DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN ĐĂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI  
THEO THÔNG TƯ 45/2014/TT-BNNPTNT 
Nguồn: Chi cục Thủy sản Ninh Thuận
TT   TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Ngày kiểm tra Số Biên bản Xếp loại
1   Công ty TNHH tôm giống CP. Thiên Minh Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 23/01/2019 8 A
2   Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giống thủy sản Hoàng Giang Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 22/01/2019 7 A
3   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Thành Được Khánh Nhơn - Nhơn Hải 22/01/2019 6 A
4   Công ty TNHH tôm giống Minh Phát Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/01/2019 5 A
5   Công ty TNHH giống thủy sản An Minh Nguyên Mỹ Hiệp - Thanh Hải 15/01/2019 4 A
6   Công ty TNHH đầu tư sản xuất giống thủy sản Thiên Ngân Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/01/2019 3 A
7   Công ty TNHH giống thủy sản Nam Dương Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/01/2019 2 A
8   Hộ kinh doanh Trần Quang Thịnh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 11/01/2019 1 A
9   Công ty TNHH giống thủy sản Trường Thanh Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/01/2019 185 A
10   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Số 1 Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 28/12/2018 184 A
11   Công ty TNHH sản xuất giống thủy Lộc Phát  Ninh Thuận Mỹ Hiệp - Thanh Hải 25/12/2018 183 A
12   Công ty TNHH giống thủy Trí Đạt Ninh Chữ - Khánh Hải 21/12/2018 182 A
13   Công ty TNHH giống thủy sản Messi - 2017 Thái An - Vĩnh Hải 11/12/2018 181 A
14   Công ty TNHH ĐT TS CPNT Shrimp Khánh Nhơn - Nhơn Hải 11/12/2018 180 A            
15   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Viễn Đông Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/12/2018 178 A
16   Công ty TNHH giống thủy sản Đông Phát Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/12/2018 177 A
17   Công ty TNHH MTV TG Tiến Hiện Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/12/2018 175 A
18   Hộ kinh doanh Đoàn Văn Cường  Mỹ Tường - Nhơn Hải 29/11/2018 174 A
19   Công ty TNHH ĐTTS Hóa Nông Khánh Tường - Tri Hải 23/11/2018 173 A
20   CN Ninh Thuận - Công ty TNHH Kim Phát Thịnh KH Ninh Chữ - Khánh Hải 15/11/2018 171 B
21   Công ty TNHH SX GTS Trọng Tín Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/11/2018 170 A
22   Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận (Cơ sở 2) Mỹ Tường - Nhơn Hải 07/11/2018 169 A
23   Hộ kinh doanh Tuấn Anh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 29/10/2018 165 A
24   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Anh Phát Ninh Thuận Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải 29/10/2018 164 A
25   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải 26/10/2018 163 A
26   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hoàng Nguyên Ninh Thuận Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải 26/10/2018 162 A
27   Công ty TNHH  giống thủy sản Âu Việt Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/10/2018 161 A
28   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiện Vương Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 16/10/2018 154 A
29   Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP Goal Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/10/2018 153 A
30   Công ty TNHH giống thủy sản Cường Thịnh Việt Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 10/15/1018 152 A
31   Công ty TNHH MTV giống thủy sản VietFarm Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 10/15/1018 151 A
32   Công ty TNHH giống thủy sản Bách Khâm Mỹ Tường - Nhơn Hải 27/09/2018 148 A
33   Công ty TNHH ĐTTS Khánh Tường - Tri Hải 26/09/2018 147 A
34   Công ty TNHH đầu tư thủy sản CPNT Shrimp Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/09/2018 145 A
35   Công ty TNHH SX giống thủy sản Đại dương xanh Phan Rang Khánh Tường - Tri Hải 17/09/2018 144 A
36   Công ty TNHH SX giống thủy sản Hoàng Long Farm Khánh Nhơn - Nhơn Hải 10/09/2018 143 A
37   Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận (Cơ sở 1) Mỹ Tường - Nhơn Hải 10/09/2018 140 A
38   Công ty TNHH thủy sản Gia Hoàng Mỹ Tường - Nhơn Hải 10/09/2018 139 B
39   Công ty TNHH thủy sản Miền Trung Trúng Mùa Mỹ Tường - Nhơn Hải 10/09/2018 138 A
40   Công ty TNHH công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF Khánh Nhơn - Nhơn Hải 07/09/2018 137 A
41   Công ty TNHH MTV tôm giống Tiến Hiện Khánh Nhơn - Nhơn Hải 30/08/2018 135 A
42   Công ty TNHH sản xuất tôm giống Quốc Huy Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 29/08/2018 134 A
43   Công ty TNHH Hưng Bảo Bio Khánh Nhơn - Nhơn Hải 02/08/2018 120 A
44   Công ty TNHH MTV Thảo Anh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 08/01/2018 119 A
45   Công ty TNHH GTS Thanh B́nh Bến Tre Khánh Tường - Tri Hải 27/07/2018 118 A
46   Công ty TNHH MTV GTS Tiến Đồng Ninh Thuận Mỹ Tường  - Nhơn Hải 25/07/2018 115 A
47   Công ty TNHH GTS Phú Cường Việt Nam (Cơ sở 2) Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải 25/07/2018 114 A
48   Công ty TNHH giống thủy sản Thần Tài 3979 (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 20/07/2018 113 A
49   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trường Lộc Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/07/2018 112 A
50   Công ty TNHH sản xuất và cung ứng giống thủy sản Rạng Đông Mỹ Tường - Nhơn Hải  16/07/2018 111 A
51   Công ty TNHHđầu tư tôm giống Thuận Thiên VN Khánh Hội - Tri Hải 12/07/2018 110 A
52   Công ty TNHH tôm giống Quang Vinh Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/07/2018 109 A
53   Công ty TNHH giống thủy sản Thịnh Phát Hawaii Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/07/2018 104 A
54   CN Công ty TNHH MTV giống thủy sản Nam Mỹ VN Khánh Nhơn - Nhơn Hải 04/07/2018 103 A
55   Công ty TNHH MTV GTS Indoanco Chi nhánh Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 03/07/2018 102 A
56   Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại  Minh Trung Khánh Hội - Tri Hải 03/07/2018 101 A
