DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TẠI NINH THUẬN
Nguồn: Chi cục Thủy sản Ninh Thuận - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Đánh giá theo Thông tư
45/2014/TT-BNNPTNT
Ghi chú
Ngày kiểm tra Số Biên bản Xếp loại
1 Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long - Cơ sở 2 Khánh Nhơn 2 -  Nhơn Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
2 Trại SX KD giống thủy sản - Công ty TNHH GTS Âu Việt - Ninh Thuận Khánh Nhơn 2 -  Nhơn Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
3 HKD Thái Văn Hùng Mỹ Hiệp -  Thanh Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
4 Công ty TNHH GTS Đại Phát Ninh Thuận Ninh Chữ -  thị trấn Khánh Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
5 Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận Mỹ Ḥa -  Thanh Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
6 Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Mỹ Hiệp -  Thanh Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
7 Công ty TNHH SX GTS Châu Mỹ Ninh Hải Khánh Nhơn 1 -  Nhơn Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
8 HKD Cơ sở sản xuất tôm giống Thành Thắng Khánh Nhơn 2 -  Nhơn Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
9 Công ty TNHH GTS Phi Long Mỹ Tường 1 -  Nhơn Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
10 Công ty TNHH MTV Thảo Anh Khánh Tường -  Tri Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
11 Công ty TNHH GTS Quốc Linh Ninh Thuận Mỹ Tường 1 -  Nhơn Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
12 Công ty TNHH GTS Trung Tín Aqua Mỹ Tường 2 -  Nhơn Hải -  Ninh Hải       Phát sinh mới
13 Doanh nghiệp tư nhân tôm giống Hồng Ân An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
14 Công ty TNHH phát triển tôm giống Ḥa Phát CP - Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
15 Công ty TNHH phát triển thủy sản B́nh Minh Miền Trung An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
16 Công ty TNHH Tôm giống Long Qui Ḥa Thạnh - An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
17 Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
18 Công ty TNHH SX GTS Xuân Cường Ḥa Thạnh - An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
19 Công ty TNHH I&V BIO ARTEMIA NAUPLII CENTER Ḥa Thạnh - An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
20 HKD Cơ sở sản xuất GTS Vân Chung Ḥa Thạnh - An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
21 Cơ sở sản xuất tôm giống Tùng Thiên Lạc Sơn 1 - Cà Ná       Phát sinh mới
22 Công ty TNHH SX GTS Thảo Nguyên Ninh Thuận Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
23 Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
24 Công ty TNHH GTS Hưng Phú Mỹ Hiệp - Nhơn Hải       Phát sinh mới
25 Công ty TNHH Thủy sản Hải Châu Mỹ Hiệp - Nhơn Hải       Phát sinh mới
26 HKD Cơ sở sản xuất GTS Vân Chung Ḥa Thạnh - An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
27  Công ty TNHH SX GTS Bảo Tín Lạc Sơn 1 - Cà Ná       Phát sinh mới
28 Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
29 Hộ kinh doanh Ngô Xuân Phong Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
30 Công ty TNHH SX GTS Khang Hy Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
31 Công ty TNHH GTS Nhật Thịnh Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
32 Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Thuận Thành Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
33 Công ty TNHH MTV GTS Phúc Lợi Phát NT Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
34 Trại Sản xuất kinh doanh - Công ty TNHH Giống Thủy sản Nhân Hậu Mỹ Hiệp - Thanh Hải       Phát sinh mới
35 Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
36 Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống thủy sản - Trại Sản xuất Khánh Nhơn 2 Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
37 Công ty TNHH GTS Trường Thanh Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
38 Công ty TNHH SX GTS Phong Phú VN Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
39 Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN Mỹ Hiệp - Thanh Hải       Phát sinh mới
40 Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
41 Công ty TNHH Tôm giống Đại Tiến - Trại giống Đại Tiến Lạc Sơn 1 - Cà Ná       Phát sinh mới
42 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Thiên Phú Lạc Sơn 1 - Cà Ná       Phát sinh mới
43 Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ Ḥa Thạnh - An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
44 HKD Cơ sở sản xuất giống thủy sản Lê Văn Hải Ḥa Thạnh - An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
45 Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
46  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
47 Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal - Trại SX Khánh Nhơn 2 Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
48  Công ty TNHH GTS Hoàng Khải Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
49  Công ty TNHH PT GTS Aqua Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
50  Công ty TNHH ĐT GTS CP Bio Shrimp VN Khánh Nhơn 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
51  Công ty TNHH ĐT&PT Thủy sản Hoàng Thịnh Phát Lô 89 An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
52 Công ty TNHH GTS An Minh Nguyên Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
53 Công ty TNHH GTS Hoàng Tŕnh Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
54 CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận Khánh Nhơn 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
55 Công ty TNHH ĐT GTS Nam Việt VN Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
56 Công ty TNHH GTS Nguyễn Hoàng Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
57 Trại SX KD GTS - Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
58 Công ty TNHH Tôm giống Tiến Phát Ninh Thuận Lô 99 An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
59 Công ty TNHH GTS Nhất Khang Ninh Thuận Mỹ Hải - Tp Phan Rang-Tháp Chàm       Phát sinh mới
60 Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải       Phát sinh mới
61 Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Lộc Việt Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
62 Công ty Cổ phần GTS Tân Phát Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
63 Công ty TNHH GTS An Nông Mỹ Hiệp - Thanh Hải       Phát sinh mới
64 Trại SX Kinh doanh - Công ty TNHH GTS An Minh Nguyên Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
65 Công ty TNHH phát triển tôm giống Ḥa Phát CP - Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná       Phát sinh mới
66 Cơ sở Hùng Thịnh Cà Ná - Thuận Nam       Phát sinh mới
67 Công ty TNHH SX GTS Miền Tây CP Cà Ná - Thuận Nam       Phát sinh mới
68 Cơ sở Sản Xuất GTS Mùa Vàng Cà Ná - Thuận Nam       Phát sinh mới
69 Công ty TNHH ĐTTS Nam Việt Aqua Cà Ná - Thuận Nam       Phát sinh mới
70 Công ty TNHH TM DV SX GTS Best Choice  Cà Ná - Thuận Nam       Phát sinh mới
71 Hộ kinh doanh Thắng Lợi Cà Ná - Thuận Nam       Phát sinh mới
72 Công ty TNHH Thủy sản Quang Lê Lô 87 - An Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
73 Cơ sở SX GTS Trần Thị Kim Liên Lô 32-33 - An Hải       Phát sinh mới
74 Công ty TNHH GTS Nhật Nam Ninh Thuận Lô 76 - An Hải       Phát sinh mới
75 Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
76 Công ty TNHH Tôm giống Việt - Sing Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
77 Công ty TNHH Đầu tư tôm giống Thuận Thiên VN An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
78 Công ty TNHH Thủy sản Trường Hải Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
79 CN Công ty TNHH Billion Farm tại Phan Rang An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
80 Công ty TNHH SX GTS Thiên Ư Việt Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
81 CN Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
82 Công ty TNHH Worldwide West Viet Nam CN Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
83 Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận Lô 50-51 - An Hải       Phát sinh mới
84 Công ty TNHH Trường An An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
85 Cơ sở SX GTS Vĩnh Đạt An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
86 Hộ kinh doanh Lê Văn Minh An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
87 Hộ kinh doanh giống thủy sản Hồ Nga Lô 15A - An Hải       Phát sinh mới
88 Cơ sở SX GTS Đạt Thành Phát An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
