THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  Để nâng cao về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Do vậy, công tác thanh, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản hết sức cần thiết nhằm đảm bảo việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Nhà nước. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi góp phần ổn định sản xuất, hổ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phát triển theo hướng ổn định, bền vững cho sự phát triển chung của ngành nuôi trồng thuỷ sản.

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-SNNPTNT ngày 12/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận về việc giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành năm 2019 cho 05 Chi cục chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT;
Trên cơ sở đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định số 98/QĐ-CCCNTY ngày 23/8/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tổ chức thanh, kiểm tra 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Từ ngày 04/9/2019 Đoàn thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra trực tiếp, kiểm tra, xác minh tại 38 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản theo nội dung ghi trong Quyết định thanh tra. Qua thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thực hiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản: có đầy đủ các thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; chấp hành các quy định trong quá trình hoạt động sản xuất và việc dùng thuốc thú y và thức ăn thủy sản có nguồn gốc rõ ràng, có đăng ký trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Việc kiểm dịch động vật (thủy sản) đối với đàn tôm bố mẹ cũng được các cơ sở thực hiện nghiêm túc. Kết quả xử lý vi phạm hành chính qua thanh tra: Không có cơ sở vi phạm tại thời điểm thanh, kiểm tra.
 
Hình: Đoàn Thanh tra đang kiểm tra thự tế tại cơ sở sản xuất giống thủy sản
Tuy nhiên, qua thanh tra có một số cơ sở chưa cập nhật, chưa nắm bắt kịp thời theo những quy định của các văn bản mới liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Qua đó, Đoàn thanh tra đã tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở trên nắm bắt kịp thời theo quy định của pháp luật./.
Phòng Thanh tra-Pháp chế
 

 

Số lượt đọc: 801 - Ngày cập nhật: 10/10/2019
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
485041
24
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software