57   Công ty cổ phần giống thủy sản Kim Hoàng Mỹ Tường - Nhơn Hải 22/06/2018 91 B
58   Chi nhánh công ty TNHH thủy sản Biển Việt Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/06/2018 90 B
59   Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thủy sản Mekong Blue Khánh Tường - Tri Hải 18/06/2018 88 A
60   Công ty TNHH giống thủy sản Tín Phát Aqua Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/06/2018 87 A
61   Công ty Cổ phần giống thủy sản NaVet Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/06/2018 86 A
62   Công ty TNHH đầu tư giống thủy sản Thắng Lợi Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/06/2018 85 A
63   Công ty TNHH giống thủy sản Quốc Tế Xanh Đỏ Khánh Nhơn - Nhơn Hải 11/06/2018 84 A
64   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Viễn Đông Mỹ Tường - Nhơn Hải 07/06/2018 83 B
65   Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sanh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 06/06/2018 82 A
66   Công ty TNHH một thành viên Long Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 06/06/2018 79 A
67   Công ty Cố phần đầu tư S6 Khánh Tường - Tri Hải 04/06/2018 77 A
68   Công ty TNHH thương mại và sản xuất tôm giống Đức Thành CPK Khánh Nhơn - Nhơn Hải 30/05/2018 75 A
69   Hộ kinh doanh Đức Phát Mỹ Tường - Nhơn Hải 30/05/2018 74 A
70   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Hải Dương Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 30/05/2018 73 A
71   Công ty TNHH giống thủy sản Mạnh Hùng Hawaii Mỹ Hiệp - Thanh Hải 29/05/2018 71 A
72   Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giống thủy sản Tôm Xanh Mỹ Tường - Nhơn Hải 25/05/2018 70 A
73   Công ty TNHH giống thủy sản Triệu Long Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/05/2018 69 A
74   Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ thủy sản du lịch AS Hoàng Ngọc Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/05/2018 65 A
75   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (Cơ sở chính) Khánh Hội - Tri Hải 21/05/2018 64 A
76   Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 21/05/2018 63 B
77   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đinh Thành Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/05/2018 60 A
78   Công ty TNHH giống thủy sản Xuân Vạn Phát NT Ninh Chữ - Khánh Hải 03/05/2018 55 B
79   Công ty TNHH giống thủy sản Hưng Phát Ninh Thuận Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 27/04/2018 54 A
80   Cty cổ phần GTS Tân Phát Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/04/2018 53 A
81   Công ty TNHH giống thủy sản Triệu Long Anh Mỹ Tường - Nhơn Hải 19/04/2018 50 A
82   Công ty TNHH đầu tư sản xuất giống thủy sản CP Quốc Thịnh Khánh Tường - Tri Hải 18/04/2018 49 A
83   Công ty TNHH đầu tư ứng dụng công nghệ sản xuất giống thủy sản Phúc Khang Khánh Hội - Tri Hải 16/04/2018 48 A
84   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Korwit Farm Khánh Nhơn - Nhơn Hải 13/04/2018 46 A
85   Công ty TNHH tôm giống C.Pro Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 10/04/2018 45 A
86   Công ty TNHH giống thủy sản Nông Lâm Aqua Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/04/2018 44 A
87   Công ty TNHH giống thủy sản Trí Đạt Khánh Nhơn - Nhơn Hải 30/03/2018 43 A
88   Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Hùng Khánh Hội - Tri Hải 30/03/2018 41 A
89   Công ty TNHH giống thủy sản B́nh Tiến Mỹ Tường - Nhơn Hải 28/03/2018 40 A
90   Công ty TNHH giống thủy sản Nguyễn Hoàng Mỹ Tường - Nhơn Hải 28/03/2018 39 A
91   Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Bio Farm Khánh Nhơn - Nhơn Hải 28/03/2018 37 A
92   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 26/03/2018 35 A
93   Cty cổ phần Nam Hà Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/03/2018 33 A
94   Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/03/2018 32 A
95   Cty TNHH tôm giống Phan Rang Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/03/2018 31 A
96   Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP Goal Khánh Tường - Tri Hải 12/03/2018 30 A
97   Cty TNHH SX GTs Lộc Biển Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/03/2017 28 A
98   Chi nhánh Công ty TNHH Bio Aqua Pharma Mỹ Tường - Nhơn Hải 08/03/2018 27 A
99   Công ty TNHH thế giới tôm Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 08/02/2018 26 A
100   Công ty TNHH giống thủy sản Phương Anh T&T Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/02/2018 23 A
101   Công ty TNHH giống thủy sản Kim Can - Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 31/01/2018 19 A
102   Công ty TNHH giống thủy sản Trường Lộc Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 30/01/2018 17 A
103   Cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản Lê Thanh Hải Mỹ Tường - Nhơn Hải 30/01/2018 16 B
104   Công ty TNHH giống thủy sản Tân Nguyên Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 23/01/2018 14 A
105   Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng Mỹ Tường- Nhơn Hải 15/01/2018 6 A
106   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản B́nh Minh Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/01/2018 4 A
107   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Phát Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/01/2018 3 A
108   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Thuận Phát Mỹ Hiệp - Thanh Hải 05/01/2018 2 A
109   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Hải Ninh Thuận (Cơ sở 2) Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/12/2017 372 A
110   Công ty TNHH giống thủy sản Trí Đạt Ninh Chữ - Khánh Hải 19/12/2017 370 A
111   Công ty TNHH thủy sản Anh Kiệt Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 19/12/2017 369 A
112   Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giống thủy sản Hoàng Giang - Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 19/12/2017 368 A
113   Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Đại Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/12/2017 367 A
114   Công ty TNHH giống thủy sản Anh Phát Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/12/2017 365 A