89 Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
90 Công ty TNHH ĐTTS Nguyên Phát VN Mỹ Hải - Tp. Phan Rang - Tháp Chàm       Phát sinh mới
91 Hộ kinh doanh Cơ sở SX GTS Hiếu Ngọc An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
92 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Hiếu Ngọc An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
93 Công ty TNHH Tôm giống Tiến Phát An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
94 Công ty TNHH Việt Úc - Phước Dinh Sơn Hải - Phước Dinh       Phát sinh mới
95 Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
96 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Vy Vân Phát An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
97 Cơ sở sản xuất giống thủy sản B́nh Minh An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
98 Công ty TNHH SX GTS Thái B́nh An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
99 Hộ kinh doanh Hải Dương An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
100 Công ty TNHH thủy sản K.S 7777 An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
101 Công ty TNHH SX GTS Thành Long Ninh Thuận Mỹ Hải - Tp. Phan Rang - Tháp Chàm       Phát sinh mới
102 Công ty TNHH tôm giống Tiến Phát Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
103 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Hải Long CP Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
104 Hộ kinh doanh Huỳnh Thái B́nh An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
105 Công ty TNHH GTS 999 An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
106 Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
107 Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thuận Phát - B́nh Thuận Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
108 Công ty TNHH TM DV & SX GTS Best Choice  An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
109 Công ty TNHH GTS Âu Việt Lô 99 - An Hải       Phát sinh mới
110 Công ty TNHH Phú Quư Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
111 Công ty TNHH Tôm giống B́nh Phương Lô 45 - An Hải       Phát sinh mới
112 Công ty TNHH SX GTS Tân Thành Đạt Ninh Thuận Lô 18B - An Hải       Phát sinh mới
113 Công ty TNHH GTS Song Phú Lô 17 - An Hải       Phát sinh mới
114 Công ty TNHH TG Trần Hậu Điển-Chi nhánh Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
115 Công ty TNHH Số 1 - CN. Ninh Thuận ( Khu 4) An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
116 Công ty TNHH Số 1 - CN. Ninh Thuận ( Khu 3) An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
117 Hộ kinh doanh Tôm giống Trần Bá Vạn An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
118 Công ty TNHH GTS Xuân Vạn Phát NT An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
119 Công ty TNHH GTS 79 An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
120 Cty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
121 Công ty TNHH GTS Hoàng Đại Phát An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
122 Công ty TNHH BIO TOM KP5 - Mỹ Hải - Tp.Phan Rang-Tháp Chàm       Phát sinh mới
123 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Mai Văn Vinh Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
124 Công ty TNHH ĐT TS CP Trọng Tâm An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
125 Hộ kinh doanh cơ sở tôm giống Miền Trung Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
126 Công ty TNHH Tôm giống HP HAWAII 3S An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
127 Công ty TNHH SX GTS Lưu Nguyên Phát KP5 - Mỹ Hải - TP. Phan Rang-Tháp Chàm       Phát sinh mới
128 Hộ kinh doanh Thành Nghĩa Lô 63 - An Hải       Phát sinh mới
129 Hộ kinh doanh Đại Phú Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
130 Công ty TNHH SX GTS Biển Sáng PMH An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
131 Công ty TNHH GTS Nam Đại Thành An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
132 Cơ sở SX GTS Chí Tâm An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
133 Công ty TNHH GTS Thuận Nghiệp An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
134 CN Công ty TNHH GTS Tôm Gold tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
135 Công ty TNHH GTS Nam Hải An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
136 Hộ kinh doanh Hải Dương An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
137 Cơ sở Nguyễn Văn Hùng An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
138 Công ty TNHH GTS Đại Việt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
139 HKD Minh Khánh An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
140 Công ty TNHH GTS Ngọc Ân An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
141 Công ty TNHH SX GTS Lộc Tiến Phát  An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
142 HKD Đỗ Cao Trung An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
143 Cty TNHH WORLDWIDE WEST Việt Nam CN Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
144 CN Cty TNHH PT Thủy sản Rồng Xanh Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
145 CN Cty TNHH MTV GTS Tân Thịnh tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
146 CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
147 Công ty TNHH SX GTS CP Thủy Long An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
148 Công ty TNHH SX GTS KORWIT FARM An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
149 CN Công ty TNHH SX & TM DCB Trump tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
150 DNTN Tôm giống Trần Hậu Điển CN Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
151 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải       Phát sinh mới
152 Công ty TNHH GTS Lam Phương Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
153 Công ty TNHH Thủy Sản Toàn Phát Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
154 Công ty TNHH GTS Trung Nga Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
155 Công ty TNHH SX GTS Trung Thành Phát Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
156 Công ty TNHH GREEN A Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
157 Công ty TNHH MTV GTS G7 - CN Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
158 Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
159 Công ty TNHH SX GTS B́nh Minh - BMH Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
160 Chi Nhánh Công ty TNHH PG ViNa Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải - Ninh Hảii       Phát sinh mới
161 Công ty TNHH SX GTS Vơ Đạt Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải       Phát sinh mới
162 Công ty TNHH GTS Phi Long  Ninh Chữ - Khánh Hải       Phát sinh mới
163 Hộ kinh doanh Hải Đăng  An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
164 HKD Lê Trọng Lịch An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
165 Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát An Hải - Ninh Phước       Phát sinh mới
166 Công ty TNHH GTS Hải Âu Ninh Thuận Thái An - Vĩnh Hải       Phát sinh mới
167 Công ty TNHH ĐT TS Việt Thái Khánh Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
168 Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Phú Thành Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
169 Công ty TNHH GTS Hoàng Long CP CN Ninh Thuận Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
170 Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
171 Công ty TNHH GTS Đại Phú Tài CN Ninh Thuận Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
172 Công ty TNHH Giống Thủy Sản QQ An Thịnh Phát Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
173 Công ty TNHH Giống Thủy sản Nguyễn Hoàng Tổ 1 - Khu phố Ninh Chữ 1 - Khánh Hải       Phát sinh mới
174 Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Hanh Hiệu - Cơ sở 2 Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
175 Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Đào Thị Khánh Nhơn 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
176 Công ty TNHH Giống Thủy sản Vạn Phước VN Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
177 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đức Thịnh Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
178 CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
179 Công ty TNHH GTS Hoàng Ân Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
180 Công ty Cổ Phần Công Nghệ GTS S9 Ninh Chữ - Khánh Hải       Phát sinh mới
181 Công ty TNHH Thủy Sản Mạnh Cường Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải       Phát sinh mới
