Thông báo
THÔNG BÁO Thống nhất hình thức phỏng vấn và công bố tài liệu ôn tập xét tuyển để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người tham dự xét tuyển viên chức năm 2019
27/05/2019 08:05 0 Comment

 Căn c Kế hoạch số 122/KH-CCCNTY ngày 07/5/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; Thông báo số 133/TB-CCCNTY ngày 13/5/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng các đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y
15/05/2019 08:26 0 Comment

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng các đơn vị trực thuộc

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

12345678910...
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
676686
22
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software