THÔNG BÁO Thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (vòng 2)