182 Công ty TNHH GTS Tường Lâm Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
183 Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
184 Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
185 Công ty TNHH GTS Kỳ Mỹ Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
186 Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
187 Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
188 Công ty TNHH giống thủy sản HAWAII RED Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
189 Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
190 Hộ Kinh Doanh Lâm Thanh Hân Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
191 Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
192 Hộ kinh doanh Lâm Thanh Hân Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
193 Hộ kinh doanh B́nh Long Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
194 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Duy Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
195 Công ty TNHH GTS Nhất Khang Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải       Phát sinh mới
196 Công ty TNHH ĐTTS FARM TOM Ninh Thuận Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
197 Công ty TNHH ĐT GTS The Win Aquacultare Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
198 Công ty TNHH Trường Phát Aqua Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
199 Công ty TNHH ĐTTS Thuận Phát Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
200 Công ty TNHH SX GTS Hóa Nông Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
201 Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
202 Công ty TNHH Trường Phát Aqua Khánh Tường - Tri Hải       Phát sinh mới
203 Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Farm Tom Ninh Thuận Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
204 Hộ kinh doanh B́nh Long Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
205 Công ty TNHH tôm giống C.Pro Việt Nam Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải       Phát sinh mới
206 Công ty TNHH Đầu tư tôm giống Thuận Thiên VN Ḥa Thạnh - An Hải       Phát sinh mới
207 Công ty TNHH GTS Trường Thanh Mỹ Tường - Nhơn Hải       Phát sinh mới
208 Công ty TNHH GTS Trường Đạt Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải       Phát sinh mới
209 Công ty TNHH tôm giống CP. Thiên Minh Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 23/01/2019 8 A  
210 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giống thủy sản Hoàng Giang Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 22/01/2019 7 A  
211 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Thành Được Khánh Nhơn - Nhơn Hải 22/01/2019 6 A  
212 Công ty TNHH tôm giống Minh Phát Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/01/2019 5 A  
213 Công ty TNHH giống thủy sản An Minh Nguyên Mỹ Hiệp - Thanh Hải 15/01/2019 4 A  
214 Công ty TNHH đầu tư sản xuất giống thủy sản Thiên Ngân Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/01/2019 3 A  
215 Công ty TNHH giống thủy sản Nam Dương Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/01/2019 2 A  
216 Hộ kinh doanh Trần Quang Thịnh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 11/01/2019 1 A  
217 Công ty TNHH giống thủy sản Trường Thanh Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/01/2019 185 A  
218 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Số 1 Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 28/12/2018 184 A  
219 Công ty TNHH sản xuất giống thủy Lộc Phát  Ninh Thuận Mỹ Hiệp - Thanh Hải 25/12/2018 183 A  
220 Công ty TNHH giống thủy Trí Đạt Ninh Chữ - Khánh Hải 21/12/2018 182 A  
221 Công ty TNHH giống thủy sản Messi - 2017 Thái An - Vĩnh Hải 11/12/2018 181 A  
222 Công ty TNHH ĐT TS CPNT Shrimp Khánh Nhơn - Nhơn Hải 11/12/2018 180 A              
223 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Viễn Đông Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/12/2018 178 A  
224 Công ty TNHH giống thủy sản Đông Phát Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/12/2018 177 A  
225 Công ty TNHH MTV TG Tiến Hiện Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/12/2018 175 A  
226 Hộ kinh doanh Đoàn Văn Cường  Mỹ Tường - Nhơn Hải 29/11/2018 174 A  
227 Công ty TNHH ĐTTS Hóa Nông Khánh Tường - Tri Hải 23/11/2018 173 A  
228 CN Ninh Thuận - Công ty TNHH Kim Phát Thịnh KH Ninh Chữ - Khánh Hải 15/11/2018 171 B  
229 Công ty TNHH SX GTS Trọng Tín Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/11/2018 170 A  
230 Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận (Cơ sở 2) Mỹ Tường - Nhơn Hải 07/11/2018 169 A  
231 Hộ kinh doanh Tuấn Anh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 29/10/2018 165 A  
232 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Anh Phát Ninh Thuận Mỹ Tường 2 - Nhơn Hải 29/10/2018 164 A  
233 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải 26/10/2018 163 A  
234 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hoàng Nguyên Ninh Thuận Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải 26/10/2018 162 A  
235 Công ty TNHH  giống thủy sản Âu Việt Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/10/2018 161 A  
236 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiện Vương Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 16/10/2018 154 A  
237 Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP Goal Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/10/2018 153 A  
238 Công ty TNHH giống thủy sản Cường Thịnh Việt Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 10/15/1018 152 A  
239 Công ty TNHH MTV giống thủy sản VietFarm Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 10/15/1018 151 A  
240 Công ty TNHH giống thủy sản Bách Khâm Mỹ Tường - Nhơn Hải 27/09/2018 148 A  
241 Công ty TNHH ĐTTS Khánh Tường - Tri Hải 26/09/2018 147 A  
242 Công ty TNHH đầu tư thủy sản CPNT Shrimp Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/09/2018 145 A  
243 Công ty TNHH SX giống thủy sản Đại dương xanh Phan Rang Khánh Tường - Tri Hải 17/09/2018 144 A  
244 Công ty TNHH SX giống thủy sản Hoàng Long Farm Khánh Nhơn - Nhơn Hải 10/09/2018 143 A  
245 Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận (Cơ sở 1) Mỹ Tường - Nhơn Hải 10/09/2018 140 A  
246 Công ty TNHH thủy sản Gia Hoàng Mỹ Tường - Nhơn Hải 10/09/2018 139 B  
247 Công ty TNHH thủy sản Miền Trung Trúng Mùa Mỹ Tường - Nhơn Hải 10/09/2018 138 A  
248 Công ty TNHH công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF Khánh Nhơn - Nhơn Hải 07/09/2018 137 A  
249 Công ty TNHH MTV tôm giống Tiến Hiện Khánh Nhơn - Nhơn Hải 30/08/2018 135 A  
250 Công ty TNHH sản xuất tôm giống Quốc Huy Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 29/08/2018 134 A  
251 Công ty TNHH Hưng Bảo Bio Khánh Nhơn - Nhơn Hải 02/08/2018 120 A  
252 Công ty TNHH MTV Thảo Anh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 08/01/2018 119 A  
253 Công ty TNHH GTS Thanh B́nh Bến Tre Khánh Tường - Tri Hải 27/07/2018 118 A  
254 Công ty TNHH MTV GTS Tiến Đồng Ninh Thuận Mỹ Tường  - Nhơn Hải 25/07/2018 115 A  
255 Công ty TNHH GTS Phú Cường Việt Nam (Cơ sở 2) Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải 25/07/2018 114 A  
256 Công ty TNHH giống thủy sản Thần Tài 3979 (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 20/07/2018 113 A  
257 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trường Lộc Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/07/2018 112 A  
258 Công ty TNHH sản xuất và cung ứng giống thủy sản Rạng Đông Mỹ Tường - Nhơn Hải  16/07/2018 111 A  
259 Công ty TNHHđầu tư tôm giống Thuận Thiên VN Khánh Hội - Tri Hải 12/07/2018 110 A  
260 Công ty TNHH tôm giống Quang Vinh Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/07/2018 109 A  
261 Công ty TNHH giống thủy sản Thịnh Phát Hawaii Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/07/2018 104 A  
262 CN Công ty TNHH MTV giống thủy sản Nam Mỹ VN Khánh Nhơn - Nhơn Hải 04/07/2018 103 A  
263 Công ty TNHH MTV GTS Indoanco Chi nhánh Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 03/07/2018 102 A  
264 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại  Minh Trung Khánh Hội - Tri Hải 03/07/2018 101 A  
265 Công ty cổ phần giống thủy sản Kim Hoàng Mỹ Tường - Nhơn Hải 22/06/2018 91 B  
266 Chi nhánh công ty TNHH thủy sản Biển Việt Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/06/2018 90 B  
267 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thủy sản Mekong Blue Khánh Tường - Tri Hải 18/06/2018 88 A  