115   Công ty TNHH giống thủy sản Ngọc Minh tại Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/12/2017 362 A
116   Công ty TNHH GTS Hawaii Ngọc Minh Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/12/2017 361 A
117   Công ty TNHH một thành viên sản xuất giống thủy sản Hoàng Danh Khánh Hội - Tri Hải 01/12/2017 357 A
118   Công ty TNHH một thành viên Ḥa Thuận Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 01/12/2017 355 A
119   Công ty TNHH giống thủy sản Châu Mỹ Ninh Thuận Khánh Tường - Tri Hải 01/12/2017 354 A
120   Doanh nghiệp tư nhân Lộc Phú An Khánh Tường - Tri Hải 01/12/2017 353 A
121   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung (Cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 01/12/2017 352 A
122   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung (Cơ sở 5 - Trại mẹ) Mỹ Tường - Nhơn Hải 01/12/2017 351 A
123   Công ty TNHH giống thủy sản Phát Đông Thành Khánh Nhơn - Nhơn Hải 01/12/2017 350 A
124   Công ty TNHH giống thủy sản Việt Phú Tiến Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 01/12/2017 348 A
125   Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nhật CLC Khánh Hội - Tri Hải 24/11/2017 347 A
126   Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 23/11/2017 343 A
127   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phú Thuận Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/11/2017 340 A
128   Công ty TNHH giống thủy sản Vinh Khang Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/11/2017 339 A
129   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hoàng Long Farm Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/11/2017 338 A
130   Công ty TNHH giống thủy sản Nhật Nam Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/11/2017 337 A
131   Công ty TNHH giống thủy sản Châu Á Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/11/2017 336 A
132   Công ty TNHH một thành viên CAVI Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/11/2017 335 A
133   Công ty TNHH một thành viên Duy Thịnh Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/11/2017 334 A
134   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên (Cơ sở 3) Mỹ Tường - Nhơn Hải 20/11/2017 333 A
135   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (Khu bố mẹ mới) Khánh Hội - Tri Hải 20/11/2017 331 A
136   Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng (Khu 3) Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải 17/11/2017 327 A
137   Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng (Khu 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/11/2017 326 A
138   Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN KhánhTường - Tri Hải 16/11/2017 323 A
139   Công ty TNHH Đầu tư sản xuất giống thủy sản Huỳnh Gia Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 322 A
140   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà  (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 321 A
141   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà  (Cơ sở 3 - Trại mẹ) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 320 A
142   Công ty TNHH sản xuất và ứng dụng công nghệ thủy sản Vi Na (Khu ương dưỡng) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 319 A
143   Công ty TNHH thủy sản Nano - Shri (Khu bố mẹ) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 318 A
144   Doanh nghiệp tư nhân Tôm giống Tuấn Vân Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 317 A
145   Công ty TNHH giống thủy sản Thành Hưng Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 316 A
146   Công ty TNHH TM-DL - GTS Minh Thuận KhánhTường - Tri Hải 10/11/2017 314 A
147   Công ty Cổ phần ECHO Việt Nam Mỹ Hiệp - Thanh Hải 10/11/2017 313 A
148   Công ty TNHH Châu Long Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 312 A
149   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Rồng Vàng 9999 Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 311 A
150   Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Đại Thành Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 310 A
151   Công ty TNHH giống thủy sản Việt Tiến Ninh Thuận  Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 309 A
152   Công ty TNHH giống thủy sản SP Ninh Thuận  Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 308 A
153   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phú Thuận NT Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 307 A
154   Công ty TNHH  SXGTS Nam Đại Dương Mỹ Tường - Nhơn Hải 01/11/2017 304 A
155   Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Mỹ Tường - Nhơn Hải 01/11/2017 303 A
156   Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú (cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 31/10/2017 302 A
157   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Duyên Hải Ninh Thuận  Mỹ Tường - Nhơn Hải 30/10/2017 299 A
158   CN Công ty TNHH GTS Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 26/10/20`7 298 A
159   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hưng Lộc Ninh Thuận (Cơ sở 1) Mỹ Tường - Nhơn Hải 26/10/2017 297 A
160   Công ty TNHH Thương mại - Dich vụ và sản xuất giống thủy sản MTV Tiếp Thành Mỹ Tường - Nhơn Hải 26/10/2017 296 A
161   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN (Cơ sở 3 - Khu bố mẹ) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 25/10/2017 294 A
162   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN (Trại ương) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 25/10/2017 293 A
163   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản An Phát Lộc (Cơ sở 2) Mỹ Tường - Nhơn Hải 25/10/2017 292 A
164   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản An Phát Lộc (Cơ sở 1) Mỹ Tường - Nhơn Hải 25/10/2017 291 A
165   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/10/2017 290 A
166   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên (Cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/10/2017 289 A
167   Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Thành Phúc Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/10/2017 288 B
168   Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thủy sản Hạ My Ninh Chữ - Khánh Hải 11/10/2017 282 A
