DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ TRONG THỜI GIAN SINH SẢN 
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty nhập khẩu tôm bố mẹ Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển T́nh trạng
Đực Cái Quốc gia Tên công ty
79 02/09/2021 2827 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải 1997  
78 28/08/2021 2893 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH TM-DV & SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 163 162 325 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải 1994  
77 27/08/2021 2978 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải 1993  
76 22/08/2021 2858 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Hưng Phát Bio Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải 1981  
75 22/08/2021 2907 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 368 367 735 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1980  
74 06/08/2021 3683 SBN-TS DNTN Tôm giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1953  
73 01/08/2021 2744 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐTTS CNC Nam Mỹ Quảng Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1950  
72 30/07/2021 2740 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH PTTS B́nh Minh Miền Trung Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1942  
71 24/07/2021 2664 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1918  
70 21/07/2021 2672 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX và Cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 170 170 340 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1899  
69 18/07/2021 2618 2021/E02/ĐKB Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 163 163 326 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1885  
68 17/07/2021 2610 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1869  
67 17/07/2021 2636 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 255 255 510 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1870  
66 16/07/2021 2594 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 550/2021/E02  
65 16/07/2021 2580 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 551/2021/E03  
64 15/07/2021 2621 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 144 144 288 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 548/2021/E02  
63 15/07/2021 3528 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA  Mỹ Ḥa, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1860  
62 15/07/2021 2578 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng Tôm thẻ chân trắng 126 126 352 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1859  
61 14/07/2021 2602 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Hồng Tâm Tôm thẻ chân trắng 131 131 262 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1845  
60 10/07/2021 2555 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 194 194 388 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1828  
59 09/07/2021 2500 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 153 152 305 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1824  
58 09/07/2021 2490 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 147 147 294 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1818  
57 09/07/2021 2494 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1819  
56 09/07/2021 2493 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1823  
55 09/07/2021 2545 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1821  
54 09/07/2021 2547 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1820  
53 02/07/2021 2376 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 514/2021/E02  
52 02/07/2021 2425 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 516/2021/E02  
51 02/07/2021 2419 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 160 159 319 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 513/2021/E02  
50 02/07/2021 2424 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1776  
49 02/07/2021 2432 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS CP Post Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1775 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 10/9/2021
48 02/07/2021 2388 2021/E02/ĐKB DNTN Tôm giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1777  
47 02/07/2021 2453 2021/E02/ĐKB CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 157 158 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 511/2021/E02  
46 25/06/2021 2342 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 368 367 735 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1735  
45 18/06/2021 2218 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Uni-President Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 216 216 432 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1667  
44 19/06/2021 2220 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 198 198 396 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1685  
43 19/06/2021 2221 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1686 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 28/8/2021
42 18/06/2021 2201 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 191 190 381 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Ḥa, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 471/2021/E02  
41 18/06/2021 2226 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐT GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận 1665  
40 17/06/2021 2223 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 152 152 304 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1656  
39 11/06/2021 2100 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 147 147 294 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 456/2021/E02 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 25/8/2021
38 11/06/2021 2101 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Tôm giống O.P.S Tôm thẻ chân trắng 126 126 352 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 2, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 453/2021/E04  
37 11/06/2021 2104 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  Tôm thẻ chân trắng 145 145 290 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 457/2021/E03  
36 11/06/2021 2141 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand AQUAFEED BUSINESS CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1622  
35 10/06/2021 2102 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1595  
34 10/06/2021 2098 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1596  
33 09/06/2021 2095 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1592  
32 09/06/2021 2096 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1593  
31 07/06/2021 2027 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn 2, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1574  
30 07/06/2021 2026 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1573 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 06/9/2021
29 05/06/2021 2041 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1560 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 26/8/2021
28 05/06/2021 2021 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Aqua - Post Tôm thẻ chân trắng 173 173 346 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD Mỹ Tường 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1562  
27 03/06/2021 1997 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐT&PT Thủy sản Hoàng Thịnh Phát Tôm thẻ chân trắng 120 120 240 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA  An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1545 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 25/8/2021
26 30/05/2021 1892 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Uni-President Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 368 367 738 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1515  
25 29/05/2021 1914 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐT TS Newway Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1501  
24 28/05/2021 1919 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 148 149 297 U.S.A TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1498  
23 22/05/2021 1759 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1439 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 16/8/2021
22 21/05/2021 1734 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 173 172 345 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 399/2021/E02  
21 15/05/2021 1644 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Tôm giống O.P.S Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1384  
20 15/05/2021 1727 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand CHAROEN POKPHAN FOODS COMPANY LIMMITED Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1388  
19 12/05/2021 2561 SBN-TS Công ty TNHH GTS Nam Dương VN Tôm thẻ chân trắng 217 217 434 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 2, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1370  
18 07/05/2021 2470 SBN-TS Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 525 525 1.050 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1328  
17 05/05/2021 2453 SBN-TS Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1311  
16 08/05/2021 1568 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1333  
15 08/05/2021 1605 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1334 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 26/8/2021
14 02/05/2021 1463 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 175 174 349 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1280 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 25/8/2021
13 02/05/2021 1484 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Phú Quư Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1281 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 04/9/2021
12 02/05/2021 1466 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1282  
11 29/04/2021 1143 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Ngọc Ân Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Ḥa Thạnh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1257  
10 28/04/2021 1445 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1251  
9 23/04/2021 1284 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Ḥa Thạnh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 318/2021/E02 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 19/8/2021
8 23/04/2021 1356 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH TM-DV & SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 316/2021/E02  
7 23/04/2021 1357 2021/E02/ĐKB DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 169 168 337 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 317/2021/E02 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 28/8/2021
6 21/04/2021 1311 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐT GTS CP Quốc Thịnh Tôm thẻ chân trắng 199 189 388 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1157 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 26/8/2021
5 09/04/2021 1090 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 2, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 276/2021/E02 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 19/8/2021
4 10/04/2021 1014 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH TM DL GTS Minh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA  Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1019 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 24/8/2021
3 10/04/2021 1905 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) Ḥa Thạnh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1009 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 28/8/2021
2 09/04/2021 1883 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) Ḥa Thạnh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1000 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 28/8/2021
1 02/04/2021 1004 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải 945 Đă chuyển mục đích sử
dụng ngày 20/8/2021