268 Công ty TNHH giống thủy sản Tín Phát Aqua Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/06/2018 87 A  
269 Công ty Cổ phần giống thủy sản NaVet Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/06/2018 86 A  
270 Công ty TNHH đầu tư giống thủy sản Thắng Lợi Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/06/2018 85 A  
271 Công ty TNHH giống thủy sản Quốc Tế Xanh Đỏ Khánh Nhơn - Nhơn Hải 11/06/2018 84 A  
272 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Viễn Đông Mỹ Tường - Nhơn Hải 07/06/2018 83 B  
273 Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sanh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 06/06/2018 82 A  
274 Công ty TNHH một thành viên Long Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 06/06/2018 79 A  
275 Công ty Cố phần đầu tư S6 Khánh Tường - Tri Hải 04/06/2018 77 A  
276 Công ty TNHH thương mại và sản xuất tôm giống Đức Thành CPK Khánh Nhơn - Nhơn Hải 30/05/2018 75 A  
277 Hộ kinh doanh Đức Phát Mỹ Tường - Nhơn Hải 30/05/2018 74 A  
278 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Hải Dương Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 30/05/2018 73 A  
279 Công ty TNHH giống thủy sản Mạnh Hùng Hawaii Mỹ Hiệp - Thanh Hải 29/05/2018 71 A  
280 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giống thủy sản Tôm Xanh Mỹ Tường - Nhơn Hải 25/05/2018 70 A  
281 Công ty TNHH giống thủy sản Triệu Long Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/05/2018 69 A  
282 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ thủy sản du lịch AS Hoàng Ngọc Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/05/2018 65 A  
283 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (Cơ sở chính) Khánh Hội - Tri Hải 21/05/2018 64 A  
284 Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 21/05/2018 63 B  
285 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đinh Thành Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/05/2018 60 A  
286 Công ty TNHH giống thủy sản Xuân Vạn Phát NT Ninh Chữ - Khánh Hải 03/05/2018 55 B  
287 Công ty TNHH giống thủy sản Hưng Phát Ninh Thuận Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 27/04/2018 54 A  
288 Cty cổ phần GTS Tân Phát Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/04/2018 53 A  
289 Công ty TNHH giống thủy sản Triệu Long Anh Mỹ Tường - Nhơn Hải 19/04/2018 50 A  
290 Công ty TNHH đầu tư sản xuất giống thủy sản CP Quốc Thịnh Khánh Tường - Tri Hải 18/04/2018 49 A  
291 Công ty TNHH đầu tư ứng dụng công nghệ sản xuất giống thủy sản Phúc Khang Khánh Hội - Tri Hải 16/04/2018 48 A  
292 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Korwit Farm Khánh Nhơn - Nhơn Hải 13/04/2018 46 A  
293 Công ty TNHH tôm giống C.Pro Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 10/04/2018 45 A  
294 Công ty TNHH giống thủy sản Nông Lâm Aqua Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/04/2018 44 A  
295 Công ty TNHH giống thủy sản Trí Đạt Khánh Nhơn - Nhơn Hải 30/03/2018 43 A  
296 Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Hùng Khánh Hội - Tri Hải 30/03/2018 41 A  
297 Công ty TNHH giống thủy sản B́nh Tiến Mỹ Tường - Nhơn Hải 28/03/2018 40 A  
298 Công ty TNHH giống thủy sản Nguyễn Hoàng Mỹ Tường - Nhơn Hải 28/03/2018 39 A  
299 Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Bio Farm Khánh Nhơn - Nhơn Hải 28/03/2018 37 A  
300 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 26/03/2018 35 A  
301 Cty cổ phần Nam Hà Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/03/2018 33 A  
302 Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/03/2018 32 A  
303 Cty TNHH tôm giống Phan Rang Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/03/2018 31 A  
304 Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP Goal Khánh Tường - Tri Hải 12/03/2018 30 A  
305 Cty TNHH SX GTs Lộc Biển Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/03/2017 28 A  
306 Chi nhánh Công ty TNHH Bio Aqua Pharma Mỹ Tường - Nhơn Hải 08/03/2018 27 A  
307 Công ty TNHH thế giới tôm Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 08/02/2018 26 A  
308 Công ty TNHH giống thủy sản Phương Anh T&T Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/02/2018 23 A  
309 Công ty TNHH giống thủy sản Kim Can - Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 31/01/2018 19 A  
310 Công ty TNHH giống thủy sản Trường Lộc Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 30/01/2018 17 A  
311 Cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản Lê Thanh Hải Mỹ Tường - Nhơn Hải 30/01/2018 16 B  
312 Công ty TNHH giống thủy sản Tân Nguyên Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 23/01/2018 14 A  
313 Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng Mỹ Tường- Nhơn Hải 15/01/2018 6 A  
314 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản B́nh Minh Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/01/2018 4 A  
315 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Phát Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/01/2018 3 A  
316 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Thuận Phát Mỹ Hiệp - Thanh Hải 05/01/2018 2 A  
317 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Hải Ninh Thuận (Cơ sở 2) Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/12/2017 372 A  
318 Công ty TNHH giống thủy sản Trí Đạt Ninh Chữ - Khánh Hải 19/12/2017 370 A  
319 Công ty TNHH thủy sản Anh Kiệt Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 19/12/2017 369 A  
320 Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giống thủy sản Hoàng Giang - Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 19/12/2017 368 A  
321 Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Đại Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/12/2017 367 A  
322 Công ty TNHH giống thủy sản Anh Phát Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/12/2017 365 A  
323 Công ty TNHH giống thủy sản Ngọc Minh tại Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/12/2017 362 A  
324 Công ty TNHH GTS Hawaii Ngọc Minh Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/12/2017 361 A  
325 Công ty TNHH một thành viên sản xuất giống thủy sản Hoàng Danh Khánh Hội - Tri Hải 01/12/2017 357 A  
326 Công ty TNHH một thành viên Ḥa Thuận Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 01/12/2017 355 A  
327 Công ty TNHH giống thủy sản Châu Mỹ Ninh Thuận Khánh Tường - Tri Hải 01/12/2017 354 A  
328 Doanh nghiệp tư nhân Lộc Phú An Khánh Tường - Tri Hải 01/12/2017 353 A  
329 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung (Cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 01/12/2017 352 A  
330 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung (Cơ sở 5 - Trại mẹ) Mỹ Tường - Nhơn Hải 01/12/2017 351 A  
331 Công ty TNHH giống thủy sản Phát Đông Thành Khánh Nhơn - Nhơn Hải 01/12/2017 350 A  
332 Công ty TNHH giống thủy sản Việt Phú Tiến Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 01/12/2017 348 A  
333 Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nhật CLC Khánh Hội - Tri Hải 24/11/2017 347 A  
334 Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 23/11/2017 343 A  
335 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phú Thuận Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/11/2017 340 A  
336 Công ty TNHH giống thủy sản Vinh Khang Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/11/2017 339 A  
337 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hoàng Long Farm Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/11/2017 338 A  
338 Công ty TNHH giống thủy sản Nhật Nam Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/11/2017 337 A  
339 Công ty TNHH giống thủy sản Châu Á Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/11/2017 336 A  
340 Công ty TNHH một thành viên CAVI Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/11/2017 335 A  
341 Công ty TNHH một thành viên Duy Thịnh Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 21/11/2017 334 A  
342 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên (Cơ sở 3) Mỹ Tường - Nhơn Hải 20/11/2017 333 A  
343 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (Khu bố mẹ mới) Khánh Hội - Tri Hải 20/11/2017 331 A  
344 Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng (Khu 3) Mỹ Tường 1 - Nhơn Hải 17/11/2017 327 A  
345 Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng (Khu 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/11/2017 326 A  