169   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng Ninh Thuận Mỹ Hiệp - Thanh Hải 10/10/2017 281 A
170   Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 04/10/2017 271 A
171   Công ty TNHH giống thủy sản Triệu Long Anh Mỹ Tường - Nhơn Hải 03/10/2017 267 A
172   Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 02/10/2017 266 A
173   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Dũng B́nh Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 29/09/2017 265 A
174   Công ty TNHH một thành viên sản xuất giống thủy sản Năm Sao Ninh Thuận  Mỹ Hiệp - Thanh Hải 27/9/2017 264 A
175   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Vũ Ninh Thuận (Cơ sở 2) Mỹ Hiệp - Thanh Hải 27/9/2016 262 A
176   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Khánh Hội - Tri Hải 27/9/2017 257 A
177   Công ty TNHH giống thủy sản An Phú Aqua Khánh Nhơn - Nhơn Hải 14/9/2017 253 A
178   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Vơ Đạt Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 14/9/2017 252 A
179   Công ty TNHH một thành viên Thảo Anh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 14/9/2017 251 A
180   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hanh Hiệu Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/9/2017 249 A
181   Công ty TNHH giống thủy sản Thông Thảo Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 14/9/2017 248 A
182   Công ty TNHH Thủy sản Toàn Phát Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/09/2017 243 B
183   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/08/2017 242 A
184   Công ty TNHH thủy sản Bảo Việt Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/08/2017 241 B
185   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Tuấn Khoa Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/08/2017 240 A
186   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Được Mùa Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/08/2017 239 A
187   Công ty cổ phần giống thủy sản Tân Phát (Cơ sở 2) Khánh Hội - Tri Hải 02/08/2017 237 A
188   Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Vina Tôm Mỹ Tường - Nhơn Hải 31/07/2017 230 A
189   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Cát Tường Khánh Nhơn - Nhơn Hải 26/07/2017 226 A
190   Công ty TNHH giống thủy sản Tân Thủy Hoàng Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 25/07/2017 221 A
191   Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú (cơ sở 2) Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 31/10/2017 301 A
192   CN Công ty TNHH Đại Nam Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 31/10/2017 300 A
193   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Blue Sea Việt Nam Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 25/07/2017 220 A
194   Công ty cổ phần Công nghệ Gene Xanh  Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/07/2017 219 A
195   Công ty TNHH SX GTS Hùng Dũng Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 03/07/2017 217 A
196   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Khiêm NT Mỹ Tường - Nhơn Hải 29/06/2017 212 A
197   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Hoàng VN Mỹ Tường - Nhơn Hải 29/06/2017 211 A
198   Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn Khánh Nhơn - Nhơn Hải 23/06/2017 206 A
199   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Phong Phú Khánh Tường - Tri Hải 21/06/2017 192 A
200   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Xuân Tiến Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/06/2017 191 A
201   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hưng Lộc Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải 20/06/2017 190 A
202   Công ty TNHH tập đoàn thủy sản TPP Việt Nam Khánh Tường - Tri Hải 16/06/2017 185 A
203   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Bio Farm Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/06/2017 180 A
204   Hộ kinh doanh Lộc Phát VN Khánh Tường - Tri Hải 15/06/2017 175 A
205   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Long Phú Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/06/2017 173 A
206   Công ty TNHH giống thủy sản Thành Lộc Phát - Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/06/2017 164 A
207   Công ty TNHH giống thủy sản Ngô Tấn Vũ Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/06/2017 163 A
208   Công ty TNHH giống thủy sản Thành Vũ Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 15/06/2017 161 A
209   Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Đại Việt Khánh Hội - Tri Hải 14/06/2017 159 A
210   Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Quân Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/06/2017 154 A
211   Công ty TNHH SXGTS An Phát Lộc Mỹ Tường 2- Nhơn Hải 14/06/2017 152 A
212   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/06/2017 149 A
213   Doanh nghiệp tư nhân giống thủy sản Long Vi NTV Khánh Tường - Tri Hải 14/06/2017 148 A
214   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Gia Thịnh Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 14/06/2017 147 A
215   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Phong Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 13/06/2017 146 A
216   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đinh Thành Mỹ Tường - Nhơn Hải 13/06/2017 145 A
217   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung (Cơ sở 4) Mỹ Tường - Nhơn Hải 13/06/2017 141 A
218   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung (Cơ sở 6) Mỹ Hiệp - Thanh Hải 13/06/2017 140 A
219   Công ty TNHH giống thủy sản Aqua B́nh Minh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 13/06/2017 139 A
220   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đức Trung Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/06/2017 133 A
221   Hộ kinh doanh Xuân Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 12/06/2017 131 A
222   Công ty TNHHTNHH sản xuất giống thủy sản Hải Đăng Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 07/06/2017 123 A
223   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hoàng Nguyên Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/06/2017 117 A
