DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ TRONG THỜI GIAN SINH SẢN 
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty nhập khẩu tôm bố mẹ Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển
Đực Cái Quốc Gia Tên Công ty
96 20/09/2020 3866 SBN-TS Công ty TNHH ĐT GTS Công Nghệ Cao Minh Thắng Tôm thẻ chân trắng 160 160 320 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2610
95 16/09/2020 3778 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     10.000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2560
94 13/09/2020 3716 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2526
93 13/09/2020 3735 SBN-TS Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2530
92 13/09/2020 3717 SBN-TS Công ty TNHH MTV TG Tuấn Thành Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2527
91 13/09/2020 3714 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 267 530 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2529
90 12/09/2020 3734 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2518
89 09/09/2020 3628 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     3.996 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2451
88 06/09/2020 3580 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 273 273 546 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2429
87 06/09/2020 3572 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2428
86 06/09/2020 3585 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2430
85 05/09/2020 3581 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 264 264 528 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2424
84 05/09/2020 3547 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 264 264 528 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2423
83 30/08/2020 3446 SBN-TS CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2339
82 23082020 3287 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải 2229
81 16/08/2020 3149 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2144
80 16/08/2020 3134 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải 2143
79 14/08/2020 3135 SBN-TS CN Công ty TNHH Ngọc Minh Tại Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2107
78 14/08/2020 3132 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2105
77 14/08/2020 3131 SBN-TS Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ Tôm thẻ chân trắng 300 300 600 U.S.A MOLOKAI SEA FARM DBA MOLOKAI BROODSTOCK COMPANY An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2104
76 09/08/2020 3039 SBN-TS Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi VN Tôm thẻ chân trắng 258 258 516 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2051
75 09/08/2020 3032 SBN-TS DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2045
74 09/08/2020 3033 SBN-TS Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2047
73 09/08/2020 3038 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 156 156 312 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2050
72 09/08/2020 2046 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2046
71 07/08/2020 2968 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2010
70 06/08/2020 2990 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm sú 56 50 106 Thailand TOPGEN AQUACULTURE CO.,LTD FARM THAILAND An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2007
69 05/08/2020 2961 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Cát Tường Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Nhơn, Nhơn Hải 1975
68 02/08/2020 2927 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President VN Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1957
67 02/08/2020 2909 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1958
66 31/07/2020 2834 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 162 162 324 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1915
65 26/07/2020 2595 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1863
64 26/07/2020 2591 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1864
63 25/07/2020 2614 SBN-TS Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1844
62 25/07/2020 2771 SBN-TS CN Công ty TNHH Ngọc Minh Tại Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 180 190 370 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1842
61 25/07/2020 2769 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     9036 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1843
60 21/07/2020 2704 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 240 240 480 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1797
59 21/07/2020 2705 SBN-TS Công Ty TNHH Sinh Học Thủy Sản Tâm An Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1796
58 18/07/2020 2607 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1769
57 18/07/2020 2674 SBN-TS Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1774
56 17/07/2020 2640 SBN-TS Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 195 195 390 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải - Ninh Hải 1749
55 17/07/2020 2608 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1750
54 15/07/2020 2589 SBN-TS Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng Tôm thẻ chân trắng 192 192 384 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Tri Hải - Ninh Hải 1726
53 12/07/2020 2522 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1718
52 07/07/2020 2485 SBN-TS Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 120 120 240 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1679
51 07/07/2020 2484 SBN-TS Công ty TNHH ĐT&PT Thủy Sản Hoàng Thịnh Phát Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1676
50 07/07/2020 2483 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1677
49 07/07/2020 2496 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Tuấn Linh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Cà Ná, Thuận Nam 1678
48 07/07/2020 2502 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Thiện Vương Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1680
47 05/07/2020 2437 SBN-TS Công ty TNHH ĐT GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Phước Dinh, Thuận Nam 1666
46 05/07/2020 2429 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 231 231 462 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1664
45 05/07/2020 2430 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1663
44 05/07/2020 2438 SBN-TS Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 207 219 426 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1667
43 04/07/2020 2472 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand AQUAFEED BUSINNESS CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1656
42 30/06/2020 2399 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Miền trung.VN Tôm thẻ chân trắng 250 256 506 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1612
41 30/06/2020 2396 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 250 256 506 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Khánh Nhơn, Nhơn Hải 1611
40 30/06/2020 2397 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Mỹ Tường, Ninh Hải, Ninh Thuận 1610
39 28/06/2020 2323 SBN-TS Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 179 178 357 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1596
38 28/06/2020 2295 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1577
37 27/06/2020 2296 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 170 170 340 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1576
36 26/06/2020 2337 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1579
35 25/06/2020 2319 SBN-TS Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1559
34 22/06/2020 2253 SBN-TS Công ty TNHH TM-DL GTS Minh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2631
33 21/06/2020 2220 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1527
32 19/06/2020 2219 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 450 450 900 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1511
31 16/06/2020 2193 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 152 150 302 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1481
30 12/06/2020 2147 SBN-TS Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A MOLOKAI SEA FARM DBA MOLOKAI BROODSTOCK COMPANY An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1454
29 12/06/2020 2125 SBN-TS Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1448
28 12/06/2020 2095 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1446
27 10/06/2020 2096 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1446
26 07/06/2020 2028 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1409
25 07/06/2020 2077 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1402
24 05/06/2020 1998 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1383
23 05/06/2020 1999 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1385
22 31/05/2020 1982 SBN-TS Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1341
21 31/05/2020 1988 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1342
20 30/05/2020 1986 SBN-TS Công ty TNHH SX TM Quốc tế Toàn Hưng (Địa chỉ: TP.HCM) Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Cty Nam Thành Lợi .Vn (Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) 1337
19 30/05/2020 1948 SBN-TS Công ty TNHH TM-DL GTS Minh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1331
18 24/05/2020 1867 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 99 99 198 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1285
17 24/05/2020 1838 SBN-TS DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 110 110 220 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1287
16 23/05/2020 1865 SBN-TS Công ty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1273
15 19/05/2020 1795 SBN-TS Công ty Cố phần đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 500 504 1004 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1230
14 16/05/2020 1756 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1215
13 16/05/2020 1755 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1217
12 10/05/2020 1711 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1154
11 09/05/2020 1641 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1144
10 08/05/2020 1687 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu Tôm thẻ chân trắng 260 260 520 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1133
9 08/05/2020 1686 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 260 260 520 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1132
8 08/05/2020 1685 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1131
7 26/04/2020 1577 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Miền Trung VN  Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Cty CP Quốc Thịnh (Tri Hải, Ninh Hải), Ninh Thuận 1063
6 25/04/2020 1530 SBN-TS Công ty TNHH đầu tư thủy sản Newway Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1054
5 21/08/2020 3242 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     24000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 2191
4 12/06/2020 2108 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     24000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 1451
3 25/03/2020 1402 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     24000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 954
2 12/12/2019 6056 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 4950
1 23/08/2019 4294 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 3812