Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại các nước (15/12/2018 - 21/12/2018)

              Tính từ ngày 15/12/2018 đến ngày 21/12/2018, theo thông tin cập nhật từ website của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Cục Thú y, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát sinh thêm tỉnh mới ở các nước như Trung Quốc, Ukraine và Romania, cụ thể như sau:

(1) Tại Trung Quốc: theo báo cáo của Trung Quốc gửi OIE từ ngày 15/12/2018 đến ngày 21/12/2018, phát sinh thêm 06 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn tại 05 tỉnh, trong đó 02 tỉnh mới xảy ra dịch là Thanh Hải và Quảng Đông; 03 tỉnh đã xảy ra dịch là Hắc Long Giang, Trùng Khánh và Tứ Xuyên, cụ thể như sau:

Thanh Hải: xảy ra 01 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn với số chết là 14 con, số buộc tiêu hủy là 351 con. Ngày phát bệnh là 10/12/2018, ngày báo cáo đến OIE là 14/12/2018.

Quảng Đông: xảy ra 01 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn với số chết là 11 con, số buộc tiêu hủy là 39 con. Ngày phát bệnh là 17/12/2018, ngày báo cáo đến OIE là 19/12/2018.

Hắc Long Giang: xảy ra thêm 01 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn với số chết là 24 con, số buộc tiêu hủy là 60 con. Ngày phát bệnh là 17/12/2018. Ngày báo cáo đến OIE là 18/12/2018.

Trùng Khánh: xảy ra thêm 01 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn với số chết là 03 con, số buộc tiêu hủy là 20 con. Ngày phát bệnh là 18/12/2018. Ngày báo cáo đến OIE là 20/12/2018.

Tứ Xuyên: xảy ra thêm 02 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn với số chết là 45 con, số buộc tiêu hủy là 384 con. Trong đó, 01 ổ dịch phát bệnh 06/12/18, ngày báo cáo đến OIE là 14/12/18; 01 ổ dịch phát bệnh ngày 12/12/2018, ngày báo cáo đến OIE là 18/12/2018.

Lũy kế dịch bệnh ASF tại Trung Quốc:  tính từ ngày 03/8/2018 đến ngày 21/12/2018, Trung Quốc báo cáo OIE có tổng cộng 97 ổ dịch xuất hiện tại 23 tỉnh gồm: An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô, Chiết Giang, Cát Lâm, Khu tự trị Nội Mông, Thiên Tân, Sơn Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam (tại Simao của thành phố Phổ Nhĩ, cách biên giới với các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam khoảng 150km), Hồ Bắc, Giang Tây, Trùng Khánh, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiểm Tây, Thanh Hải và Quảng Đông. Tổng cộng đã có hơn 630 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

                 Bản đồ các tỉnh xảy ra dịch ASF tại Trung Quốc từ ngày 15/12 - 21/12/2018                   (Nguồn: Phòng Dịch tễ - CCTYV6)

  (2) Tại Ukraine: theo báo cáo của Ukraine gửi OIE ngày 19/12/2018, xảy ra 01 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn tại Serdiukivka, Smila, Cherkassy với số lợn bệnh là 36 con, số chết là 36 con, số buộc tiêu hủy là 0 con. Ngày phát bệnh là 11/12/2018.

           (3) Tại Romania: theo báo cáo của Romania gửi OIE ngày 17/12/2018, xảy ra 01 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên lợn tại Fierbinti, Dimbovita với số lợn bệnh là 72 con, số chết là 11 con, số buộc tiêu hủy là 61 con. Ngày phát bệnh là 13/12/2018.

- Tính từ năm 2017 đến ngày 21/12/2018, đã có 19 quốc gia như: Bỉ, Bun-ga-ri, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Cote D'Ivoire, Cộng hòa Séc, E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Kê-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Môn-đô-va, Ni-giê-ri-a, Ba Lan, Ru-ma-ni, Liên bang Nga, Nam Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a báo cáo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng cộng đã có hơn 979 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

- Hiện nay, chưa có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Việt Nam.

             PHÒNG DỊCH TỄ

(Chi cục Thú y Vùng VI)

Số lượt đọc: 419 - Ngày cập nhật: 24/12/2018
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345678910
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
666863
16
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software