224   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Thái Lan CP-Chi nhánh Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải 06/06/2017 114 A
225   Công ty TNHH TĐS (Cơ sở 2) Khánh Tường - Tri Hải 06/06/2017 113 A
226   Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản 007-Chi nhánh Ninh Thuận Khánh Tường - Tri Hải 06/06/2017 112 A
227   Công ty TNHH giống thủy sản Sài G̣n tôm giống Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/06/2017 108 A
228   Công ty TNHH giống thủy sản Trung Sơn Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/06/2017 98 A
229   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Công Linh Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 97 A
230   Công ty TNHH giống thủy sản Thần Tài 3979 (Cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 95 A
231   Công ty TNHH giống thủy sản Phúc Thịnh Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/06/2017 93 A
232   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản B́nh Minh - BMH Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 92 A
233   Công ty TNHH một thành viên tôm giống Tuấn Thành Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/06/2017 90 A
234   Hộ Kinh doanh Nguyễn Duy Ngọc Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 89 A
235   Hộ kinh doanh Ngọc Bảo Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 88 A
236   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản An Phú Hưng Khánh Nhơn - Nhơn Hải 02/06/2017 81 A
237   Công ty TNHH giống thủy sản Ninh Chữ Ninh Thuận  Ninh Chữ - Khánh Hải 01/06/2017 78 A
238   Công ty TNHH giống thủy sản Vàng Kim Ninh Thuận - Trại SX số 4 - Khu I Khánh Hội - Tri Hải 01/06/2017 77 A
239   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trường Giang Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 76 A
240   Công ty TNHH thủy sản Nano - Shri Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 75 A
241   Công ty TNHH Việt Mỹ Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 73 A
242   Hộ kinh doanh Hữu Thành Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 71 A
243   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tâm Thịnh Ninh Thuận Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 69 A
244   Công ty TNHH GTS Tiến Thành Ninh Chữ - Khánh Hải 31/05/2017 68 A
245   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng C.P Ninh Chữ - Khánh Hải 31/05/2017 66 A
246   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Thanh Ư Khánh Nhơn - Nhơn Hải 31/05/2017 65 A
247   Công ty TNHH giống thủy sản Tùng Bách Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 30/05/2017 64 A
248   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đông Nguyên Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/05/2017 45 A
249   Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/05/2017 41 A
250   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Lộc VN (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/05/2017 40 A
251   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Lộc VN (Cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/05/2017 39 A
252   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Hoàng Anh Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 11/05/2017 38 A
253   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đan Mạch Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải 10/05/2017 37 A
254   Công ty TNHH thủy sản Anh Kiệt Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải 03/05/2017 33 A
255   Công ty TNHH thương mại dịch vụ giống thủy sản Vĩnh Phú VN Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/04/2017 31 A
256   Công ty TNHH giống thủy sản Sinh Học Thủy sản Tâm An Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/04/2017 29 A
257   Công ty TNHH giống thủy sản Thành Thành Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/04/2017 27 A
258   Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/04/2017 26 A
259   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nhất Huy Ninh Thuận (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 14/04/2017 25 A
260   Công ty TNHH giống thủy sản Aqua One Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 14/04/2017 23 A
261   Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Ư Khánh Nhơn - Nhơn Hải 03/04/2017 21 A
262   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Hải Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 28/03/2017 20 A
263   Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 07/03/2017 18 A
264   Công ty TNHH GTS Lam Phương Mỹ Tường - Nhơn Hải 01/03/2017 15 A
265   Công ty TNHH giống thủy sản Phát Đông Thành Khánh Nhơn - Nhơn Hải 28/02/2017 14 A
266   Công ty TNHH Thiên Phú Group Thái An - Vĩnh Hải 24/02/2017 10 A
267   Công ty TNHH thương mại dịch vụ thủy sản du lịch AS Hoàng Ngọc Khánh Tường - Tri Hải 17/02/2017 9 A
268   Công ty TNHH giống thủy sản Tiến Thuận Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/02/2017 4 A
269   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Đại Dương (CS1) Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/02/2017 3 A
270   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Hoàng Khánh Nhơn - Nhơn Hải 29/12/2016 95 A
271   Công ty TNHH giống thủy sản Việt Post Khánh Tường - Tri Hải 28/12/2016 94 A
272   Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng Khánh Nhơn - Nhơn Hải 22/12/2016 93 A
273   Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 04/04/2017 22 A
274   Công ty TNHH giống thủy sản Bắc Giang Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 24/11/2016 87 A
275   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tong Wei - Farm Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/11/2016 74 A
276   Công ty TNHH  giống thủy sản Tùng Thuận An Khánh Nhơn - Nhơn Hải 28/10/2016 58 A
277   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Trung Phát Khánh Tường - Tri Hải 28/10/2016 57 A
278   Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Hoa Kỳ Ninh Thuận Mỹ Hiệp - Thanh Hải 27/10/2016 56 A
279   Công ty TNHH giống thủy sản Cường Thịnh Việt Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 27/10/2016 55 A
