DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ NHẬP KHẨU TRONG THỜI GIAN SINH SẢN 
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển
Đực Cái
1 30/1/2019 641 SBN-TS CN Công ty TNHH DVKT NTTS Minh Phú AquaMeKong tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng     3000 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 630
2 27/1/2019 522 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 597
3 26/1/2019 548 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 590
4 25/1/2019 590 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Dương VN Tôm thẻ chân trắng 157 158 315 Singapore Nhơn Hải - Ninh Hải 568
5 25/1/2019 585 SBN-TS Công ty TNHH Mỹ Việt Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 105 115 220 Singapore An  Hải - Ninh Phước 564
6 23/1/2019 521 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Grobest.VN Tôm thẻ chân trắng 216 222 438 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 520
7 20/1/2019 485 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN Tôm thẻ chân trắng 210 220 430 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 485
8 20/1/2019 453 SBN-TS Công ty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 489
9 20/1/2019 446 SBN-TS Công ty TNHH ĐT GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A Phước Diêm - Thuân Nam 488
10 17/1/2019 447 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 436
11 15/1/2019 332 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 Singapore An  Hải - Ninh Phước 406
12 12/1/2019 373 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 367
13 12/1/2019 365 SBN-TS Công ty Cổ Phần giống thủy sản Tân Phát Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand Tri Hải - Ninh Hải 364
14 9/1/2019 334 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A Ninh Phước - Ninh Thuận 324
15 6/1/2019 267 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 283
16 5/1/2019 282 SBN-TS Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 275
17 5/1/2019 281 SBN-TS CN Công ty TNHH DVKT NTTS Minh Phú AquaMeKong tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 276
18 31/12/2018 167 SBN-TS Công ty  TNHH một thành viên giống thủy sản Dương Hùng - CN Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 315 315 630 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 226
19 31/12/2018 166 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 214
20 25/12/2018 163 SBN-TS Công ty TNHH ĐTTS Mười Ḥa Long An Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand Phước Diêm - Thuân Nam 155
21 23/12/2018 31 SBN-TS Công ty TNHH Thủy sản Nano Shri Tôm thẻ chân trắng 216 222 438 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 128
22 20/12/2018 41 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 51
23 20/12/2018 32 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Việt Post  Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 50
24 16/12/2018 5379 SBN-TS Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 179 178 357 U.S.A Vĩnh Hải - Ninh Hải 5367
25 16/12/2018 5479 SBN-TS CN Công ty TNHH DVKT NTTS Minh Phú AquaMeKong tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng     4500 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 5361
26 15/12/2018 5457 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A Nhơn Hải, Ninh Hải 5349
27 12/12/2018 5395 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand An  Hải - Ninh Phước 5278
28 9/12/2018 5338 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 176 176 352 Thailand Nhơn Hải - Ninh Hải 5245
29 8/12/2018 5291 SBN-TS Công ty  TNHH một thành viên giống thủy sản Dương Hùng - CN Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 315 315 630 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 5234
30 6/12/2018 5293 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 157 158 315 Singapore Nhơn Hải - Ninh Hải 5293
31 6/12/2018 5303 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 262 263 525 Singapore Nhơn Hải - Ninh Hải 5191
32 1/12/2018 5252 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Thành Vũ Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand Nhơn Hải - Ninh Hải 5137
33 1/12/2018 5222 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 5139
34 1/12/2018 5221 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 5140
35 30/11/2018 5220 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 5127
36 26/11/2018 5167 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung VN  Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 Thailand An  Hải - Ninh Phước 5049
37 22/11/2018 5098 SBN-TS Công ty TNHH  sản xuất giống thủy sản Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 4996
38 22/11/2018 5097 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 4995
39 18/11/2018 5072 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 132 132 264 Thailand Nhơn Hải - Ninh Hải 4953
40 18/11/2018 4977 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Grobest.VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 4950
41 18/11/2018 5069 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 Thailand An  Hải - Ninh Phước 4945
42 18/11/2018 4976 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 4948
43 15/11/2018 5014 SBN-TS Công ty Cố phần đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 4905
44 15/11/2018 4935 SBN-TS Công ty TNHH một thành viên sản xuất giống thủy sản Năm Sao Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A Thanh Hải - Ninh Hải 4901
45 13/11/2018 4942 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 360 360 720 Thailand An  Hải - Ninh Phước 4863
46 12/11/2018 4941 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 360 360 720 Thailand An  Hải - Ninh Phước 4846
47 10/11/2018 4878 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 4831
48 9/11/2018 4924 SBN-TS CN Công ty TNHH DVKT NTTS Minh Phú AquaMeKong tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 4819
49 6/11/2018 4840 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 360 360 720 Thailand An  Hải - Ninh Phước 4773
50 5/11/2018 4841 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 360 360 720 Thailand An  Hải - Ninh Phước 4756
51 3/11/2018 4786 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 4737
52 28/10/2018 4679 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Tôm thẻ chân trắng 147 147 294 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 4661
53 28/10/2018 4692 SBN-TS Công ty TNHH đầu tư sản xuất giống thủy sản CP Quốc Thịnh Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 4662
54 28/10/2018 4693 SBN-TS Công ty TNHH một thành viên Duy Thịnh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 4663
55 27/10/2018 4678 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Ngọc Ân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 4648
56 27/10/2018 4725 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 4647
57 26/10/2018 4691 SBN-TS Công ty TNHH TM-DL - GTS Minh Thuận Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 Singapore Tri Hải - Ninh Hải 4630
58 21/10/2018 4601 SBN-TS Công ty Cổ phần ECHO Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 110 110 220 U.S.A Thanh Hải - Ninh Hải 4556
59 20/10/2018 4634 SBN-TS Công ty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 4548
60 17/10/2018 4583 SBN-TS Công ty TNHH Công Nghệ Nông nghiệp thủy sản OPF Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 Singapore Nhơn Hải - Ninh Hải 4495
61 17/10/2018 4581 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 315 315 630 Singapore Nhơn Hải - Ninh Hải 4493
62 13/10/2018 4432 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 288 287 575 U.S.A An  Hải - Ninh Phước 4442
63 13/10/2018 4430 SBN-TS Công ty TNHH GTS Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A Tri Hải - Ninh Hải 4440
64 6/12/2018 5292 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm Sú giống     32400 U.S.A Thuận Nam - Ninh Thuận 5189
65 8/8/2018 3572 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm Sú giống     36000 U.S.A Thuận Nam - Ninh Thuận 3526
66 21/4/2018 1638 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm Sú giống     36000 U.S.A Thuận Nam, Ninh Thuận 1625