346 Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN KhánhTường - Tri Hải 16/11/2017 323 A  
347 Công ty TNHH Đầu tư sản xuất giống thủy sản Huỳnh Gia Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 322 A  
348 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà  (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 321 A  
349 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà  (Cơ sở 3 - Trại mẹ) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 320 A  
350 Công ty TNHH sản xuất và ứng dụng công nghệ thủy sản Vi Na (Khu ương dưỡng) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 319 A  
351 Công ty TNHH thủy sản Nano - Shri (Khu bố mẹ) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 318 A  
352 Doanh nghiệp tư nhân Tôm giống Tuấn Vân Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 317 A  
353 Công ty TNHH giống thủy sản Thành Hưng Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/11/2017 316 A  
354 Công ty TNHH TM-DL - GTS Minh Thuận KhánhTường - Tri Hải 10/11/2017 314 A  
355 Công ty Cổ phần ECHO Việt Nam Mỹ Hiệp - Thanh Hải 10/11/2017 313 A  
356 Công ty TNHH Châu Long Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 312 A  
357 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Rồng Vàng 9999 Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 311 A  
358 Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Đại Thành Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 310 A  
359 Công ty TNHH giống thủy sản Việt Tiến Ninh Thuận  Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 309 A  
360 Công ty TNHH giống thủy sản SP Ninh Thuận  Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 308 A  
361 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phú Thuận NT Mỹ Tường - Nhơn Hải 09/11/2017 307 A  
362 Công ty TNHH  SXGTS Nam Đại Dương Mỹ Tường - Nhơn Hải 01/11/2017 304 A  
363 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Mỹ Tường - Nhơn Hải 01/11/2017 303 A  
364 Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú (cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 31/10/2017 302 A  
365 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Duyên Hải Ninh Thuận  Mỹ Tường - Nhơn Hải 30/10/2017 299 A  
366 CN Công ty TNHH GTS Việt Nam Mỹ Tường - Nhơn Hải 26/10/20`7 298 A  
367 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hưng Lộc Ninh Thuận (Cơ sở 1) Mỹ Tường - Nhơn Hải 26/10/2017 297 A  
368 Công ty TNHH Thương mại - Dich vụ và sản xuất giống thủy sản MTV Tiếp Thành Mỹ Tường - Nhơn Hải 26/10/2017 296 A  
369 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN (Cơ sở 3 - Khu bố mẹ) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 25/10/2017 294 A  
370 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN (Trại ương) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 25/10/2017 293 A  
371 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản An Phát Lộc (Cơ sở 2) Mỹ Tường - Nhơn Hải 25/10/2017 292 A  
372 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản An Phát Lộc (Cơ sở 1) Mỹ Tường - Nhơn Hải 25/10/2017 291 A  
373 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/10/2017 290 A  
374 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên (Cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/10/2017 289 A  
375 Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Thành Phúc Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/10/2017 288 B  
376 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thủy sản Hạ My Ninh Chữ - Khánh Hải 11/10/2017 282 A  
377 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng Ninh Thuận Mỹ Hiệp - Thanh Hải 10/10/2017 281 A  
378 Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 04/10/2017 271 A  
379 Công ty TNHH giống thủy sản Triệu Long Anh Mỹ Tường - Nhơn Hải 03/10/2017 267 A  
380 Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 02/10/2017 266 A  
381 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Dũng B́nh Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 29/09/2017 265 A  
382 Công ty TNHH một thành viên sản xuất giống thủy sản Năm Sao Ninh Thuận  Mỹ Hiệp - Thanh Hải 27/9/2017 264 A  
383 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Vũ Ninh Thuận (Cơ sở 2) Mỹ Hiệp - Thanh Hải 27/9/2016 262 A  
384 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Khánh Hội - Tri Hải 27/9/2017 257 A  
385 Công ty TNHH giống thủy sản An Phú Aqua Khánh Nhơn - Nhơn Hải 14/9/2017 253 A  
386 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Vơ Đạt Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 14/9/2017 252 A  
387 Công ty TNHH một thành viên Thảo Anh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 14/9/2017 251 A  
388 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hanh Hiệu Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/9/2017 249 A  
389 Công ty TNHH giống thủy sản Thông Thảo Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 14/9/2017 248 A  
390 Công ty TNHH Thủy sản Toàn Phát Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/09/2017 243 B  
391 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/08/2017 242 A  
392 Công ty TNHH thủy sản Bảo Việt Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/08/2017 241 B  
393 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Tuấn Khoa Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/08/2017 240 A  
394 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Được Mùa Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/08/2017 239 A  
395 Công ty cổ phần giống thủy sản Tân Phát (Cơ sở 2) Khánh Hội - Tri Hải 02/08/2017 237 A  
396 Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Vina Tôm Mỹ Tường - Nhơn Hải 31/07/2017 230 A  
397 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Cát Tường Khánh Nhơn - Nhơn Hải 26/07/2017 226 A  
398 Công ty TNHH giống thủy sản Tân Thủy Hoàng Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 25/07/2017 221 A  
399 Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú (cơ sở 2) Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 31/10/2017 301 A  
400 CN Công ty TNHH Đại Nam Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 31/10/2017 300 A  
401 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Blue Sea Việt Nam Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 25/07/2017 220 A  
402 Công ty cổ phần Công nghệ Gene Xanh  Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/07/2017 219 A  
403 Công ty TNHH SX GTS Hùng Dũng Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 03/07/2017 217 A  
404 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Khiêm NT Mỹ Tường - Nhơn Hải 29/06/2017 212 A  
405 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Hoàng VN Mỹ Tường - Nhơn Hải 29/06/2017 211 A  
406 Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn Khánh Nhơn - Nhơn Hải 23/06/2017 206 A  
407 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Phong Phú Khánh Tường - Tri Hải 21/06/2017 192 A  
408 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Xuân Tiến Mỹ Tường - Nhơn Hải 21/06/2017 191 A  
409 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hưng Lộc Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải 20/06/2017 190 A  
410 Công ty TNHH tập đoàn thủy sản TPP Việt Nam Khánh Tường - Tri Hải 16/06/2017 185 A  
411 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Bio Farm Khánh Nhơn - Nhơn Hải 16/06/2017 180 A  
412 Hộ kinh doanh Lộc Phát VN Khánh Tường - Tri Hải 15/06/2017 175 A  
413 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Long Phú Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/06/2017 173 A  
414 Công ty TNHH giống thủy sản Thành Lộc Phát - Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 15/06/2017 164 A  
415 Công ty TNHH giống thủy sản Ngô Tấn Vũ Khánh Nhơn - Nhơn Hải 15/06/2017 163 A  
416 Công ty TNHH giống thủy sản Thành Vũ Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 15/06/2017 161 A  
417 Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Đại Việt Khánh Hội - Tri Hải 14/06/2017 159 A  
418 Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Quân Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/06/2017 154 A  
419 Công ty TNHH SXGTS An Phát Lộc Mỹ Tường 2- Nhơn Hải 14/06/2017 152 A  
420 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/06/2017 149 A  
421 Doanh nghiệp tư nhân giống thủy sản Long Vi NTV Khánh Tường - Tri Hải 14/06/2017 148 A  