280   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (khu ương và khu bố mẹ) Khánh Hội - Tri Hải 25/10/2016 52 A
281   Công ty TNHH xuất giống thủy sản 5 Danh Ninh Thuận Khánh Tường - Tri Hải 25/10/2016 49 A
282   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Hoa Khâm Mỹ Tường - Nhơn Hải 24/10/2016 46 A
283   Công ty TNHH giống thủy sản Lộc Phát Phương Cam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/10/2016 37 A
284   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thành Công Ninh Thuận Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 11/10/2016 36 A
285   Công ty TNHH TĐS Khánh Hội - Tri Hải 10/10/2016 34 A
286   Công ty TNHH thương mại và sản xuất tôm giống Đức Thành CPK Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/09/2016 32 A
287   Công ty TNHH giống thủy sản Dương Hùng - Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 11/12/3018 179 A
288   Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 05/12/2018 176 A
289   Hộ kinh doanh giống thủy sản Hồ Nga Lô 15A Ḥa Thạnh - An Hải 15/11/2018 170 A
290   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Đạt Thành Phát Lô 19(mặt sau) Ḥa Thạnh - An Hải 31/10/2018 167 A
291   Công ty TNHH MTV GTS Siêu Việt Ninh Thuận Lô 94 Ḥa Thạnh - An Hải 30/10/2018 166 A
292   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Vĩnh Đạt Lô 100 (giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 24/10/2018 160 A
293   Cty TNHH sản xuất giống TS Hoàng Thịnh Vip Lô 28 (giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 23/10/2018 156 A
294   Cty TNHH sản xuất giống TS Phú Thịnh Ninh Thuận Lô 25 (giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 19/10/2018 155 A
295   Hộ Kinh doanh Lê Văn Minh Lô 15 (giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 10/10/2018 150 A
296   Cơ sở SX GTS Hàn Châu Lô 25 (mặt giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 02/10/2018 149 A
297   HKD cơ sở SX GTS Bảy Tới Lô 56 - An Hải 12/09/2018 142 A
298   Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thái B́nh Lô 17 (mặt trước)An Hải 12/09/2018 141 A
299   Công ty THHH sản xuất GTS CP Thủy Long Ḥa Thạnh - An Hải 05/09/2018 136 A
300   Hộ Kinh doanh Phạm Hưng Ḥa Thạnh - An Hải 16/08/2018 129 B
301   Hộ Kinh Doanh Mai Văn Thưởng Ḥa Thạnh - An Hải 17/08/2018 128 A
302   Công ty THHH sản xuất GTS Biển Tiên Ninh Thuận (Lô 20A) Ḥa Thạnh - An Hải 17/08/2018 127 A
303   Công ty THHH sản xuất GTS Anh Quốc Ninh Thuận (Lô 70B) Ḥa Thạnh - An Hải 16/08/2018 125 B
304   Công ty Cổ phần GTS Tân Thuận Phát Ninh Thuận Ḥa Thạnh - An Hải 27/07/2018 117 A
305   Hộ kinh doanh Hải Đăng (Lô 16) An Hải - Ninh Phước 05/07/2018 108 A
306   Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí An Hải - Ninh Phước 05/07/2018 107 B
307   Hộ kinh doanh Hải Dương An Hải - Ninh Phước 05/07/2018 106 A
308   Công ty TNHH thủy sản K.S 7777 An Hải - Ninh Phước 05/07/2018 105 A
309   Hộ kinh doanh sản xuất tôm giống Quang Thắng An Hải - Ninh Phước 02/07/2018 100 A
310   Chi nhánh Công ty TNHH MTV TM DV An Nam Tôm An Hải - Ninh Phước 02/07/2018 99 A
311   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Hiếu Ngọc (Cá giống) Lô 72 A, An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 98 A
312   Công ty TNHH tôm giống Thuận Thiên An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 97 B
313   Công ty TNHH giống thủy sản Tú Khoa An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 96 A
314   Hộ kinh doanh Lê Văn Hiếu An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 95 A
315   Công ty TNHH giống thủy sản 79 An Hải - Ninh Phước 18/06/2018 89 A
316   Công ty TNHH giống thủy sản Tú Khoa An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 86 A
317   Hộ kinh doanh Huỳnh Thái B́nh An Hải - Ninh Phước 06/06/2018 80 B
318   Công ty TNHH giống thủy sản 999 An Hải - Ninh Phước 01/06/2018 76 A
319   Công ty TNHH tôm giống B́nh Phương An Hải - Ninh Phước 23/05/2018 68 A
320   Hộ kinh doanh Lê Quang Chương An Hải - Ninh Phước 23/05/2018 67 A
321   Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thuận Phát B́nh Thuận An Hải - Ninh Phước 22/05/2018 66 A
322   Công ty TNHH thủy sản Minh Thịnh Post  Lô 63 (mặt sau) Ḥa Thạnh-An Hải  07/05/2018 56 A
323   Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Toàn Lộc Phát An Hải - Ninh Phước 24/04/2018 52 A
324   Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất giống thủy sản Best Choice An Hải - Ninh Phước 16/04/2018 47 A
325   Công ty Trách nhiệm Phú Quư Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 27/03/2018 36 A
326   Công ty TNHH Tôm giống Tiến Phát An Hải - Ninh Phước 23/03/2018 34 A
327   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung. VN An Hải - Ninh Phước 05/02/2018 25 A
328   Hộ kinh doanh tôm giống Trần Bá Vạn An Hải - Ninh Phước 05/02/2018 24 A
329   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tân Thành Đạt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 31/01/2018 20 A
330   Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Hải Long CP An Hải - Ninh Phước 25/01/2018 15 A
331   Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Đại Phát An Hải - Ninh Phước 19/01/2018 12 A
332   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Lộc Phát Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 18/01/2018 9 A
333   Công ty TNHH giống thủy sản 79 An Hải - Ninh Phước 17/01/2018 8 A
334   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Mai Văn Vinh An Hải - Ninh Phước 21/12/2017 371 A
335   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phú Cường Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 18/12/2017 366 A
336   Chi nhánh Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận (Cơ sở 2) An Hải - Ninh Phước 12/12/2017 363 A
337   Công ty TNHH một thành viên Đại Dương Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 05/12/2017 358 A
338   Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CP Trọng Tâm An Hải - Ninh Phước 01/12/2017 349 A
339   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Lộc Tiến Phát An Hải - Ninh Phước 21/11/2017 341 A
340   Công ty TNHH giống thủy sản Phú Hoàng Dung An Hải - Ninh Phước 15/11/2017 315 A
