Thông báo
THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
13/10/2020 09:44 0 Comment

 Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

THÔNG BÁO Thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (vòng 2)
21/09/2020 16:41 0 Comment

 Thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (vòng 2)

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020
14/09/2020 14:48 0 Comment

 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (vòng 2)

12345678910...
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
2596852
27
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software