Kết quả phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò trên địa bàn tỉnh

 Kết quả phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi
cục trên trâu bò trên địa bàn tỉnh

Tại Ninh Thuận dịch bệnh VDNC được phát hiện từ ngày 29/6/2021 tại thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc với số bò mắc bệnh 08 con/37 con tổng đàn của 02 hộ chăn nuôi, với các triệu chứng nóng sốt, chảy nước mũi, bỏ ăn, lờ đờ, da nổi cục toàn thân, viêm khớp. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành lấy 05 mẫu bệnh phẩm (swab, biểu mô, huyết thanh) của bò bệnh gửi Chi cục Thú y Vùng VI xét nghiệm. Kết quả dương tính với vi rút VDNC (Thông báo số 21-5168/TYV6-TH ngày 30/6/2021 của Chi cục Thú y Vùng VI). Bệnh tiếp tục lây lan sang các địa phương khác.

Lũy kế đến ngày 28/7/2021, dịch bệnh VDNC trên bò xảy ra với 1.362 con bệnh/5.457 con tổng đàn của 642 hộ nuôi tại 107 thôn, khu phố/30 xã, thị trấn/6 huyện của tỉnh; chết tiêu hủy 19 con, với tổng trọng lượng 2.560 kg, ước thiệt hại trên 265 triệu đồng, chưa kể kinh phí điều trị và tiêu hủy gia súc chết buộc tiêu hủy tại các địa phương. Cụ thể: Huyện Thuận Bắc: có 360 con bệnh/1.363 con tổng đàn của 174 hộ/10 thôn của 3 xã (Bắc Phong, Lợi Hải và xã Bắc Sơn); chết tiêu hủy 13 con với tổng trọng lượng 1.130 kg; Ninh Phước:Có 704 con bệnh/2.875 con tổng đàn của 306 hộ tại 49 thôn, 9 xã/thị trấn; Ninh Sơn: Có 38 con bệnh/140 con tổng đàn của 28 hộ/13 thôn, khu phố/4 xã, thị trấn (Tân Sơn,  Lương Sơn, Quảng Sơn và Hòa Sơn); chết, tiêu hủy 06 con với trọng lượng 1.430 kg; Ninh Hải: Có 24 con bệnh/105 con tổng đàn của 18 hộ/03 thôn/02 xã Phương Hải và xã mới Nhơn Hải; Thuận Nam: Có 38 con bệnh/279con tổng đàn của 20 hộ, tại 13 thôn/05 xã: Phước Nam, Phước Ninh, Phước Dinh, Phước Hà, Nhị Hà; Huyện Bác Ái: Có 198 con bệnh/695 con tổng đàn tại 96 hộ/18 thôn/ 07 xã (Phước Chính, Phước Trung, Phước Hòa, Phước Đại, Phước Tân, Phước Thắng, Phước Thành).

Qua điều tra dịch tễ bệnh VDNC trên bò là bệnh mới, xuất hiện đầu tiên tại xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc, bệnh đang có chiều hướng lây lan nhanh, rộng qua các hộ khác, xã khác; tình trạng chăn nuôi trâu bò nhỏ lẻ, người chăn nuôi chưa biết bệnh này nên chưa thực hiện tiêm phòng vắc xin; hàng ngày có nhiều xe vận chuyển trâu, bò quá cảnh qua địa bàn tỉnh ta trên tuyến Quốc lộ 1A; thời tiết Ninh Thuận đang trong giai đoạn nắng nóng, đan xen các cơn mưa giông tại các địa phương, bất lợi, gây stress và suy giảm sức đề kháng của gia súc; tạo điều kiện thuận lợi cho côn trùng (ve, mòng, ruồi, muỗi...) phát sinh là véc tơ truyền bệnh cho trâu, bò tại địa phương, gần tỉnh ta nhất là tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Thuận Đồng Nai đã xảy ra dịch VDNC trên trâu bò.

Trước tình hình dịch bệnh VDNC trên trâu bò đã và đang xảy ra tại trên cả nước và tại Ninh Thuận. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh VDNC trâu bò trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công điện số 631/CĐ-TTg ngày 17/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khẩn trương, quyết liệt phòng chống dịch bệnh VDNC (Văn bản số 2550/UBND-KTTH ngày 25/5/2021 và Văn số 3323/UBND-KTTH ngày 06/7/2021 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 3559/KH-UBND ngày 18/7/2021 Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh (đợt 2/2021); Văn bản số 3619/SNNPTNT-CNTY ngày 17/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng,chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Văn bản số 593/SNNPTNT-CNTY ngày 03/3/2021 V/v chủ động thực hiện tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò; Văn bản số 2107/SNNPTNT-KHCN ngày 02/7/2021 về việc phối hợp ngăn chặn ổ dịch Viêm da nổi cục trên bò tại xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc.