422 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Gia Thịnh Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 14/06/2017 147 A  
423 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Phong Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 13/06/2017 146 A  
424 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đinh Thành Mỹ Tường - Nhơn Hải 13/06/2017 145 A  
425 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung (Cơ sở 4) Mỹ Tường - Nhơn Hải 13/06/2017 141 A  
426 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung (Cơ sở 6) Mỹ Hiệp - Thanh Hải 13/06/2017 140 A  
427 Công ty TNHH giống thủy sản Aqua B́nh Minh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 13/06/2017 139 A  
428 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đức Trung Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/06/2017 133 A  
429 Hộ kinh doanh Xuân Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 12/06/2017 131 A  
430 Công ty TNHHTNHH sản xuất giống thủy sản Hải Đăng Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 07/06/2017 123 A  
431 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hoàng Nguyên Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/06/2017 117 A  
432 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Thái Lan CP-Chi nhánh Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải 06/06/2017 114 A  
433 Công ty TNHH TĐS (Cơ sở 2) Khánh Tường - Tri Hải 06/06/2017 113 A  
434 Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản 007-Chi nhánh Ninh Thuận Khánh Tường - Tri Hải 06/06/2017 112 A  
435 Công ty TNHH giống thủy sản Sài G̣n tôm giống Mỹ Tường - Nhơn Hải 06/06/2017 108 A  
436 Công ty TNHH giống thủy sản Trung Sơn Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/06/2017 98 A  
437 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Công Linh Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 97 A  
438 Công ty TNHH giống thủy sản Thần Tài 3979 (Cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 95 A  
439 Công ty TNHH giống thủy sản Phúc Thịnh Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/06/2017 93 A  
440 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản B́nh Minh - BMH Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 92 A  
441 Công ty TNHH một thành viên tôm giống Tuấn Thành Mỹ Tường - Nhơn Hải 05/06/2017 90 A  
442 Hộ Kinh doanh Nguyễn Duy Ngọc Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 89 A  
443 Hộ kinh doanh Ngọc Bảo Khánh Nhơn - Nhơn Hải 05/06/2017 88 A  
444 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản An Phú Hưng Khánh Nhơn - Nhơn Hải 02/06/2017 81 A  
445 Công ty TNHH giống thủy sản Ninh Chữ Ninh Thuận  Ninh Chữ - Khánh Hải 01/06/2017 78 A  
446 Công ty TNHH giống thủy sản Vàng Kim Ninh Thuận - Trại SX số 4 - Khu I Khánh Hội - Tri Hải 01/06/2017 77 A  
447 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trường Giang Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 76 A  
448 Công ty TNHH thủy sản Nano - Shri Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 75 A  
449 Công ty TNHH Việt Mỹ Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 73 A  
450 Hộ kinh doanh Hữu Thành Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 71 A  
451 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tâm Thịnh Ninh Thuận Mỹ Hiệp - Thanh Hải 01/06/2017 69 A  
452 Công ty TNHH GTS Tiến Thành Ninh Chữ - Khánh Hải 31/05/2017 68 A  
453 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng C.P Ninh Chữ - Khánh Hải 31/05/2017 66 A  
454 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Thanh Ư Khánh Nhơn - Nhơn Hải 31/05/2017 65 A  
455 Công ty TNHH giống thủy sản Tùng Bách Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 30/05/2017 64 A  
456 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đông Nguyên Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/05/2017 45 A  
457 Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/05/2017 41 A  
458 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Lộc VN (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/05/2017 40 A  
459 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Lộc VN (Cơ sở 1) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 12/05/2017 39 A  
460 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Hoàng Anh Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 11/05/2017 38 A  
461 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đan Mạch Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải 10/05/2017 37 A  
462 Công ty TNHH thủy sản Anh Kiệt Ninh Thuận Khánh Hội - Tri Hải 03/05/2017 33 A  
463 Công ty TNHH thương mại dịch vụ giống thủy sản Vĩnh Phú VN Khánh Nhơn - Nhơn Hải 24/04/2017 31 A  
464 Công ty TNHH giống thủy sản Sinh Học Thủy sản Tâm An Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/04/2017 29 A  
465 Công ty TNHH giống thủy sản Thành Thành Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/04/2017 27 A  
466 Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Khánh Nhơn - Nhơn Hải 17/04/2017 26 A  
467 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nhất Huy Ninh Thuận (Cơ sở 2) Khánh Nhơn - Nhơn Hải 14/04/2017 25 A  
468 Công ty TNHH giống thủy sản Aqua One Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 14/04/2017 23 A  
469 Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Ư Khánh Nhơn - Nhơn Hải 03/04/2017 21 A  
470 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Hải Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 28/03/2017 20 A  
471 Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 07/03/2017 18 A  
472 Công ty TNHH GTS Lam Phương Mỹ Tường - Nhơn Hải 01/03/2017 15 A  
473 Công ty TNHH giống thủy sản Phát Đông Thành Khánh Nhơn - Nhơn Hải 28/02/2017 14 A  
474 Công ty TNHH Thiên Phú Group Thái An - Vĩnh Hải 24/02/2017 10 A  
475 Công ty TNHH thương mại dịch vụ thủy sản du lịch AS Hoàng Ngọc Khánh Tường - Tri Hải 17/02/2017 9 A  
476 Công ty TNHH giống thủy sản Tiến Thuận Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/02/2017 4 A  
477 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Đại Dương (CS1) Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/02/2017 3 A  
478 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Hoàng Khánh Nhơn - Nhơn Hải 29/12/2016 95 A  
479 Công ty TNHH giống thủy sản Việt Post Khánh Tường - Tri Hải 28/12/2016 94 A  
480 Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng Khánh Nhơn - Nhơn Hải 22/12/2016 93 A  
481 Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận Ninh Chữ - Khánh Hải 04/04/2017 22 A  
482 Công ty TNHH giống thủy sản Bắc Giang Ninh Thuận Mỹ Tường - Nhơn Hải 24/11/2016 87 A  
483 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tong Wei - Farm Mỹ Tường - Nhơn Hải 17/11/2016 74 A  
484 Công ty TNHH  giống thủy sản Tùng Thuận An Khánh Nhơn - Nhơn Hải 28/10/2016 58 A  
485 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Trung Phát Khánh Tường - Tri Hải 28/10/2016 57 A  
486 Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Hoa Kỳ Ninh Thuận Mỹ Hiệp - Thanh Hải 27/10/2016 56 A  
487 Công ty TNHH giống thủy sản Cường Thịnh Việt Nam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 27/10/2016 55 A  
488 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (khu ương và khu bố mẹ) Khánh Hội - Tri Hải 25/10/2016 52 A  
489 Công ty TNHH xuất giống thủy sản 5 Danh Ninh Thuận Khánh Tường - Tri Hải 25/10/2016 49 A  
490 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Hoa Khâm Mỹ Tường - Nhơn Hải 24/10/2016 46 A  
491 Công ty TNHH giống thủy sản Lộc Phát Phương Cam Khánh Nhơn - Nhơn Hải 18/10/2016 37 A  
492 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thành Công Ninh Thuận Mỹ Ḥa - Vĩnh Hải 11/10/2016 36 A  
493 Công ty TNHH TĐS Khánh Hội - Tri Hải 10/10/2016 34 A  
494 Công ty TNHH thương mại và sản xuất tôm giống Đức Thành CPK Mỹ Tường - Nhơn Hải 14/09/2016 32 A  
495 Công ty TNHH giống thủy sản Dương Hùng - Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 11/12/3018 179 A  
496 Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 05/12/2018 176 A  
497 Hộ kinh doanh giống thủy sản Hồ Nga Lô 15A Ḥa Thạnh - An Hải 15/11/2018 170 A  
498 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Đạt Thành Phát Lô 19(mặt sau) Ḥa Thạnh - An Hải 31/10/2018 167 A  
499 Công ty TNHH MTV GTS Siêu Việt Ninh Thuận Lô 94 Ḥa Thạnh - An Hải 30/10/2018 166 A  
500 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Vĩnh Đạt Lô 100 (giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 24/10/2018 160 A  
