DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM THỦY SẢN

 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
TRẠM KIỂM DỊCH THỦY SẢN AN HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM THỦY SẢN 

TT Tên chỉ tiêu kiểm nghiệm Nền mẫu Phương pháp thử Mức giới hạn phát hiện Thời gian trả kết quả
1

Phát hiện virus gây bệnh đốm trắng bằng kỹ thuật Nonstop-Nested PCR (*)

Tôm post, tôm nuôi, giáp xác tự nhiên, mẫu nước

CCTY/STPP 05.1

Định tính

1 ngày

2

Phát hiện virus gây bệnh Taura (TSV) (*)

Tôm chân trắng, tôm sú

CCTY/STPP 05.3

Định tính

1 ngày

3

Phát hiện virus IMNV bằng kỹ thuật RT nonstop nested PCR (*)

Tôm chân trắng,

CCTY/STPP 05.4

Định tính

1 ngày

4

Phát hiện virus gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật PCR (*)

Tôm chân trắng, tôm sú

CCTY/STPP 05.5

Định tính

1 ngày

5

Phát hiện virus gây bệnh đầu vàng (YHV/GAV) bằng kỹ thuật PCR (*)

Tôm chân trắng, tôm sú

CCTY/STPP 05.6

Định tính

1 ngày

6

Phát hiện virus gây bệnh teo gan tụy (HPV) bằng kỹ thuật PCR (*)

Tôm chân trắng, tôm sú

CCTY/STPP 05.7

Định tính

1 ngày

7

Phát hiện vi khuẩn hoại tử gan tụy cấp (AHNPD) bằng kỹ thuật PCR

Tôm chân trắng, tôm sú

CCTY/STPP 05.8

Định tính

1 ngày

8

Phát hiện vi bào tử trùng (EHP)

Tôm chân trắng, tôm sú

CCTY/STPP 05.9

Định tính

1 ngày

9

Phát hiện virus gây bệnh còi (MBV)

Tôm sú

 Soi tươi  

30 phút

  Ghi chú: (*) là phương pháp đã được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007 

 

 

Số lượt đọc: 2466 - Ngày cập nhật: 17/07/2019
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
2596852
181
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software