DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ TRONG THỜI GIAN SINH SẢN 
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển
Đực Cái Quốc Gia Tên Công ty
  1 12/02/2020 799 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     3480 U.S.A   An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 567
  2 10/02/2020 773 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 Thailand   Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 552
  3 09/02/2020 693 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 548
  4 07/02/2020 751 SBN-TS Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 179 178 357 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 530
  5 02/02/2020 654 SBN-TS Công ty Cố phần đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận  
  6 01/02/2020 629 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 458
  7 01/02/2020 617 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 455
  8 31/01/2020 628 SBN-TS Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 443
  9 20/01/2020 541 SBN-TS Công ty TNHH TM-DL GTS Minh Thuận Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 392
  10 18/01/2020 501 SBN-TS Công ty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 378
  11 17/01/2020 498 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 372
  12 17/01/2020 497 SBN-TS Công ty TNHH Echo Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 357
  13 16/01/2020 452 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 356
  14 15/01/2020 482 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm sú bố mẹ 56 50 106 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 347
  15 15/01/2020 444 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 332
  16 11/01/2020 338 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 286
  17 11/01/2020 387 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 288
  18 10/01/2020 382 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 268
  19 28/12/2019 210 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 136
  20 28/12/2019 148 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 135
  21 26/12/2019 151 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn 2, Nhơn Hải, Ninh Hải 108
  22 26/12/2019 135 SBN-TS Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn 2, Nhơn Hải, Ninh Hải 107
  23 26/12/2019 152 SBN-TS Công ty TNHH GTS 999 Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải 104
  24 25/12/2019 161 SBN-TS Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand CP MERCHANDISING Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 96
  25 22/12/2019 98 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     4000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 69
  26 21/12/2019 101 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 51
  27 21/12/2019 38 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 55
  28 21/12/2019 45 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 473 472 945 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 54
  29 21/12/2019 97 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 56
  30 21/12/2019 98 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     4000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 69
  31 18/12/2019 25 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An Hải, Ninh Phước 18
  32 17/12/2019 35 SBN-TS Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 1.260 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri  Hải, Ninh Hải 15
  33 11/12/2019 6077 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải 4947
  34 11/12/2019 6057 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An  Hải - Ninh Phước 4945
  35 11/12/2019 6075 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4946
  36 09/12/2019 6035 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 4915
  37 07/12/2019 5958 SBN-TS Công ty TNHH Grow Health Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 4909
  38 04/12/2019 5940 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     3480 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An  Hải - Ninh Phước  
  39 03/12/2019 5916 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước  
  40 02/12/2019 5917 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước 4857
  41 22/11/2019 5769 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4764
  42 22/11/2019 5778 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải - Ninh Hải 4768
  43 22/11/2019 5768 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 136 137 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4761
  44 22/11/2019 5766 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4760
  45 22/11/2019 5800 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4781
  46 16/11/2019 5620 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4703
  47 13/11/2019 5541 SBN-TS Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 157 158 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4666
  48 09/11/2019 5557 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4639
  49 09/11/2019 5541 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4640
  50 08/11/2019 5556 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4630
  51 01/11/2019 5444 SBN-TS Công ty TNHH đầu tư thủy sản Newway Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4584
  52 25/10/2019 5354 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước 4509
  53 24/10/2019 5344 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 4507
  54 17/10/2019 5249 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4449
  55 11/10/2019 5167 SBN-TS Công ty TNHH GTS Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4403
  56 11/10/2019 5166 SBN-TS Công ty TNHH ĐT GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Thuận Nam - Ninh Thuận 4402
  57 10/10/2019 5124 SBN-TS Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ My Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4380
  58 09/10/2019 5116 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 Indonesia PT. BIBIT UNGGUL Tri Hải - Ninh Hải 4372
  59 04/10/2019 4994 SBN-TS DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4323
  60 04/10/2019 5025 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông (Nhật Thịnh) Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4324
  61 03/10/2019 5026 SBN-TS Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 130 130 260 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải - Ninh Hải 4312
  62 27/09/2019 4906 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 275 275 550 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4252
  63 21/09/2019 4769 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 275 275 550 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4171
  64 12/12/2019 6056 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Sơn Hải Phước Dinh, Thuận Nam 4950
  65 23/08/2019 4294 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Thuận Nam - Ninh Thuận 3812
66 13/06/2019 3076 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     36000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Thuận Nam - Ninh Thuận 2955
67 30/03/2019 1515 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm Sú giống     36000 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES LLC Phước Dinh - Thuân Nam 1551