Công tác Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực chăn nuôi và thú y 9 tháng đầu năm 2018

 Trong năm 2018, trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y trong 9 tháng đầu năm.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nêu trên có sự chuyển biến về nhận thức, chấp hành thực hiện tốt Luật Thú y và các văn bản có liên quan.

Để thực hiện kế hoạch đã phê duyệt, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành một số quyết định, kế hoạch thanh tra như: Quyết định số 45/QĐ-CCCNTY ngày 01/6/2018; Quyết định số 78/QĐ-CCCNTY ngày 20/8/2018; Kế hoạch số 06/QĐ-CCCNTY ngày 04/01/2018; Kế hoạch số 104/KH-CCCNTY ngày 9/4/2018; Kế hoạch số 210/KH-CCCNTY ngày 16/ 07/2018.

Qua triển khai thực hiện các văn bản ban hành trong 9 tháng đầu năm về công tác thanh tra chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y, đạt kết quả như sau:

Đoàn Thanh tra chuyên ngành Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận đã triển khai thực hiện thanh tra 02 cuộc thanh tra kế hoạch và 03 cuộc kiểm tra liên ngành đã phát hiện các trường hợp (vụ) vi phạm về các điều khoản của Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/05/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; điều khoản của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Qua thanh, kiểm tra đối với 266 (gồm: 235 cá nhân và 31Công ty) là đối tượng thanh, kiểm tra đã phát hiện 08 hành vi vi phạm hành chính. Đoàn Thanh tra, Phòng Thanh tra Pháp chế tham mưu Chi cục trưởng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 trường hợp vi phạm trên (02 tổ chức và 06 cá nhân vi phạm).

 

 

Tổng số tiền xử phạt vi phạm của 08 trường hợp trên là: 37.000.000 đồng. Với các hành vi vi phạm chủ yếu như: Vi phạm sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi (giống thủy sản) không đảm bảo một trong các điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật; Vi phạm sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi (giống thủy sản) mà không lưu giữ, cập nhật đầy đủ hồ sơ theo dõi giống; Vi phạm vận chuyển động vật thủy sản mà không thực hiện kiểm dịch động vật.

Ngoài ra trong quá trình thanh, kiểm tra chi cục đã lấy mẫu giám sát kiểm tra về an toàn thực phẩm:

Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy mẫu chất cấm, vi sinh vật gây hại: Kết quả lấy mẫu kiểm tra test nhanh chất cấm thuộc nhóm Bêta Agonist gồm: 24 mẫu tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cụ thể: 18 mẫu nước tiểu heo đang được nuôi nhốt chờ giết mổ: âm tính (-); 06 mẫu thịt heo tại cơ sở giết mổ và cơ sở kinh doanh: âm tính (-). 

Kết quả lấy mẫu kiểm nghiệm vi sinh vật gây hại: Lấy 04 mẫu (01 mẫu cánh gà; 01 mẫu đùi gà, 01 mẫu chân gà và 01 mẫu thịt trâu) của các cơ sở kinh doanh để gửi đi kiểm nghiệm kiểm tra vi sinh vật (Ecoli, Salmonella), với kết quả kiểm nghiệm: âm tính (-) với Salmonella, Ecoli nằm trong giới hạn được cho phép.

 

* Đánh giá, nhận xét: Trong 09 tháng đầu năm 2018, Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo kịp thời triển khai năm cao điểm về an toàn thực phẩm; hàng hóa đảm bảo chất lượng phục vụ cho chăn nuôi và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả 05 cuộc thanh, kiểm tra thực tế cho thấy: Hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan ngành nghề đang hoạt động như:  thịt gia súc, gia cầm đều có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm dịch của thú y, không có dấu hiệu bơm nước, tiêm thuốc an thần; Về sản xuất, kinh doanh giống thủy sản có đầy đủ các thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, dùng thuốc thú y và thức ăn thủy sản có đăng ký trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, kiểm dịch động vật cũng được các cơ sở thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, qua các đợt thanh tra , đoàn thanh tra đã phát hiện các hành vi vi phạm của các tổ chức, các nhân và đã xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cử nhiều lượt cán bộ phối hợp với các đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đồng thời bố trí cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, kinh doanh trứng, thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

Từ những kết quả lấy mẫu giám sát kiểm tra an toàn thực phẩm không có sai phạm trong quá trình thanh, kiểm tra điều đó cho thấy các cơ sở chăn nuôi heo thịt, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh có chuyển biến nhận thức rõ rệt, hiểu biết và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Đến nay chưa có thông tin phản ánh của người tiêu dùng về ngộ độc thực phẩm từ sản phẩm của gia súc, gia cầm. Qua đó góp phần đem lại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật an toàn cho người dân./.            

   BSTY: Phạm Văn Bảo             

Số lượt đọc: 257 - Ngày cập nhật: 13/11/2018
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345678910...
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
Liên kết
1075784
43
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software