Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2018

Chiều ngày 20/12/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức Tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2018, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2019.
Đến dự và chỉ đạo có ông Phan Quang Thựu (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), lãnh đạo các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sự tham dự của đại diện phòng Kinh tế UBND các huyện, thành phố; các thú y cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018; cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận.

Theo Báo cáo tổng kết công tác Chăn nuôi và Thú y năm 2018 được ông Trương Khắc Trí (Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trình bày tại Hội nghị: Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, 10 tháng liên tục bị hạn hán cục bộ và tháng cuối năm bị lũ lụt làm thiệt hại đáng kể cho cây trồng và vật nuôi trên. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp tích cực của UBND các huyện, thành phố và sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, Chi cục đã hoàn thành đúng tiến độ tất cả các nhiệm vụ trọng tâm được giao; trong đó, có những thành tích nổi bậc cụ thể như:

Trong công tác quản lý về chăn nuôi:

- Tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng và phát triển chuỗi chăn nuôi gắn với giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; gắn xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi”; đặc biệt là tham mưu tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gắn với chuỗi giá trị, giết mổ tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi;

- Chủ động tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch bệnh khắc phục hậu quả do thiên tai và kịp thời hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức đánh giá, thống kê thiệt hại chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ;

- Tham mưu kịp thời các đề án phát triển chăn nuôi, trong đó, đề án phát triển vùng chăn nuôi heo tập trung đã được UBND tỉnh ban hành, Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã trình và sẽ ban hành trong thời gian tới.

Trong công tác quản lý về thú y:

- Chủ động tham mưu kịp thời các Kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản. Đồng thời, thực hiện tốt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản như chủ động tổ chức lấy mẫu giám sát xác định bệnh động vật trên cạn và thủy sản để cảnh báo kịp thời nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ, thực hiện các tháng cao điểm về vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo Chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh,...

- Tham mưu triển khai hiệu quả việc thực hiện Đề án Quy hoạch giết mổ gia súc tập trung giai đoạn 2015 – 2020 theo kế hoạch và lộ trình đã phê duyệt: Có 6/12 cơ sở giết mổ động vật nâng cấp, sửa chữ và xây mới đã hoàn thiện và đi vào hoạt động; tham mưu triển khai hiệu quả việc sắp xếp, xử lý cơ cơ giết mổ và đã có 57 cơ sở không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm buộc phải ngừng hoạt động, đặc biệt là tổ chức đóng cửa cơ sở giết mổ Mỹ Hương.

Trong công tác thanh tra:

Chi cục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và đã tổ chức đầy đủ có hiệu quả các cuộc thanh tra theo Kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính:

Thực hiện hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ISO/IEC 17025:2005 vào hoạt động chuyên môn tại đơn vị;

Đánh giá kết quả chung: Tổng đàn gia súc, gia cầm tuy có giảm nhẹ, nhưng sản lượng thịt hơi tăng cao, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng; dịch bệnh động vật trên cạn được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh heo xảy ra; kiểm dịch động vật trên cạn vượt trên 19% và kiểm dịch thủy sản vượt trên 46% so kế hoạch; tiêm phòng một số bệnh như Dịch tả Heo, Dịch tả vịt đạt trên 80% diện tiêm; triển khai đề án giết mổ tập trung cơ bản thực đúng lộ trình và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại, hạn chế mà Chi cục cần phải nổ lực thực hiện trong thời gian tới: Hiện trạng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhỏ lẻ và manh mún; thực hiện liên kết chuỗi giá trị chăn nuôi bước đầu có kết quả nhưng còn nhiều hạn chế; dịch bệnh thủy sản có chiều hướng gia tăng so với các năm trước đây; tiêm phòng một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại trên vật nuôi đạt tỷ lệ thấp; tình trạng cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm vẫn còn hoạt động;

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Quang Thựu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong năm 2018 và thống nhất cao với chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2019.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Lãnh đạo Sở Nông nghiệp đề nghị Ngoài thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, Chi cục cần lưu ý tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng của ngành giao cho đơn vị thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện hiệu quả 02 Đề án phát triển chăn nuôi và thực hiện có hiệu quả Chuyên đề số 9 “Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gắn với chuỗi giá trị, giết mổ tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi”;

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Đề án quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ; giải pháp chỉ đạo điều hành cần phải quyết liệt để các cơ sở giết mổ không bảo đảm an toàn thực phẩm không còn hoạt động;

- Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch tôm giống xuất tỉnh để bảo vệ và duy trì thương hiệu tôm giống Ninh Thuận;

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn; tiếp tục nâng cao cải cách hành chính, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị cụ thể, hợp lý;

Khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân

Hội nghị còn được lắng nghe ý kiến phát biểu của đại biểu là Thú y cơ sở, phòng Nông nghiệp các huyện, trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố về những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất trong việc triển khai thực hiện công tác chăn nuôi, thú y tại các địa phương. Các ý kiến của các đại biểu, được Chi cục tiếp thu và có giải pháp thực hiện trong năm 2019. 

Từ những kết quả đã đạt được năm 2018, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT ghi nhận, tặng giấy khen 03 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 08 tập thể và 34 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến./.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Số lượt đọc: 158 - Ngày cập nhật: 28/12/2018
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345678910...
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
Liên kết
297796
30
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software