DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ TRONG THỜI GIAN SINH SẢN 
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty nhập khẩu tôm bố mẹ Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển
Đực Cái Quốc Gia Tên Công ty
1 25/06/2020 2319 SBN-TS Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand   Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1559
2 25/06/2020 2318 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand   Khánh Nhơn, Nhơn Hải 1560
3 25/06/2020 2314 SBN-TS Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 220 220 440 Thailand   Khánh Nhơn, Nhơn Hải 1562
4 24/06/2020 2308 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     4680 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1546
5 21/06/2020 2220 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1527
6 19/06/2020 2219 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 450 450 900 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1511
7 16/06/2020 2194 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1482
8 16/06/2020 2187 SBN-TS Công ty TNHH Echo Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Mỹ Tường, Ninh Hải, Ninh Thuận 1475
9 16/06/2020 2193 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 152 150 302 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1481
10 12/06/2020 2147 SBN-TS Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A MOLOKAI SEA FARM DBA MOLOKAI BROODSTOCK COMPANY An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1454
11 12/06/2020 2107 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1450
12 12/06/2020 2125 SBN-TS Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1448
13 12/06/2020 2095 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1446
14 12/06/2020 2142 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1455
15 10/06/2020 2096 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1446
16 07/06/2020 2029 SBN-TS Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1408
17 07/06/2020 2028 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1409
18 07/06/2020 2077 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1402
19 05/06/2020 1998 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1383
20 05/06/2020 1999 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1385
21 31/05/2020 1982 SBN-TS Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1341
22 31/05/2020 1988 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1342
23 30/05/2020 1986 SBN-TS Công ty TNHH SX TM Quốc tế Toàn Hưng (Địa chỉ: TP.HCM) Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Cty Nam Thành Lợi .Vn (Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) 1337
24 30/05/2020 1948 SBN-TS Công ty TNHH TM-DL GTS Minh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1331
25 24/05/2020 1867 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 99 99 198 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1285
26 24/05/2020 1838 SBN-TS DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 110 110 220 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1287
27 23/05/2020 1865 SBN-TS Công ty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1273
28 23/05/2020 1836 SBN-TS Công ty TNHH Echo Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1274
29 22/05/2020 1837 SBN-TS DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1258
30 19/05/2020 1795 SBN-TS Công ty Cố phần đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 500 504 1004 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1230
31 17/05/2020 1793 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1212
32 16/05/2020 1756 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1215
33 16/05/2020 1755 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1217
34 15/05/2020 1784 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1206
35 10/05/2020 1711 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1154
36 10/05/2020 1712 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     12000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận (Post Larvae) 1153
37 09/05/2020 1641 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1144
38 08/05/2020 1687 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu Tôm thẻ chân trắng 260 260 520 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1133
39 08/05/2020 1686 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 260 260 520 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1132
40 08/05/2020 1688 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1134
41 08/05/2020 1685 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1131
42 08/05/2020 1689 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 240 240 480 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1135
43 06/05/2020 1643 SBN-TS Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1112
44 26/04/2020 1577 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung VN  Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Cty CP Quốc Thịnh (Tri Hải, Ninh Hải), Ninh Thuận 1063
45 25/04/2020 1530 SBN-TS Công ty TNHH đầu tư thủy sản Newway Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1054
46 25/04/2020 1529 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1052
47 25/04/2020 1539 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1053
48 21/04/2020 1507 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1025
49 05/04/2020 1446 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President VN Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 982
50 03/04/2020 1441 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải 976
51 01/04/2020 1433 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 155 155 310 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 968
52 29/03/2020 1413 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 1840 1840 3680 Thailand CP MERCHANDISING An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 963
53 21/03/2020 1331 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 938
54 20/03/2020 1357 SBN-TS  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 220 220 440 Indonesia PT. BIBIT UNGGUL Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 933
55 14/03/2020 1182 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 893
56 14/03/2020 1183 SBN-TS Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ My Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 888
57 13/03/2020 1229 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 878
58 11/03/2020 1227 SBN-TS Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải 852
59 11/03/2020 1230 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn , Nhơn Hải, Ninh Hải 857
60 11/03/2020 1225 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Ninh Hải, Ninh Thuận 853
61 07/03/2020 1129 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 441 441 882 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 806
62 03/03/2020 1109 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand CHAROEN POKPHAN FOODS PUBLIC COMPANY LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 767
63 27/02/2020 1002 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Lộc VN Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 698
64 27/02/2020 1016 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 702
65 23/02/2020 945 SBN-TS Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 664
66 20/02/2020 886 SBN-TS Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 156 156 312 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải 635
67 18/02/2020 885 SBN-TS Công ty TNHH MTV giống thủy sản Siêu Việt NT Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 613
68 12/06/2020 2108 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng     24000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 1451
69 25/03/2020 1402 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     24000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 954
70 12/12/2019 6056 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 4950
71 23/08/2019 4294 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 3812