DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ TRONG THỜI GIAN SINH SẢN 
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển
Đực Cái Quốc Gia Tên Công ty
  1 11/01/2020 338 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A   Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 286
  2 11/01/2020 387 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 288
  3 10/01/2020 382 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand   Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 268
  4 28/12/2019 210 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 136
  5 28/12/2019 148 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 135
  6 26/12/2019 151 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn 2, Nhơn Hải, Ninh Hải 108
  7 26/12/2019 135 SBN-TS Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn 2, Nhơn Hải, Ninh Hải 107
  8 26/12/2019 152 SBN-TS Công ty TNHH GTS 999 Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải 104
  9 25/12/2019 161 SBN-TS Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand CP MERCHANDISING Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 96
  10 22/12/2019 98 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     4000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 69
  11 21/12/2019 101 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 51
  12 21/12/2019 38 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 55
  13 21/12/2019 45 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 473 472 945 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 54
  14 21/12/2019 97 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 56
  15 21/12/2019 98 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     4000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 69
  16 18/12/2019 25 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An Hải, Ninh Phước 18
  17 17/12/2019 35 SBN-TS Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 1.260 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri  Hải, Ninh Hải 15
  18 11/12/2019 6077 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải 4947
  19 11/12/2019 6057 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An  Hải - Ninh Phước 4945
  20 11/12/2019 6075 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4946
  21 09/12/2019 6035 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 4915
  22 07/12/2019 5958 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 4909
  23 04/12/2019 5940 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     3480 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An  Hải - Ninh Phước  
  24 03/12/2019 5916 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước  
  25 02/12/2019 5917 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước 4857
  26 22/11/2019 5769 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4764
  27 22/11/2019 5778 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải - Ninh Hải 4768
  28 22/11/2019 5768 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 136 137 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4761
  29 22/11/2019 5766 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4760
  30 22/11/2019 5800 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4781
  31 16/11/2019 5620 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4703
  32 13/11/2019 5541 SBN-TS Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 157 158 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4666
  33 09/11/2019 5557 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4639
  34 09/11/2019 5541 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4640
  35 08/11/2019 5556 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4630
  36 01/11/2019 5444 SBN-TS Công ty TNHH đầu tư thủy sản Newway Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4584
  37 25/10/2019 5354 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước 4509
  38 24/10/2019 5344 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 4507
  39 17/10/2019 5249 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4449
  40 11/10/2019 5167 SBN-TS Công ty TNHH GTS Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4403
  41 11/10/2019 5166 SBN-TS Công ty TNHH ĐT GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Thuận Nam - Ninh Thuận 4402
  42 10/10/2019 5124 SBN-TS Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ My Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4380
  43 09/10/2019 5116 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 Indonesia PT. BIBIT UNGGUL Tri Hải - Ninh Hải 4372
  44 04/10/2019 4994 SBN-TS DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4323
  45 04/10/2019 5025 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông (Nhật Thịnh) Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4324
  46 03/10/2019 5026 SBN-TS Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 130 130 260 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải - Ninh Hải 4312
  47 28/09/2019 4907 SBN-TS Công ty Cố phần đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4256
  48 27/09/2019 4905 SBN-TS Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4235
  49 27/09/2019 4865 SBN-TS CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4234
  50 27/09/2019 4929 SBN-TS Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 121 121 242 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4249
  51 27/09/2019 4906 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 275 275 550 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4252
  52 21/09/2019 4769 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 275 275 550 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4171
  53 19/09/2019 4792 SBN-TS Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS FLORIDA Nhơn Hải - Ninh Hải 4156
  54 14/09/2019 4641 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4111
  55 12/09/2019 4688 SBN-TS Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 U.S.A MOLOKAI SEA FARM DBA MOLOKAI BROODSTOCK COMPANY An  Hải - Ninh Phước 4093
  56 12/09/2019 4686 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 110 110 220 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4092
  57 07/09/2019 4541 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 198 198 396 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4017
  58 07/09/2019 4540 SBN-TS Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 176 176 352 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Vĩnh Hải - Ninh Hải 4018
  59 05/09/2019 4516 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 275 275 550 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3982
  60 05/09/2019 4517 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải 3981
  61 05/09/2019 4518 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 132 132 264 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3993
  62 04/09/2019 4462 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước 3970
  63 03/09/2019 4463 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước 3952
  64 29/08/2019 4406 SBN-TS Công ty TNHH Echo Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 154 154 308 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Thanh Hải - Ninh Hải 3903
  65 12/12/2019 6056 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Sơn Hải Phước Dinh, Thuận Nam 4950
  66 23/08/2019 4294 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Thuận Nam - Ninh Thuận 3812
67 13/06/2019 3076 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     36000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Thuận Nam - Ninh Thuận 2955
68 30/03/2019 1515 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm Sú giống     36000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh - Thuân Nam 1551
69 6/12/2018 5292 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm Sú giống     32400 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Thuận Nam - Ninh Thuận 5189