DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ TRONG THỜI GIAN SINH SẢN 
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty nhập khẩu tôm bố mẹ Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển
Đực Cái Quốc Gia Tên Công ty
85 23/10/2020 4468 SBN-TS Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận 3020
84 23/10/2020 4459 SBN-TS Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 273 272 545 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 3018
83 18/10/2020 4366 SBN-TS Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2960
82 18/10/2020 4330 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 171 170 341 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2958
81 18/10/2020 4365 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2961
80 17/10/2020 4334 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2945
79 14/10/2020 4323 SBN-TS Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 203 203 406 Thailand TOPGEN AQUACULTURE CO.,LTD THAILAND Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2901
78 11/10/2020 4252 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2863
77 10/10/2020 4197 SBN-TS Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2851
76 10/10/2020 4180 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2854
75 09/10/2020 4193 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2829
74 09/10/2020 4218 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2828
73 07/10/2020 4189 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2809
72 02/10/2020 4101 SBN-TS Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand TOP THAI UNION HATCHERY CO.,LTD THAILAND Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2758
71 25/09/2020 3918 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2678
70 25/09/2020 3915 SBN-TS Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 215 230 445 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC  Nhơn Hải, Ninh Hải,Ninh Thuận 2675
69 25/09/2020 3916 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2676
68 24/09/2020 3936 SBN-TS Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 174 174 348 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2662
67 23/09/2020 3937 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm sú 56 50 106 Thailand TOPGEN AQUACULTURE CO.,LTD THAILAND An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2656
66 25/09/2020 3917 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC  An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2677
65 20/09/2020 3801 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 216 216 432 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2608
64 20/09/2020 3823 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN Tôm thẻ chân trắng 256 256 512 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2605
63 20/09/2020 3822 SBN-TS Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 320 320 640 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2606
62 20/09/2020 3842 SBN-TS Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ My Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2604
61 20/09/2020 3866 SBN-TS Công ty TNHH ĐT GTS Công Nghệ Cao Minh Thắng Tôm thẻ chân trắng 160 160 320 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2610
60 18/09/2020 3821 SBN-TS Công ty TNHH đầu tư thủy sản Newway Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2574
59 18/09/2020 3787 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2573
58 18/09/2020 3786 SBN-TS Công ty TNHH GTS 999 Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2572
57 16/09/2020 3778 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     10.000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2560
56 13/09/2020 3716 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2526
55 13/09/2020 3735 SBN-TS Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2530
54 13/09/2020 3717 SBN-TS Công ty TNHH MTV TG Tuấn Thành Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2527
53 13/09/2020 3714 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 267 530 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2529
52 12/09/2020 3734 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2518
51 09/09/2020 3628 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     3.996 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2451
50 06/09/2020 3580 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 273 273 546 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2429
49 06/09/2020 3572 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2428
48 06/09/2020 3585 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2430
47 05/09/2020 3581 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 264 264 528 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2424
46 05/09/2020 3547 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 264 264 528 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2423
45 30/08/2020 3446 SBN-TS CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2339
44 23082020 3287 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải 2229
43 16/08/2020 3149 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2144
42 16/08/2020 3134 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải 2143
41 14/08/2020 3135 SBN-TS CN Công ty TNHH Ngọc Minh Tại Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2107
40 14/08/2020 3132 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2105
39 14/08/2020 3131 SBN-TS Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ Tôm thẻ chân trắng 300 300 600 U.S.A MOLOKAI SEA FARM DBA MOLOKAI BROODSTOCK COMPANY An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2104
38 09/08/2020 3039 SBN-TS Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi VN Tôm thẻ chân trắng 258 258 516 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2051
37 09/08/2020 3032 SBN-TS DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2045
36 09/08/2020 3033 SBN-TS Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2047
35 09/08/2020 3038 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 156 156 312 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2050
34 09/08/2020 2046 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2046
33 07/08/2020 2968 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC USA (FLORIDA) Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2010
32 06/08/2020 2990 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm sú 56 50 106 Thailand TOPGEN AQUACULTURE CO.,LTD FARM THAILAND An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2007
31 05/08/2020 2961 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Cát Tường Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Nhơn, Nhơn Hải 1975
30 02/08/2020 2927 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President VN Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1957
29 02/08/2020 2909 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1958
28 26/07/2020 2595 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1863
27 25/07/2020 2614 SBN-TS Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1844
26 25/07/2020 2771 SBN-TS CN Công ty TNHH Ngọc Minh Tại Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 180 190 370 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1842
25 25/07/2020 2769 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú Aqua MeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     9036 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1843
24 21/07/2020 2704 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 240 240 480 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1797
23 18/07/2020 2607 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1769
22 17/07/2020 2640 SBN-TS Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 195 195 390 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải - Ninh Hải 1749
21 17/07/2020 2608 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1750
20 12/07/2020 2522 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1718
19 07/07/2020 2484 SBN-TS Công ty TNHH ĐT&PT Thủy Sản Hoàng Thịnh Phát Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1676
18 07/07/2020 2483 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1677
17 07/07/2020 2496 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Tuấn Linh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Cà Ná, Thuận Nam 1678
16 07/07/2020 2502 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Thiện Vương Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1680
15 05/07/2020 2429 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 231 231 462 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1664
14 05/07/2020 2430 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1663
13 05/07/2020 2438 SBN-TS Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 207 219 426 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1667
12 04/07/2020 2472 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand AQUAFEED BUSINNESS CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1656
11 30/06/2020 2397 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Mỹ Tường, Ninh Hải, Ninh Thuận 1610
10 28/06/2020 2323 SBN-TS Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 179 178 357 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1596
9 27/06/2020 2296 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 170 170 340 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1576
  8 21/06/2020 2220 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1527
  7 19/06/2020 2219 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 450 450 900 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1511
  6 07/06/2020 2077 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1402
  5 21/08/2020 3242 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     24000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 2191
  4 12/06/2020 2108 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     24000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 1451
  3 25/03/2020 1402 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     24000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 954
  2 12/12/2019 6056 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 4950
  1 23/08/2019 4294 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh, Thuận Nam 3812