Thông tin tuyên truyền
CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

 Theo đó, Bổ nhiệm ông Trương Khắc Trí - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

TRIỂN KHAI THÁNG VỆ SINH TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 3 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
04/01/2022 08:27 0 Comment

 Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú đã triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh VDNC trâu, bò tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT. Chi cục đã tiến hành tuyên truyền vận động người chăn nuôi chủ động tiêm phòng bệnh VDNC cho đàn vật nuôi, đồng thời tiến hành tổ chức tiêm phòng với kết quả tiêm phòng: 75.250 liều VDNC trên trâu, bò đạt tỷ lệ 88,48% kế hoạch diện tiêm;

Giám sát sau tiêm phòng bệnh Lở mồm Long móng trên đàn trâu bò tại Ninh Thuận năm 2021
29/12/2021 15:37 0 Comment

Để đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng đối với bệnh Lở mồm Long móng (LMLM) trên đàn trâu, bò thuộc vùng khống chế và vùng đệm thuộc chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm Long móng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch số 346/KH-CCCNTY ngày 12/11/2021 về việc lấy mẫu và gửi mẫu giám sát sau tiêm phòng Lở mồm Long móng năm 2021.  

Tổng kết công tác chăn nuôi và Thú y năm 2021; Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022
25/12/2021 06:12 0 Comment

 Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, thống nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sáng ngày 20/12/2021, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành tổ chức Tổng kết công tác chăn nuôi và Thú y năm 2021, Hội nghị công  chức, viên chức, người lao động  năm 2022, nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đề ra năm 2022. Ngoài ra, Hội nghị còn kết hợp Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phòng trào thi đua khen thưởng năm 2022.

Phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
09/12/2021 13:56 0 Comment

 Trong giai đoạn 2016 – 2020, chăn nuôi tình Ninh Thuận tiếp tục có bước phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng và giá trị đóng góp vào toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. Theo số liệu thống kê của Cục thống kê tỉnh, chăn nuôi đóng góp 13,9% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của tỉnh năm 2016 và tăng lên 17,2% năm 2020. 

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
07/12/2021 08:47 0 Comment

 Ngoài việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Truy xuất nguồn gốc để bảo vệ, phát huy thương hiệu tôm giống
06/12/2021 09:20 0 Comment

 Ninh Thuận được mệnh danh là vựa tôm giống lớn nhất nước với hơn 450 cơ sở sản xuất, tổng công suất bể ương nuôi khoảng 150.000m3. Các đối tượng sản xuất giống chủ yếu là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ốc hương, cá giống. Hàng năm, Ninh Thuận sản xuất được 35 - 40 tỷ con tôm giống, đáp ứng trên 30% nhu cầu tôm giống cả nước.

Châu Âu, châu Á báo động cúm gia cầm bùng phát mạnh
16/11/2021 15:20 0 Comment

 Tổ chức Thú Y Thế giới (OIE) báo cáo dịch cúm gia cầm ngày một nghiêm trọng, lan khắp châu Âu và châu Á, một số nước phải tiêu hủy hàng loạt gia cầm để ngăn chặn.

VIỆT NAM CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG ASEAN GẮN KẾT VÀ THÍCH ỨNG
09/11/2021 14:54 0 Comment

        Thực hiện Kế hoạch số 5519/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ngày 01/11/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 97/KH-SNNPTNT về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025.

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐI ĐÔI VỚI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC.
01/11/2021 15:47 0 Comment

 Ngày 07/10/2021, Tỉnh Ủy Tỉnh Ninh Thuận đã có Kế hoạch số 80-KH/TU về thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Thực hiện Kế hoạch đó, ngày 21/10/2021, Sở NN và PTNT tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành Công văn số 3791/SNNPTNT-QLCN về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-KH-TU ngày 7/10/2021 của Tỉnh Ủy Ninh Thuận.

ĐẤU TRANH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO, CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
25/10/2021 07:59 0 Comment

 “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” – một câu nói thật giản dị của Bác Hồ, nhưng từ lâu đã trở thành lẽ sống, phương châm sống và khẩu hiệu hành động của Đảng ta, dân tộc ta. Bất kể dân tộc nào, tôn giáo nào cũng đều là công dân Việt Nam, cùng đều có nghĩa vụ chung tay xây dựng đất nước vững mạnh. Kế thừa và nối tiếp tư tưởng đoàn kết dân tộc, tôn giáo của Nước ta, trong thời đại hiện nay, toàn Đảng và toàn dân đã và đang thực hiện theo đúng tinh thần đó. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã có công văn số 3739/SNNPTNT-TCHC về việc tăng cường công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

12345678
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
4243803
19
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software