THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y