501 Cty TNHH sản xuất giống TS Hoàng Thịnh Vip Lô 28 (giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 23/10/2018 156 A  
502 Cty TNHH sản xuất giống TS Phú Thịnh Ninh Thuận Lô 25 (giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 19/10/2018 155 A  
503 Hộ Kinh doanh Lê Văn Minh Lô 15 (giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 10/10/2018 150 A  
504 Cơ sở SX GTS Hàn Châu Lô 25 (mặt giữa) Ḥa Thạnh - An Hải 02/10/2018 149 A  
505 HKD cơ sở SX GTS Bảy Tới Lô 56 - An Hải 12/09/2018 142 A  
506 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thái B́nh Lô 17 (mặt trước)An Hải 12/09/2018 141 A  
507 Công ty THHH sản xuất GTS CP Thủy Long Ḥa Thạnh - An Hải 05/09/2018 136 A  
508 Hộ Kinh doanh Phạm Hưng Ḥa Thạnh - An Hải 16/08/2018 129 B  
509 Hộ Kinh Doanh Mai Văn Thưởng Ḥa Thạnh - An Hải 17/08/2018 128 A  
510 Công ty THHH sản xuất GTS Biển Tiên Ninh Thuận (Lô 20A) Ḥa Thạnh - An Hải 17/08/2018 127 A  
511 Công ty THHH sản xuất GTS Anh Quốc Ninh Thuận (Lô 70B) Ḥa Thạnh - An Hải 16/08/2018 125 B  
512 Công ty Cổ phần GTS Tân Thuận Phát Ninh Thuận Ḥa Thạnh - An Hải 27/07/2018 117 A  
513 Hộ kinh doanh Hải Đăng (Lô 16) An Hải - Ninh Phước 05/07/2018 108 A  
514 Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí An Hải - Ninh Phước 05/07/2018 107 B  
515 Hộ kinh doanh Hải Dương An Hải - Ninh Phước 05/07/2018 106 A  
516 Công ty TNHH thủy sản K.S 7777 An Hải - Ninh Phước 05/07/2018 105 A  
517 Hộ kinh doanh sản xuất tôm giống Quang Thắng An Hải - Ninh Phước 02/07/2018 100 A  
518 Chi nhánh Công ty TNHH MTV TM DV An Nam Tôm An Hải - Ninh Phước 02/07/2018 99 A  
519 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Hiếu Ngọc (Cá giống) Lô 72 A - An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 98 A  
520 Công ty TNHH tôm giống Thuận Thiên An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 97 B  
521 Công ty TNHH giống thủy sản Tú Khoa An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 96 A  
522 Hộ kinh doanh Lê Văn Hiếu An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 95 A  
523 Công ty TNHH giống thủy sản 79 An Hải - Ninh Phước 18/06/2018 89 A  
524 Công ty TNHH giống thủy sản Tú Khoa An Hải - Ninh Phước 29/06/2018 86 A  
525 Hộ kinh doanh Huỳnh Thái B́nh An Hải - Ninh Phước 06/06/2018 80 B  
526 Công ty TNHH giống thủy sản 999 An Hải - Ninh Phước 01/06/2018 76 A  
527 Công ty TNHH tôm giống B́nh Phương An Hải - Ninh Phước 23/05/2018 68 A  
528 Hộ kinh doanh Lê Quang Chương An Hải - Ninh Phước 23/05/2018 67 A  
529 Chi nhánh Công ty TNHH Tân Thuận Phát B́nh Thuận An Hải - Ninh Phước 22/05/2018 66 A  
530 Công ty TNHH thủy sản Minh Thịnh Post  Lô 63 (mặt sau) Ḥa Thạnh-An Hải  07/05/2018 56 A  
531 Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Toàn Lộc Phát An Hải - Ninh Phước 24/04/2018 52 A  
532 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất giống thủy sản Best Choice An Hải - Ninh Phước 16/04/2018 47 A  
533 Công ty Trách nhiệm Phú Quư Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 27/03/2018 36 A  
534 Công ty TNHH Tôm giống Tiến Phát An Hải - Ninh Phước 23/03/2018 34 A  
535 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung. VN An Hải - Ninh Phước 05/02/2018 25 A  
536 Hộ kinh doanh tôm giống Trần Bá Vạn An Hải - Ninh Phước 05/02/2018 24 A  
537 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tân Thành Đạt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 31/01/2018 20 A  
538 Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Hải Long CP An Hải - Ninh Phước 25/01/2018 15 A  
539 Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Đại Phát An Hải - Ninh Phước 19/01/2018 12 A  
540 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Lộc Phát Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 18/01/2018 9 A  
541 Công ty TNHH giống thủy sản 79 An Hải - Ninh Phước 17/01/2018 8 A  
542 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Mai Văn Vinh An Hải - Ninh Phước 21/12/2017 371 A  
543 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phú Cường Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 18/12/2017 366 A  
544 Chi nhánh Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận (Cơ sở 2) An Hải - Ninh Phước 12/12/2017 363 A  
545 Công ty TNHH một thành viên Đại Dương Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 05/12/2017 358 A  
546 Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CP Trọng Tâm An Hải - Ninh Phước 01/12/2017 349 A  
547 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Lộc Tiến Phát An Hải - Ninh Phước 21/11/2017 341 A  
548 Công ty TNHH giống thủy sản Phú Hoàng Dung An Hải - Ninh Phước 15/11/2017 315 A  
549 Công ty TNHH Tôm giống Hiệp Phát Aqua (Cơ sở 2) An Hải - Ninh Phước 11/07/2017 306 A  
550 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Phong Phú Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 11/02/2017 305 A  
551 Công ty Cổ phần Công nghệ tiêu chuẩn sinh học giống thủy sản Vĩnh Thịnh An Hải - Ninh Phước 11/10/2017 284 A  
552 Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Vạn Hưng An Hải - Ninh Phước 11/10/2017 283 A  
553 Trung Tâm Giống Hải Sản Cấp I Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 10/10/2017 280 A  
554 Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam An Hải - Ninh Phước 10/10/2017 279 A  
555 Cơ sở sản xuất giống thủy sản B́nh Minh An Hải - Ninh Phước 09/10/2017 278 A  
556 Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President Việt Nam An Hải - Ninh Phước 09/10/2017 277 A  
557 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú An Hải - Ninh Phước 06/10/2017 276 A  
558 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/10/2017 275 A  
559 Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP.Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Thuận  An Hải - Ninh Phước 06/10/2017 274 A  
560 Công ty TNHH tôm giống Châu Phi An Hải - Ninh Phước 05/10/2017 273 A  
561 Công ty Cổ phần giống thủy sản Sea Farm 68 An Hải - Ninh Phước 05/10/2017 272 A  
562 Công ty TNHH giống thủy sản Grobest.VN An Hải - Ninh Phước 04/10/2017 270 A  
563 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi An Hải - Ninh Phước 04/10/2017 269 A  
564 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung.VN An Hải - Ninh Phước 03/10/2017 268 A  
565 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Biển Sáng PMH  An Hải - Ninh Phước 14/9/2017 254 A  
566 Công ty TNHH sản xuất giống Trọng Tâm An Hải - Ninh Phước 14/9/2017 250 A  
567 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Chí Tâm An Hải - Ninh Phước 06/09/2017 246 A  
568 Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Thắng An Hải - Ninh Phước 06/09/2017 245 A  
569 Hộ kinh doanh Đại Phú Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/09/2017 244 A  
570 Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Thoại An Hải - Ninh Phước 26/07/2017 229 A  
571 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thanh (Cơ sở 3) An Hải - Ninh Phước 26/07/2017 228 A  
572 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thanh (Cơ sở 2) An Hải - Ninh Phước 26/07/2017 227 A  
573 Hộ kinh doanh Lê Mai An Hải - Ninh Phước 25/07/2017 224 A  
574 Công ty TNHH thủy sản Thuận Nghiệp An Hải - Ninh Phước 25/07/2017 223 A  
575 Chi nhánh Công ty TNHH giống thủy sản Tôm Gold tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/07/2017 218 A  
576 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Quang Thắng (Cơ sở 2) An Hải - Ninh Phước 30/06/2017 215 A  
577 Trại sản xuất - kinh doanh giống thủy sản - Công ty TNHH SXGTS CP Thủy Long An Hải - Ninh Phước 28/06/2017 210 A  
578 Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Phát An Hải - Ninh Phước 28/06/2017 209 A  
579 Hộ kinh doanh Dương Đức Phùng An Hải - Ninh Phước 26/06/2017 208 A  
580 Hộ kinh doanh Phan Văn Dư An Hải - Ninh Phước 23/06/2017 204 A  
581 Hộ kinh doanh Lê Văn B́nh An Hải - Ninh Phước 23/06/2017 203 A  
582 Hộ kinh doanh Phan Văn B́nh An Hải - Ninh Phước 23/06/2017 202 A  
583 Hộ kinh doanh Hồ Thanh Long An Hải - Ninh Phước 22/06/2017 201 A  
584 Hộ kinh doanh giống thủy sản Lê Hùng Khiêm An Hải - Ninh Phước 22/06/2017 198 A  
585 Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Giới An Hải - Ninh Phước 21/06/2017 197 A  
586 Hộ kinh doanh Lê Trọng Phó An Hải - Ninh Phước 21/06/2017 196 A  
587 Hộ kinh doanh Đỗ Trọng Văn An Hải - Ninh Phước 21/06/2017 195 A  
