Thông báo
THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

THÔNG BÁO Thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (vòng 2)
21/09/2020 16:41 0 Comment

 Thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (vòng 2)

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020
14/09/2020 14:48 0 Comment

 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (vòng 2)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
26/08/2020 11:49 0 Comment

 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 
THÔNG BÁO Thống nhất hình thức phỏng vấn và công bố tài liệu ôn tập xét tuyển để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người tham dự xét tuyển viên chức năm 2020
25/08/2020 17:33 0 Comment

 Căn cứ Kế hoạch số 201/KH-CCCNTY ngày 22/7/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tuyển dụng viên chức năm 2020; Thông báo số 212/TB-CCCNTY ngày 06/8/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tuyển dụng viên chức năm 2020,

12345678910...
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
4243769
11
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software