Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận: Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019

Trong năm 2018, tình hình dịch bệnh động vật trên cạn cơ bản được kiểm soát tốt, các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh heo không xảy ra; các bệnh truyền nhiễm khác xảy ra rải rác ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh nhưng đã được phát hiện và khống chế kịp thời.

Diện tích bệnh trên tôm nuôi năm 2018 là 94,26 ha/916,32 ha tổng diện tích thả nuôi của tỉnh (tỷ lệ 10,29%), trong đó diện tích bị bệnh Đốm trắng là 74,16 ha, Hoại tử gan tụy cấp là 20,10 ha. Diện tích dịch bệnh tăng 13,14% so với cùng kỳ năm 2017, nguyên nhân chính do diện tích nuôi sớm trái vụ bị dịch bệnh đã ảnh hưởng đến các diện tích còn lại và ảnh hưởng đến vụ nuôi chính. Tuy nhiên công tác giám sát vùng nuôi tại địa bàn đã được phối hợp thực hiện tốt, các ao nuôi thủy sản bị bệnh được phát hiện và nhanh chóng xử lý ổ dịch bằng hóa chất Chlorine, trong năm 2018 đã sử dụng 1.250 kg hóa chất Chlorine để xử lý kênh mương và 9.150 kg hóa chất để dập dịch cho 163 hộ/245 ao nuôi/94,26 ha đìa nuôi bị dịch bệnh. 

Mặc dù trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật trên cạn. Tuy nhiên, kết quả chủ động giám sát cho thấy, tỷ lệ lưu hành vi rút Cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm và tỷ lệ trâu bò mang trùng vi rút Lở mồm long móng là tương đối cao trong phạm vi cả tỉnh. Kết hợp sự biến đổi bất lợi của thời tiết ngày càng phức tạp tạo thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. Do vậy, nguy cơ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm động vật trên cạn trong thời gian tới là rất cao. Đối với nuôi trồng thủy sản, dự báo năm 2019 tình hình thời tiết khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến yếu tố môi trường ao nuôi làm tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên thủy sản nuôi, cần phải có biện pháp phòng chống dịch bệnh hết sức chủ động.  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 5307/KH-UBND ngày 07/12/2018 về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2019; để chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; trong năm 2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật cụ thể như sau:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Thiết lập hệ thống tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh động vật như công khai số điện thoại đường dây nóng, cập nhật và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trong và ngoài nước trên cổng thông tin điện tử Chi cục (chicuccntyninhthuan.gov.vn);

- Thường xuyện tổ chức đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thú y cho thú y cấp xã; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, dự trữ, chế biến thức ăn và phòng chống, dịch bệnh ứng phó với biến đổi khí hậu cho các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;

- Phối hợp chặc chẽ với cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

 
   
 
   

 Một số hình ảnhhoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật 

2. Công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản từng hộ nuôi nhằm phát hiện kịp thời khi có dịch xảy ra;

- Chủ động xây dựng các chương trình lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản; đặc biệt lưu ý một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Bệnh Cúm gia cầm, bệnh LMLM gia súc, bệnh Tai xanh Heo, bệnh Dịch  tả heo Châu Phi và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên tôm nuôi như  Đốm trắng (WSD), Hoại tử gan tụy cấp (AHPND), Hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô (IHHNV), Vi bào tử trùng (EHP); tổ chức các đợt giám sát sau tiêm phòng để xác định mức độ bảo hộ của vắc xin phòng bệnh để đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tiêm phòng.

3. Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm: Trước mỗi đợt tiêm phòng, tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn giá súc, gia cầm hiện có; tham mưu triển khai hiệu quả 02 đợt tiêm phòng định kỳ (đợt 1: từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019 và đợt 2: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019); tại mỗi đợt tiêm, phất đấu tiêm phòng đạt 80% diện tiêm đối với các bệnh phải tiêm phòng vắc xin bắt buộc theo quy định và tiêm phòng bổ sung cho động vật nuôi chưa được tiêm phòng trong 2 đợt chính.

4. Công tác vệ sinh, tiêu độc sát trùng môi trường: Căn cứ đặc điểm dịch tễ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Chi cục sẽ tham mưu Sở Nông nghiệp ban hành Kế hoạch và tổ chức các đợt cao điểm thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh ít nhất 02 đợt/năm.

5. Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh:

- Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án pháp triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, khuyến khích áp dụng công nghệ cao;

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh và cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm:

- Duy trì hoạt động Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, Tổ kiểm dịch động vật lưu động liện ngành và phối hợp chặc chẽ với  các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra giao thông để kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật;

 - Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm dịch tôm giống xuất ra khỏi tỉnh để bảo vệ và duy trì thương hiệu tôm giống Ninh Thuận;

- Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 - 2020”.  Đặc biệt là tham mưu các phương án sắp xếp, xử lý đối với các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện theo các quy định hiện hành. 

Ngoài ra Chi cục đã chuẩn bị sẵn sàng nhiên vật liệu, vật tư, hóa chất, vắc xin dự phòng phục vụ cho công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh, tiêm phòng bao vây ổ dịch để ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra./.

Phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Số lượt đọc: 297 - Ngày cập nhật: 09/01/2019
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345678910...
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
Liên kết
1075751
30
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software