Văn bản Ngành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Loại văn bản: Nghị Định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
04/2020/NĐ-CP 03/01/2020

 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Loại văn bản: Nghị Định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
36/2018/QH14 20/11/2018

 Luật phòng, chống tham nhũng

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
25/2018/QH14 12/06/2018

 Luật tố cáo

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
02/2011/QH13 11/11/2011

 Luật Khiếu nại

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
79/2015/QH13 19/06/2015

 Luật Thú y

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
56/2010/QH12 15/11/2010

 Luật Thanh tra

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
129/NQ-CP 16/10/2018

Nghị quyết Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc, Môi trường, Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục

Loại văn bản: Nghị Quyết
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018

 Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Loại văn bản: Nghị Định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
852/QĐ-BNV 22/05/2018

Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

 

Loại văn bản: Quyết Định
Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ
123
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
2596852
48
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software