341   Công ty TNHH Tôm giống Hiệp Phát Aqua (Cơ sở 2) An Hải - Ninh Phước 11/07/2017 306 A
342   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phong Phú Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 11/02/2017 305 A
343   Công ty Cổ phần Công nghệ tiêu chuẩn sinh học giống thủy sản Vĩnh Thịnh An Hải - Ninh Phước 11/10/2017 284 A
344   Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Vạn Hưng An Hải - Ninh Phước 11/10/2017 283 A
345   Trung Tâm Giống Hải Sản Cấp I Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 10/10/2017 280 A
346   Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam An Hải - Ninh Phước 10/10/2017 279 A
347   Cơ sở sản xuất giống thủy sản B́nh Minh An Hải - Ninh Phước 09/10/2017 278 A
348   Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President Việt Nam An Hải - Ninh Phước 09/10/2017 277 A
349   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú An Hải - Ninh Phước 06/10/2017 276 A
350   Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/10/2017 275 A
351   Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP.Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Thuận  An Hải - Ninh Phước 06/10/2017 274 A
352   Công ty TNHH tôm giống Châu Phi An Hải - Ninh Phước 05/10/2017 273 A
353   Công ty Cổ phần giống thủy sản Sea Farm 68 An Hải - Ninh Phước 05/10/2017 272 A
354   Công ty TNHH giống thủy sản Grobest.VN An Hải - Ninh Phước 04/10/2017 270 A
355   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi An Hải - Ninh Phước 04/10/2017 269 A
356   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung.VN An Hải - Ninh Phước 03/10/2017 268 A
357   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Biển Sáng PMH  An Hải - Ninh Phước 14/9/2017 254 A
358   Công ty TNHH sản xuất giống Trọng Tâm An Hải - Ninh Phước 14/9/2017 250 A
359   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Chí Tâm An Hải - Ninh Phước 06/09/2017 246 A
360   Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Thắng An Hải - Ninh Phước 06/09/2017 245 A
361   Hộ kinh doanh Đại Phú Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/09/2017 244 A
362   Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Thoại An Hải - Ninh Phước 26/07/2017 229 A
363   Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thanh (Cơ sở 3) An Hải - Ninh Phước 26/07/2017 228 A
364   Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thanh (Cơ sở 2) An Hải - Ninh Phước 26/07/2017 227 A
365   Hộ kinh doanh Lê Mai An Hải - Ninh Phước 25/07/2017 224 A
366   Công ty TNHH thủy sản Thuận Nghiệp An Hải - Ninh Phước 25/07/2017 223 A
367   Chi nhánh Công ty TNHH giống thủy sản Tôm Gold tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/07/2017 218 A
368   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Quang Thắng (Cơ sở 2) An Hải - Ninh Phước 30/06/2017 215 A
369   Trại sản xuất - kinh doanh giống thủy sản - Công ty TNHH SXGTS CP Thủy Long An Hải - Ninh Phước 28/06/2017 210 A
370   Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Phát An Hải - Ninh Phước 28/06/2017 209 A
371   Hộ kinh doanh Dương Đức Phùng An Hải - Ninh Phước 26/06/2017 208 A
372   Hộ kinh doanh Phan Văn Dư An Hải - Ninh Phước 23/06/2017 204 A
373   Hộ kinh doanh Lê Văn B́nh An Hải - Ninh Phước 23/06/2017 203 A
374   Hộ kinh doanh Phan Văn B́nh An Hải - Ninh Phước 23/06/2017 202 A
375   Hộ kinh doanh Hồ Thanh Long An Hải - Ninh Phước 22/06/2017 201 A
376   Hộ kinh doanh giống thủy sản Lê Hùng Khiêm An Hải - Ninh Phước 22/06/2017 198 A
377   Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Giới An Hải - Ninh Phước 21/06/2017 197 A
378   Hộ kinh doanh Lê Trọng Phó An Hải - Ninh Phước 21/06/2017 196 A
379   Hộ kinh doanh Đỗ Trọng Văn An Hải - Ninh Phước 21/06/2017 195 A
380   Hộ kinh doanh Đỗ Thanh Hà An Hải - Ninh Phước 21/06/2017 193 A
381   Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thanh An Hải - Ninh Phước 20/06/2017 189 A
382   Hộ kinh doanh Nguyễn Kỳ Thuyết An Hải - Ninh Phước 20/06/2017 188 A
383   Hộ kinh doanh Phan Ngọc Thảo An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 182 A
384   Hộ kinh doanh Mai Thị Thu Hằng An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 181 A
385   Hộ kinh doanh Đỗ Cao Trung An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 179 A
386   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Vy Vân Phát An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 178 A
387   Hộ kinh doanh Hải Dương An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 177 A
388   Hộ kinh doanh Lê Văn Vũ An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 160 A
389   Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vinh An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 156 A
390   Cơ sở sản xuất tôm giống Vinh Hoa An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 155 A
391   Hộ kinh doanh Thanh Tàu An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 151 A
392   Cơ sở tôm giống Miền Trung An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 150 A
393   Hộ kinh doanh Lê Văn Trà An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 136 A
394   Hộ kinh doanh Lê Trọng Lịch An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 135 A
395   Hộ kinh doanh Toàn Thắng, Toàn Thịnh An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 134 A
396   Công ty TNHH Mỹ Việt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 130 A
397   Hộ kinh doanh Dương Đức Tống An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 128 A
398   Doanh nghiệp tư nhân sản xuất giống thủy sản Thảo Nguyên Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 127 A
399   Công ty TNHH giống thủy sản Ngọc Ân An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 122 A
400   Công ty TNHH giống thủy sản Lộc Phát Tài Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 119 A
401   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Ngân Hà Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 109 A
402   Công ty TNHH  thủy sản Hưng Phúc Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 106 A
403   Công ty TNHH  giống thủy sản Toàn Cầu One An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 103 A
