THÔNG BÁO Thống nhất hình thức phỏng vấn và công bố tài liệu ôn tập xét tuyển để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người tham dự xét tuyển viên chức năm 2020