588 Hộ kinh doanh Đỗ Thanh Hà An Hải - Ninh Phước 21/06/2017 193 A  
589 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thanh An Hải - Ninh Phước 20/06/2017 189 A  
590 Hộ kinh doanh Nguyễn Kỳ Thuyết An Hải - Ninh Phước 20/06/2017 188 A  
591 Hộ kinh doanh Phan Ngọc Thảo An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 182 A  
592 Hộ kinh doanh Mai Thị Thu Hằng An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 181 A  
593 Hộ kinh doanh Đỗ Cao Trung An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 179 A  
594 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Vy Vân Phát An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 178 A  
595 Hộ kinh doanh Hải Dương An Hải - Ninh Phước 16/06/2017 177 A  
596 Hộ kinh doanh Lê Văn Vũ An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 160 A  
597 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vinh An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 156 A  
598 Cơ sở sản xuất tôm giống Vinh Hoa An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 155 A  
599 Hộ kinh doanh Thanh Tàu An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 151 A  
600 Cơ sở tôm giống Miền Trung An Hải - Ninh Phước 14/06/2017 150 A  
601 Hộ kinh doanh Lê Văn Trà An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 136 A  
602 Hộ kinh doanh Lê Trọng Lịch An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 135 A  
603 Hộ kinh doanh Toàn Thắng, Toàn Thịnh An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 134 A  
604 Công ty TNHH Mỹ Việt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 130 A  
605 Hộ kinh doanh Dương Đức Tống An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 128 A  
606 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất giống thủy sản Thảo Nguyên Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 12/06/2017 127 A  
607 Công ty TNHH giống thủy sản Ngọc Ân An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 122 A  
608 Công ty TNHH giống thủy sản Lộc Phát Tài Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 119 A  
609 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Ngân Hà Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 109 A  
610 Công ty TNHH  thủy sản Hưng Phúc Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 106 A  
611 Công ty TNHH  giống thủy sản Toàn Cầu One An Hải - Ninh Phước 06/06/2017 103 A  
612 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung.VN An Hải - Ninh Phước 02/06/2017 84 A  
613 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thanh Tuấn Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 02/06/2017 83 A  
614 Công ty TNHH tôm giống Trí Dũng An Hải - Ninh Phước 25/05/2017 47 A  
615 Công ty TNHH giống thủy sản Đại Việt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 04/05/2017 34 A  
616 CN C.ty TNHH DCKT nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua Mekong tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 24/04/2017 32 A  
617 Chi nhánh Công ty TNHH số 1 tại Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 27/02/2017 12 A  
618 Công ty TNHH Green A Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 03/02/2017 7 A  
619 Doanh nghiệp tư nhân tôm giống Trần Hậu Điển chi nhánh Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 17/02/2017 6 A  
620 Công ty TNHH một thành viên Siêu Việt Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 08/12/2016 91 A  
621 Công ty TNHH giống thủy sản Nam Mekong An Hải - Ninh Phước 21/11/2016 80 A  
622 Hộ kinh doanh Lê Đức Trí An Hải - Ninh Phước 09/11/2016 71 A  
623 Hộ kinh doanh Lê Hùng Khiêm An Hải - Ninh Phước 08/11/2016 69 A  
624 Công ty TNHH giống thủy sản Nam Việt An Hải - Ninh Phước 01/11/2016 64 A  
625 Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Dương Hùng - CN Ninh Thuận An Hải - Ninh Phước 28/10/2016 60 A  
626 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Trọng Trư Lạc Sơn 1 - Cà Ná 06/11/2018 168 A  
627 Cơ sở sản xuất tôm giống T & T Lạc Sơn 1 - Cà Ná 24/10/2018 159 A  
628 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Hoàng Gia Phát.NT Lạc Sơn 1 - Cà Ná 24/10/2018 158 B  
629 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Mă Phát Lạc Sơn 1 - Cà Ná 23/10/2018 157 B  
630 Công ty TNHH giống thủy sản Tân Thành Long Lạc Sơn 1 - Cà Ná 27/06/2018 94 B  
631 Công ty TNHH một thành viên tôm giống Gia Bảo  Lạc Sơn 1 - Cà Ná 26/06/2018 93 B  
632 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Sơn Lạc Sơn 1 - Cà Ná 26/06/2018 92 B  
633 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Châu Mỹ Hawaii Lạc Sơn 1 - Cà Ná 16/05/2018 59 B  
634 Công ty TNHH đầu tư giống thủy sản Hưng Thịnh Lạc Sơn 1 - Cà Ná 16/05/2018 58 B  
635 Công ty TNHH sản xuất và cung ứng giống thủy sản Rạng Đông Lạc Sơn 1 - Cà Ná 06/12/2017 360 A  
636 Công ty TNHH một thành viên Thái - Mỹ Lạc Sơn 1 - Cà Ná 06/12/2017 359 A  
637 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Biển Việt Lạc Sơn 1 - Cà Ná 17/11/2017 329 A  
638 Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Phú Lộc An Lạc Sơn 1 - Cà Ná 17/11/2017 328 A  
639 Công ty TNHH Đầu tư giống thủy sản Thiên Long (Khu bố mẹ) Lạc Sơn 1 - Cà Ná 17/11/2017 325 A  
640 Hộ kinh doanh Nguyễn Quân Lạc Sơn 1 - Cà Ná 17/11/2017 324 A  
641 Công ty TNHH đầu tư thủy sản An Phát NT Lạc Sơn 1 - Cà Ná 13/10/2017 287 A  
642 Công ty TNHH giống thủy sản Miền Tây Lạc Sơn 1 - Cà Ná 12/10/2017 286 A  
643 Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Thủy Liêm Lạc Sơn 1 - Cà Ná 12/10/2017 285 A  
644 Công ty TNHH giống thủy sản Quốc Bảo.VN Lạc Sơn 1 - Cà Ná 28/9/2017 263 A  
645 Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Tuấn Linh Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 27/9/2017 261 A  
646 Công ty TNHH một thành viên đầu tư giống thủy sản Tân Tín Lạc Sơn 1 - Cà Ná 27/9/2017 259 A  
647 Cơ sở sản xuất giống thủy sản Hải Long Lạc Sơn 1 - Cà Ná 01/08/2017 234 A  
648 Công ty TNHH giống thủy sản Long Sinh Farm Lạc Sơn 1 - Cà Ná 01/08/2017 233 A  
649 Công ty TNHH giống thủy sản QQ An Thịnh Phát Lạc Sơn 1 - Cà Ná 01/08/2017 232 A  
650 Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 172 A  
651 Hộ kinh doanh Trần Ngọc Anh Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 171 A  
652 Công ty TNHH giống thủy sản Hoàng Đạt Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 169 A  
653 Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 166 A  
654 Hộ kinh doanh Phạm Tiến Dần Lạc Sơn 1 - Cà Ná 15/06/2017 162 A  
655 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thành Tâm Lạc Sơn 1 - Cà Ná 05/06/2017 94 A  
656 Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ Lạc Sơn 1 - Cà Ná 05/06/2017 91 A  
657 Chi nhánh Công ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản V́ Dân tại Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 30/05/2017 62 A  
658 Công ty TNHH giống thủy sản Lựa Chọn Mới Lạc Sơn 1 - Cà Ná 30/05/2017 61 A  
659 Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Đại Long NT Lạc Sơn 1 - Cà Ná 30/05/2017 60 A  
660 Công ty TNHH giống thủy sản Đại Phát Cà Ná Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 51 A  
661 Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 59 A  
662 Hộ kinh doanh tôm giống Đại Thiên Ưng Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 57 A  
663 Công ty TNHH đầu tư giống thủy sản Lộc Tiến Phát.VN  Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 56 A  
664 Công ty TNHH giống thủy sản Thành Công Phát Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 55 A  
665 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Nam Mỹ Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 53 A  
666 Công ty TNHH SX GTS Mùa Vàng Lạc Sơn 1 - Cà Ná 29/05/2017 52 A  
667 Công ty TNHH tôm giống Thuận Hải  Lạc Sơn 1 - Cà Ná 26/05/2017 49 A  
668 Cơ sở Hùng Cường  Lạc Sơn 1 - Cà Ná 26/05/2017 48 A  
669 Công ty TNHH tôm giống Việt Tín chi nhánh Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 02/03/2017 16 A  
670 Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Lộc Ninh Thuận Lạc Sơn 1 - Cà Ná 09/12/2016 92 A  
671 Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nguyên Phát Việt Nam Mỹ Hải - Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 18/09/2018 146 A  
672 Công ty TNHH giống thủy sản Thành Long Mỹ Hải - Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 19/04/2018 51 A  
673 Công ty TNHH Bio Tom Mỹ Hải - Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 03/01/2018 1 A