Đơn vị trực thuộc
TRẠM CHẨN ĐOÁN XN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG VẬT
THÔN HOÀ THẠNH, XÃ AN HẢI, H.NINH PHƯỚC, NINH THUẬN
0259. 3835626
ntylinh.ccty@ninhthuan.gov.vn
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NINH HẢI
26/08/2019 10:53 0 Comment
THÔN KHÁNH HỘI, XàTRI HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN.
0259.3876508
nvdung.ccty@ninhthuan.gov.vn
TRẠM KIỂM DỊCH THỦY SẢN AN HẢI
26/08/2019 10:50 0 Comment
THÔN HOÀ THẠNH, XÃ AN HẢI, H.NINH PHƯỚC, NINH THUẬN
0259.3633008
tkthao.ccty@ninhthuan.gov.vn
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THUẬN NAM
13/11/2015 08:25 0 Comment
KP5 TT.PHƯỚC DÂN,H.NIH PHƯỚC, NINH THUẬN.
0259.3763449
ccty_ttytn@ninhthuan.gov.vn
TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT THUẬN BẮC
01/10/2015 08:38 0 Comment
THÔN SUỐI ĐÁ, XÃ LỢI HẢI, H.THUẬN BẮC, NINH THUẬN.
0259.3500404
ndthanh.ccty@ninhthuan.gov.vn
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NINH SƠN
01/10/2015 08:38 0 Comment
TT TÂN SƠN, H.NINH SƠN, NINH THUẬN.
0259.3854335
ccty_ttyns@ninhthuan.gov.vn
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y PRTC
01/10/2015 08:37 0 Comment
224 THỐNG NHẤT, TP.PHAN RANG THÁP CHÀM, NINH THUẬN.
0259.3838055
ccty_ttyprtc@ninhthuan.gov.vn
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THUẬN BẮC
01/10/2015 08:37 0 Comment
THÔN ẤT ĐẠT, XÃ LỢI HẢI, H.THUẬN BẮC, NINH THUẬN.
0259.3625354
ccty_ttytb@ninhthuan.gov.vn
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y BÁC ÁI
01/10/2015 08:36 0 Comment
THÔN TÀ LÚ, XÃ PHƯỚC ĐẠI, H.BÁC ÁI, NINH THUẬN.
0259.3840128
ccty_ttyba@ninhthuan.gov.vn
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NINH PHƯỚC
30/09/2015 16:40 0 Comment
KP5 TT.PHƯỚC DÂN,H.NIH PHƯỚC, NINH THUẬN.
0259.3864824
ccty_ttynp@ninhthuan.gov.vn
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
485062
15
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software