Thủ tục HC
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
22/02/2017 09:51 0 Comment

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 01 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:28 0 Comment

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y. (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 02 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:26 0 Comment

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 03 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:25 0 Comment

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 04 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:23 0 Comment

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 05 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:21 0 Comment

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. 
(trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký).

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 06 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:18 0 Comment

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 07 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:16 0 Comment

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 08 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:13 0 Comment

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 09 (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)
22/02/2017 09:11 0 Comment

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại.

123
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
2596852
22
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software