TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

        Để đảm bảo đúng chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y theo quy định, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cử công chức thanh tra chuyên ngành về chăn nuôi thú y tham gia đoàn Thanh tra. Trong 14 cơ sở được thanh tra theo quyết định, thì có 06 cơ sở giết mổ; kinh doanh động vật, sản phẩm gia súc, gia cầm.

CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NĂM 2019

 Trong năm 2019, trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y trong năm 2019.

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 Để nâng cao về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Do vậy, công tác thanh, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản hết sức cần thiết nhằm đảm bảo việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Nhà nước. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi góp phần ổn định sản xuất, hổ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phát triển theo hướng ổn định, bền vững cho sự phát triển chung của ngành nuôi trồng thuỷ sản.

1 2 3 4 5 6
TIN MỚI
HyperLink
Hoạt động ngành Tuyên truyền Chương trình trọng điểm
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 và TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHĂN NUÔI THÚ Y NĂM 2020

 Năm 2020, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã góp phần cùng toàn ngành Nông nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

06/01/2021 14:27 0 Comment
Kiểm dịch thủy sản Kiểm dịch trên cạn Thông tin dịch bệnh
Tin tức Kiến thức thú y Khoa học kỹ thuật
THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

13/10/2020 09:44 0 Comment
Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW

Theo tinh thần Công văn số 56-CV/ĐK ngày 30/5/2018 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022..

12/07/2018 10:14 0 Comment
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
851394
10
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software