CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NĂM 2019

  Trong năm 2019, trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y trong năm 2019.

Qua triển khai thực hiện các văn bản ban hành trong năm 2019 về công tác thanh tra chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y, đạt kết quả như sau:
Đoàn Thanh tra chuyên ngành Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận đã triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra kế hoạch; 03 cuộc thanh tra đột xuất và 05 cuộc kiểm tra liên ngành. Kết quả thanh, kiểm tra đối với 338 (gồm: 296 cá nhân và 42 Công ty) là đối tượng thanh, kiểm tra đã phát hiện các trường hợp (vụ) vi phạm là 12 trường hợp vi phạm hành chính. Đoàn Thanh tra chuyên nghành, Phòng Thanh tra Pháp chế tham mưu Chi cục trưởng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm trên (04 tổ chức và 08 cá nhân vi phạm). 
 
Hình ảnh: Đoàn thanh tra đang kiểm tra xe vận chuyển heo trên tuyến quốc lộ.
Tổng số tiền xử phạt của 12 trường hợp vi phạm trên là: 72.500.000 đồng. Với các hành vi vi phạm chủ yếu về các điều khoản Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đã được phát hiện qua thanh, kiểm tra như: Hành vi vi phạm vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch được quy định tại Khoản 3, Điều 17; Hành vi vi phạm không thực hiện kiểm dịch động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch được quy định tại khoản 2, Điều 12. 
Bên cạnh đó, trong quá trình thanh, kiểm tra Đoàn thanh tra chuyên ngành đã lấy mẫu giám sát kiểm tra về an toàn thực phẩm:
Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy mẫu chất cấm, vi sinh vật gây hại, Kết quả: 
Lấy mẫu kiểm tra test nhanh chất cấm thuộc nhóm Bêta Agonist: 83 mẫu tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, cụ thể: 82 mẫu nước tiểu heo đang được nuôi, nuôi nhốt chờ giết mổ: âm tính (-); 01 mẫu thịt heo tại cơ sở giết mổ và cơ sở kinh doanh: âm tính (-). 
 
Hình ảnh: Mẫu để thử test nhanh (âm tính) với chất cấm
Lấy 02 mẫu sản phẩm (01 mẫu chân gà và 01 mẫu đuôi Trâu) gia súc, gia cầm tại cơ sở kinh doanh để gửi đi kiểm nghiệm chỉ tiêu vi sinh vật (Ecoli, Salmonella), Với kết quả kiểm nghiệm 02 mẫu: Âm tính(-) với Salmonella và Ecoli nằm trong gới hạn cho phép.
  

Hình ảnh: Chân gà nhập khẩu từ Brazil
Đồng thời, Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nêu trên có sự chuyển biến về nhận thức, chấp hành thực hiện tốt Luật Thú y và các văn bản có liên quan.
* Đánh giá, nhận xét:  Trong năm 2019, Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo kịp thời triển khai năm cao điểm về an toàn thực phẩm; hàng hóa đảm bảo chất lượng phục vụ cho chăn nuôi và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Qua kết quả của 11 cuộc thanh, kiểm tra thực tế cho thấy: Hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan ngành nghề đang hoạt động như:  thịt gia súc, gia cầm đều có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm dịch của thú y, không có dấu hiệu bơm nước, tiêm thuốc an thần; Về sản xuất, kinh doanh giống thủy sản cũng như các cơ sở chăn nuôi tập trung có đầy đủ các thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, dùng thuốc thú y và thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi có đăng ký trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, kiểm dịch động vật cũng được các cơ sở thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, qua các cuộc thanh tra, đoàn thanh tra đã phát hiện các hành vi vi phạm của các tổ chức, các nhân và đã xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. 
Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cử nhiều lượt cán bộ phối hợp với các đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đồng thời bố trí cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, kinh doanh trứng, thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 
Từ những kết quả lấy mẫu giám sát kiểm tra về an toàn thực phẩm không có sai phạm trong quá trình thanh, kiểm tra điều đó cho thấy các cơ sở chăn nuôi heo thịt, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh có chuyển biến nhận thức rõ rệt, hiểu biết và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Điều đó, cho thấy các cơ sở được thanh tra có sự chuyển biến về nhận thức việc chấp hành thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề đang hoạt động, góp phần đem lại an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng ./.            
                                                                                                           BSTY: Phạm Văn Bảo
Số lượt đọc: 710 - Ngày cập nhật: 02/12/2019
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
484963
45
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software