404   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung.VN An Hải - Ninh Phước 02/06/2017 84 A
405   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thanh Tuấn Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 02/06/2017 83 A
406   Công ty TNHH tôm giống Trí Dũng An Hải - Ninh Phước 25/05/2017 47 A
407   Công ty TNHH giống thủy sản Đại Việt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 04/05/2017 34 A
408   CN C.ty TNHH DCKT nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua Mekong tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 24/04/2017 32 A
409   Chi nhánh Công ty TNHH số 1 tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 27/02/2017 12 A
410   Công ty TNHH Green A Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 03/02/2017 7 A
411   Doanh nghiệp tư nhân tôm giống Trần Hậu Điển chi nhánh Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 17/02/2017 6 A
412   Công ty TNHH một thành viên Siêu Việt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 08/12/2016 91 A
413   Công ty TNHH giống thủy sản Nam Mekong An Hải - Ninh Phước 21/11/2016 80 A
414   Hộ kinh doanh Lê Đức Trí An Hải - Ninh Phước 09/11/2016 71 A
415   Hộ kinh doanh Lê Hùng Khiêm An Hải - Ninh Phước 08/11/2016 69 A
416   Công ty TNHH giống thủy sản Nam Việt An Hải - Ninh Phước 01/11/2016 64 A
417   Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Dương Hùng - CN Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 28/10/2016 60 A
418   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Trọng Trư Lạc Sơn 1 - Cà Ná 06/11/2018 168 A
419   Cơ sở sản xuất tôm giống T & T Lạc Sơn 1 - Cà Ná 24/10/2018 159 A
420   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Hoàng Gia Phát.NT Lạc Sơn 1 - Cà Ná 24/10/2018 158 B
421   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Mă Phát Lạc Sơn 1 - Cà Ná 23/10/2018 157 B
422   Công ty TNHH giống thủy sản Tân Thành Long Lạc Sơn 1 - Cà Ná 27/06/2018 94 B
423   Công ty TNHH một thành viên tôm giống Gia Bảo  Lạc Sơn 1 - Cà Ná 26/06/2018 93 B
424   Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Sơn Lạc Sơn 1 - Cà Ná 26/06/2018 92 B
425   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Châu Mỹ Hawaii Lạc Sơn 1 - Cà Ná 16/05/2018 59 B
426   Công ty TNHH đầu tư giống thủy sản Hưng Thịnh Lạc Sơn 1 - Cà Ná 16/05/2018 58 B
427   Công ty TNHH sản xuất và cung ứng giống thủy sản Rạng Đông Lạc Sơn 1 - Cà Ná 06/12/2017 360 A
428   Công ty TNHH một thành viên Thái - Mỹ Lạc Sơn 1 - Cà Ná 06/12/2017 359 A
429   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Biển Việt Lạc Sơn 1 - Cà Ná 17/11/2017 329 A
430   Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Phú Lộc An Lạc Sơn 1 - Cà Ná 17/11/2017 328 A
431   Công ty TNHH Đầu tư giống thủy sản Thiên Long (Khu bố mẹ) Lạc Sơn 1 - Cà Ná 17/11/2017 325 A
432   Hộ kinh doanh Nguyễn Quân Lạc Sơn 1 - Cà Ná 17/11/2017 324 A
433   Công ty TNHH đầu tư thủy sản An Phát NT Lạc Sơn 1 - Cà Ná 13/10/2017 287 A
434   Công ty TNHH giống thủy sản Miền Tây Lạc Sơn 1 - Cà Ná 12/10/2017 286 A
435   Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Thủy Liêm Lạc Sơn 1 - Cà Ná 12/10/2017 285 A
436   Công ty TNHH giống thủy sản Quốc Bảo.VN Lạc Sơn 1 - Cà Ná 28/9/2017 263 A
437   Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Tuấn Linh Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 27/9/2017 261 A
438   Công ty TNHH một thành viên đầu tư giống thủy sản Tân Tín Lạc Sơn 1 - Cà Ná 27/9/2017 259 A
439   Cơ sở sản xuất giống thủy sản Hải Long Lạc Sơn 1 - Cà Ná 01/08/2017 234 A
440   Công ty TNHH giống thủy sản Long Sinh Farm Lạc Sơn 1 - Cà Ná 01/08/2017 233 A
441   Công ty TNHH giống thủy sản QQ An Thịnh Phát Lạc Sơn 1 - Cà Ná 01/08/2017 232 A
442   Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 172 A
443   Hộ kinh doanh Trần Ngọc Anh Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 171 A
444   Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Đạt Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 169 A
445   Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 166 A
446   Hộ kinh doanh Phạm Tiến Dần Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 162 A
447   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thành Tâm Lạc Sơn 1 - Cà Ná 05/06/2017 94 A
448   Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ Lạc Sơn 1 - Cà Ná 05/06/2017 91 A
449   Chi nhánh Công ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản V́ Dân tại Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 30/05/2017 62 A
450   Công ty TNHH giống thủy sản Lựa Chọn Mới Lạc Sơn 1 - Cà Ná 30/05/2017 61 A
451   Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Đại Long NT Lạc Sơn 1 - Cà Ná 30/05/2017 60 A
452   Công ty TNHH giống thủy sản Đại Phát Cà Ná Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 51 A
453   Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 59 A
454   Hộ kinh doanh tôm giống Đại Thiên Ưng Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 57 A
455   Công ty TNHH đầu tư giống thủy sản Lộc Tiến Phát.VN  Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 56 A
456   Công ty TNHH giống thủy sản Thành Công Phát Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 55 A
457   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Nam Mỹ Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 53 A
458   Công ty TNHH SX GTS Mùa Vàng Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 52 A
459   Công ty TNHH tôm giống Thuận Hải  Lạc Sơn 1 - Cà Ná 26/05/2017 49 A
460   Cơ sở Hùng Cường  Lạc Sơn 1 - Cà Ná 26/05/2017 48 A
461   Công ty TNHH tôm giống Việt Tín chi nhánh Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 02/03/2017 16 A
462   Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Lộc Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 09/12/2016 92 A
463   Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nguyên Phát Việt Nam Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 18/09/2018 146 A
464   Công ty TNHH giống thủy sản Thành Long Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 19/04/2018 51 A
465   Công ty TNHH Bio Tom Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 03/01/2018 1 A