Đặt biệt, trong bối cảnh tỉnh đang tập trung nguồn lực con người và kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021, để các huyện, thành phố có cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch VDNC tại các địa phương. Bên cạnh đó, hiện tỉnh đang thực hiện giãn các xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên người theo Chỉ thị 16 (đối với Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Phước), Chỉ thị 15 (các huyện còn lại) của Thủ tướng Chính) do đó việc di chuyển đi lại của các lực lượng thú y từ tỉnh đến cơ sở và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các huyện khó khăn.

Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh VDNC tại các địa phương đạt được một số kết quả nhất định như: Các huyện đã Công bố dịch tại các xã xảy ra dịch như: Huyện Thuận Bắc, Công bố dịch bệnh VDNC ở trâu bò tại xã Bắc Phong (Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND huyện Thuận Bắc); xã Lợi Hải (Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 23/7/2021; huyện Ninh Phước: Công bó dịch VDNC ở trâu bò trên địa bàn xã Phước Hữu, Phước Hải và An Hải (Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của  Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước); Ninh Sơn: Công bố dịch tại thị trấn Tân Sơn và xã Lương Sơn (Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 14/7/2021); Bác Ái: Công bố dịch bệnh VDNC ở trâu bò trên địa bàn xã Phước Trung và Phước Chính (Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 25/7/2021) và trên toàn huyện (Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 31/7/2021).  

- Tại các địa phương tuyên truyền vận động người dân chủ động khai báo tình hình chăn nuôi trâu, bò với chính quyền địa phương; chủ động kinh phí mua vắc xin phòng bệnh VDNC cho trâu, bò theo Hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Hướng dẫn số 212/HD-CCCNTY ngày 14/7/2021 Một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò);

- Qua công tác tuyên truyền đến ngày 28/7/2021, người chăn nuôi chủ đổng kinh phí cùng và lực lượng thú y cơ sở đã tiêm phòng bao vây được 15.224 liều (huyện Thuận Bắc: 1.345 liều; Ninh Phước: 2.775 liều, Ninh Sơn: 7.357 liều, Ninh Hải: 822 liều; Thuận Nam: 1.550 liều; TP. PRTC: 100 liều; Bác Ái: 1.275 liều).

- Cử cán bộ theo dõi, giám sát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại các hộ có dịch bệnh, các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn xã có dịch của huyện Thuận Bắc; Ninh Phước; Ninh Sơn; Ninh Hải và huyện Thuận Nam và các xã xung quanh;  phối hợp với chốt kiểm dịch bệnh Covid -19 đặt tại ngõ ra vào của địa bàn xã trực 24/24 để kiểm tra, giám sát việc vận chuyển trâu, bò ra vùng dịch và phun tiêu độc, khử trùng phương tiện ra vào vùng dịch. Đến nay, Chi cục đã lấy 14 mẫu bệnh phẩm  gửi xét nghiệm để phục vụ cho công tác chẩn đoán xác định bệnh.

- Tại vùng dịch và các xã vùng bị dịch uy hiếp thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại với tần suất 01 lần/ngày liên tục trong tuần và thực hiện với tần suất 03 lần/tuần liên tục 3 tuần tiếp theo. Số lượng hóa chất Benkocid đã sử dụng tại các ổ dịch là 726 lít Benkocid và 12.687 kg vôi bột, với nguồn hóa chất Benkocid thuộc ngân sách tỉnh cấp (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y), vôi thuộc nguồn ngân sách của địa phương).

- Tổ chức triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3559/KH-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh tại các địa phương. Đến ngày 28/7/2021, đã sử dụng 908 lít Benkocid (phun xịt tập trung: 205 lít; cấp phát cho các hộ chăn nuôi 703lít/796 lượt hộ). Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại các huyện và việc thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng của các địa phương trên phầm mềm Zalo...

Kết quả các địa phương đã tổ chức thực hiện các giải pháp chống dịch theo Kế hoạch/Phương án đã đề ra và triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng với tinh thần quyết liệt và kiên trì theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới:

Đến nay, dịch bệnh có chiều hướng lây lan nhanh, mạnh sang các địa phương khác, chưa được khống chế. Hiện nay, các địa phương tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid -19 và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) và Chỉ thị 15 (các huyện còn lại) của Thủ tướng Chính phủ, nên công tác phòng chống dịch bệnh VDNC trên bò và Vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường ảnh hưởng khó khăn. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triến khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh VDNC, cố gắng khoanh lại vùng dịch và vùng đệm để kiểm soát và dập dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Các Sở ngành, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh VDNC trâu, bò tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và thú y (Hướng dẫn số 212/HD-CCCNTY ngày 13/7/2021 Một số biện pháp phát hiện, chăm sóc và xử lý bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò). Đặc biệt, trên cơ sở Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống  bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh VDNC tại địa bàn quản lý.

- Tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch bệnh VDNC; vận động người chăn nuôi chủ động kinh phí mua vắc xin tiêm phòng đàn trâu bò của mình;

 Người viết: Bác sỹ thú y Nguyễn Điều

Số lượt đọc: 145 - Ngày cập nhật: 03/08/2021
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
1234567
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
484986
51
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software