Hoạt động Ngành
Văn bản Ngành
Thủ tục hành chính
Phòng chống tham nhũng
Dịch vụ Thú y - Thuỷ sản
Đảng - Đoàn thể
Cơ sở SXKD đảm bảo An toàn Vê sinh thực phẩm
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
2596852
185
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software