CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

 CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn và phải chi hàng chục tỉ USD cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, từ tháng 02/2019 đến ngày 16/7/2019 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 5.661 xã, 534 huyện của 62/63 tỉnh, thành phố, với tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 3.470.967 con, điều đáng nói là tình hình bệnh dịch này đang diễn ra hết sức phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chưa ghi nhận trường hợp lợn nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, dự báo bệnh Dịch tả lợn Châu phi có nguy cơ cao sẽ xảy ra tại tỉnh trong thời gian sắp tới. Công tác phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có một số thuận lợi, khó khăn như sau:
* Thuận lợi:  
Có rất nhiều sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đối với công tác phòng chống bệnh DTLCP (đến nay đã có trên 60 văn bản chỉ đạo hướng dẫn); trong đó  thể nêu ra một số văn bản quan trọng đó là: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP; Công điện khẩn số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng về việc tập trung các biện pháp ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhiễm vào Việt Nam; Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16 và số 42 trong đó có nội dung chỉ đạo về phòng, chống và hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy… Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, UBND tỉnh đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn phòng chống bệnh DTLCP. 
* Khó khăn: 
- Bệnh DTLCP là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh, hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vắc xin phòng bệnh. Mặt khác vi rút DTLCP có sức đề kháng cao có thể  tồn tại ở ngoài môi trường và trong các sản phẩm thịt lợn như xúc xích, giăm bông, salami vài chục đến 1.000 ngày (ở thịt đông). Vi rút có khả năng chịu đựng nhiệt độ 56oC trong vòng 70 phút,  70oC trong 20 phút, 100oC trong 1 phút. Vi rút có thể tồn tại trong các dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, quần áo của người chăn nuôi nhiều ngày.
- Điều kiện chăn nuôi heo quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, chăn nuôi còn thả rong, vệ sinh an toàn sinh học không tốt; việc buôn bán vận chuyển, giết mổ, nhỏ lẻ như ở tỉnh ta cũng là yếu tố bất lợi cho công tác phòng chống bệnh DTLCP.
- Ngoài ra, lực lượng thú y còn thiếu, nhất là thú ý cấp xã nên khó khăn trong công tác phòng chống. 
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ của Bộ Nông nghiệp, Cục Thú y, đồng thời để chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tích cực tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh nhiều văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tích cực tham gia phòng chống bệnh DTLCP như: Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 Ban hành phương án Phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019; Công điện 975/CĐ-UBND ngày 15/3/2019; Kế hoạch 978/KH-UBND ngày 16/3/2019; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/4/2019; Kế hoạch 2407/KH-UBND… và rất nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng chống bệnh DTLCP.
Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện các biện pháp công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong 6 tháng năm 2019 như: 
(1) Tăng cường tuyên truyền ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nhằm thông tin cho nhân dân nắm rõ thực tế tình hình, hiểu rõ về các triệu chứng, các nguyên nhân gây bệnh, mức độ nguy hiểm, cách phòng chống bệnh, chính sách hỗ trợ thiệt hại;
(2) Tổ chức theo dõi, giám sát tổng đàn lợn tại tất cả các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh;
(3) Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị lấy mẫu xét nghiệm, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
   (4) Tổ chức triển khai công tác tiêu độc, khử trùng môi trường, đặc biệt tại những khu vực trọng điểm (như: Nơi tập trung mua bán, giết mổ, tập kết, trung chuyển lợn, sản phẩm lợn, các trang trại nuôi lợn,... trên địa bàn tỉnh);
  
Phun xịt tiêu độc, khử trùng môi trường chợ, hộ nuôi lợn
(5) Thành lập và triển khai hoạt động 03 Chốt kiểm dịch động vật tạm thời và 01 Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông (gồm lực lượng Thú y, Công an giao thông và Quản lý thị trường) để đảm bảo kiểm soát hết tất cả các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường quốc lộ vào tỉnh 24/24;
(6) Tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật của Tổ kiểm dịch động vật lưu động liên ngành;
(7) Thực hiện giám sát lấy mẫu test nhanh cảnh báo vi rút bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với 100% lô heo nhập về tỉnh để giết mổ;
Test nhanh kết quả: Âm tính (-) tại cơ sở giết mổ gia súc
(8) Tổ chức thành lập Đoàn thanh tra đột xuất các phương tiện vận chuyển động vật có dấu hiệu vi phạm để xử lý ngăn chặn kịp thời; 
(9) Thực hiện theo dõi nắm bắt, thu thập thông tin về tình hình chăn nuôi, kiểm dịch, vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh để biết và chỉ đạo kịp thời.
Vì vậy, việc thự hiên công tác phòng chống bệnh DTLCP được xác định là hết sức khó khăn, phức tạp đòi hỏi sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân để phòng, chống. Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y, trong đó nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật luôn đặc lên hàng đầu. Chi cục luôn nhận thức rằng bệnh DTLCP chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đó là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành các địa phương và sự tham gia tích cực phòng chống của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng thấy được trách nhiệm nặng nề của mình trong thời gian sắp đến là phải tích cực, tăng cường hơn nửa trong việc tham mưu, triển khai thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng chống, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh DTLCP gây ra trên địa bàn tỉnh. 
Để tiếp tục công tác phòng chống bệnh DTLCP trong thời gian tới, thì cần củng cố kiện toàn hệ thống mạng lưới thú y theo Luật Thú y nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bi thư (Chỉ thị 34), của Thủ tướng (Chỉ thị 04)./.   

Phòng Thanh tra-Pháp chế           

 

Số lượt đọc: 161 - Ngày cập nhật: 29/07/2019
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123456789
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
Liên kết
653792
17
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software