Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

A.Chi cục Chăn nuôi và Thú Y

1.Lãnh đạo Chi cục. 

Chi Cục Trưởng

Ông: Trương Khắc Trí

Email: tktri.ccty@ninhthuan.gov.vn

Điện thoại: 0259.3889196

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

Phó Chi Cục Trưởng

Ông: Trần Công Quang

Email: tcquang.ccty@ninhthuan.gov.vn

Điện thoại: 0259.3833220

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các công tác thú y trên cạn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

Phó Chi Cục Trưởng

Ông: Huỳnh Minh Khánh

Email: hmkhanh.ccty@ninhthuan.gov.vn

Điện thoại: 0259.3888841

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành các công tác thú y thủy sản của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

  

2.Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

   Email: chicucthuy@ninhthuan.gov.vn  Điện thoại : 0259.3888169

- Phòng Quản lý dịch bệnh.

   Email: tnbich.ccty@ninhthuan.gov.vn  Điện thoại : 0259.3881310

- Phòng Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi.

 Email: nguyendieu.ccty@ninhthuan.gov.vn Điện thoại : 0259.3889188

- Phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi.

   Email: qdcho.ccty@ninhthuan.gov.vn  Điện thoại : 0259.3881389

- Phòng Thanh tra Pháp chế.

   Email: vvhai.ccty@ninhthuan.gov.vn   Điện thoại : 0259.3882617

B. Các đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật.

   Địa chỉ:Thôn Hòa Thạnh,Xã An Hải,Huyện Ninh Phước,Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.835626 

   Email: ntylinh.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Ninh Hải

   Địa chỉ: Thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3876508

   Email: nvdung.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Ninh Phước

   Địa chỉ: Khu phố 5, TT.Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3864824

   Email: hsphuc.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Ninh Sơn.

   Địa chỉ: TT.Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3854335

   Email: nttthuy.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thuận Nam.

   Địa chỉ: Khu phố 5, TT.Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3763449

   Email: truongngoc.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thuận Bắc.

   Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3625354

   Email: ddtuyen.ccty@ninhthuan.gov.vn 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bác Ái.

   Địa chỉ: Tà Lú, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3840128

   Email: httan.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

   Địa chỉ: 224 Thống Nhất, tp.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3838055

   Email: tqsang.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc.

   Địa chỉ: Thôn Suối Đá, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3500404

   Email: ndthanh.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Kiểm dịch thủy sản An Hải.

   Địa chỉ:Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3633008

   Email: tkthao.ccty@ninhthuan.gov.vn

- Trạm Vật tư thuốc thú y Phan Rang.

   Địa chỉ: 224 Thống Nhất, tp.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

   Điện thoại: 0259.3838055

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y có con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

>>Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ chi cục
>>Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc
>>Tổ chức Đảng, Đoàn thể
>>Bộ máy tổ chức
>>Sơ đồ Website
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
2596852
23
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software