ĐƠN GIÁ CÁC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

 

ĐƠN GIÁ CÁC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

(Theo Quyết định số 10/QĐ-CCCNTY ngày 13/01/2017 và số 12/QĐ-CCCNTY ngày 03/02/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận)

 

STT

Tên chỉ tiêu

ĐVT

Đơn giá (đ)

Ghi chú

I

Phương pháp PCR

 

 

 

 

 

 

1

Phát hiện virus, vi khuẩn gây bệnh thuộc nhóm DNA (các bệnh WSSV, HPV, IHHNV, AHPND, NHP, EHP …)

 

 

 

 

- Phát hiện 1 chỉ tiêu

Chỉ tiêu

498.000

Mẫu nguyên gốc

 

- Phát hiện từ chỉ tiêu thứ 2 trở lên trong cùng nhóm

Chỉ tiêu

246.000

Mẫu tách chiết

2

Phát hiện virus gây bệnh thuộc nhóm RNA (IMNV, YHV, TSV).

Chỉ tiêu

 

 

 

- Phát hiện 1 chỉ tiêu

Chỉ tiêu

620.000

Mẫu nguyên gốc

 

- Phát hiện từ chỉ tiêu thứ 2 trở lên trong cùng nhóm

Chỉ tiêu

301.000

Mẫu tách chiết

II

Phương pháp RealtimePCR

 

 

 

1

Phát hiện virus, vi khuẩn gây bệnh thuộc nhóm DNA (các bệnh WSSV, HPV, IHHNV, AHPND, NHP, EHP …)

 

 

 

 

- Phát hiện 1 chỉ tiêu

Chỉ tiêu

542.000

Mẫu nguyên gốc

 

- Phát hiện từ chỉ tiêu thứ 2 trở lên trong cùng nhóm.

Chỉ tiêu

246.000

Mẫu tách chiết

2

Phát hiện virus gây bệnh thuộc nhóm RNA (IMNV, YHV, TSV)

Chỉ tiêu

 

 

 

- Phát hiện 1 chỉ tiêu

Chỉ tiêu

463.000

Mẫu nguyên gốc

 

- Phát hiện từ chỉ tiêu thứ 2 trở lên trong cùng nhóm.

Chỉ tiêu

212.000

Mẫu tách chiết

III

Phương pháp soi tươi

 

 

 

 

Phát hiện virus gây bệnh còi (MBV)

Chỉ tiêu

39.000

 

Số lượt đọc: 3570 - Ngày cập nhật: 17/07/2019
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
2596852
19
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software