DANH SÁCH CÁC LÔ TÔM BỐ MẸ TRONG THỜI GIAN SINH SẢN 
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển
Đực Cái Quốc Gia Tên Công ty
  1 04/10/2019 4994 SBN-TS DNTN Tôm Giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A Nhơn Hải - Ninh Hải 4323
  2 04/10/2019 5025 SBN-TS Công ty TNHH GTS Nhật Thịnh Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A   Nhơn Hải - Ninh Hải 4324
  3 03/10/2019 5026 SBN-TS Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 130 130 260 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Tri Hải - Ninh Hải 4312
  1 28/09/2019 4907 SBN-TS Công ty Cố phần đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4256
  2 27/09/2019 4905 SBN-TS Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4235
  3 27/09/2019 4865 SBN-TS CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4234
  4 27/09/2019 4929 SBN-TS Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 121 121 242 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4249
  5 27/09/2019 4906 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 275 275 550 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4252
  6 21/09/2019 4769 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 275 275 550 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 4171
  7 19/09/2019 4792 SBN-TS Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS FLORIDA Nhơn Hải - Ninh Hải 4156
  8 14/09/2019 4641 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4111
  9 12/09/2019 4688 SBN-TS Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 U.S.A MOLOKAI SEA FARM DBA MOLOKAI BROODSTOCK COMPANY An  Hải - Ninh Phước 4093
  10 12/09/2019 4686 SBN-TS Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 110 110 220 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4092
  11 07/09/2019 4541 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 198 198 396 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 4017
  12 07/09/2019 4540 SBN-TS Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 176 176 352 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Vĩnh Hải - Ninh Hải 4018
  13 06/09/2019 4539 SBN-TS CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận Tôm sú 216 216 432 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED An  Hải - Ninh Phước 3995
  14 05/09/2019 4516 SBN-TS Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 275 275 550 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3982
  15 05/09/2019 4517 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thắng Lợi Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải 3981
  16 05/09/2019 4518 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 132 132 264 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3993
  17 01/09/2019 4431 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     8000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An  Hải - Ninh Phước 3838
  18 04/09/2019 4462 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước 3970
  19 03/09/2019 4463 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING An  Hải - Ninh Phước 3952
  20 29/08/2019 4405 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 176 176 352 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3904
  21 29/08/2019 4406 SBN-TS Công ty TNHH Echo Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 154 154 308 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Thanh Hải - Ninh Hải 3903
  22 24/08/2019 4310 SBN-TS Công ty TNHH một thành viên giống thủy sản Dương Hùng - CN Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 110 110 220 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3844
  23 24/08/2019 4350 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đại Thắng CP Tôm thẻ chân trắng 143 143 286 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 3851
  24 23/08/2019 4284 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 220 220 440 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 3826
  25 23/08/2019 4283 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 198 198 396 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3836
  26 20/08/2019 4270 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED An  Hải - Ninh Phước 3758
  27 16/08/2019 4196 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3790
  28 16/08/2019 4195 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 220 220 440 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 3789
  29 11/08/2019 4141 SBN-TS  Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 176 176 352 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước  
  30 10/08/2019 4140 SBN-TS Công ty TNHH GTS Việt Post Tôm thẻ chân trắng 220 220 440 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3705
  31 10/08/2019 4139 SBN-TS Cty TNHH Đầu tư và Phát triển thủy sản Hoàng Thịnh Phát Tôm thẻ chân trắng 110 110 220 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3704
  32 09/08/2019 4079 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Dương VN Tôm thẻ chân trắng 300 300 600 Thailand SYAQUA SIAN CO.LTD Nhơn Hải - Ninh Hải 3687
  33 09/08/2019 4078 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS FLORIDA Nhơn Hải - Ninh Hải 3688
  34 09/08/2019 3973 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An  Hải - Ninh Phước 3683
  35 02/08/2019 3998 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED An  Hải - Ninh Phước 3627
  36 01/08/2019 3997 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED An  Hải - Ninh Phước 3612
  37 31/07/2019 3973 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng     3000 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An  Hải - Ninh Phước 3596
  38 31/07/2019 3961 SBN-TS Công ty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3607
  39 26/07/2019 3904 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 116 115 231 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3566
  40 26/07/2019 3926 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 3567
  41 26/07/2019 3905 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Minh Phú Tôm thẻ chân trắng 216 222 438 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải - Ninh Phước  
  42 25/07/2019 3910 SBN-TS Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3551
  43 25/07/2019 3903 SBN-TS Thủy sản 999 (Cách ly: Công ty TNHH ĐT SX GTS CP Quốc Thịnh) Tôm thẻ chân trắng 189 189 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 3553
  44 13/07/2019 3621 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản  Đại Lộc VN Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3412
  45 12/07/2019 3672 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 473 472 945 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 3410
  46 11/07/2019 3670 SBN-TS Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3394
  47 06/07/2019 3557 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 132 132 264 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY Nhơn Hải - Ninh Hải 3305
  48 28/06/2019 3391 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Thiên Phú VN Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3189
  49 23/06/2019 3238 SBN-TS Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 3090
50 20/06/2019 3241 SBN-TS Công ty Cố phần đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 3071
51 14/06/2019 3148 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Uni-President VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 2994
52 13/06/2019 3087 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An  Hải - Ninh Phước 2971
53 08/06/2019 2974 SBN-TS Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 2908
54 08/06/2019 2984 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 190 190 380 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 2906
55 06/06/2019 3019 SBN-TS Công ty TNHH giống thủy sản Nam Thành Lợi.VN Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 2891
56 31/05/2019 2896 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 2797
57 30/05/2019 2801 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED An  Hải - Ninh Phước 2770
58 29/05/2019 2866 SBN-TS Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY An  Hải - Ninh Phước 2759
59 28/05/2019 2800 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED An  Hải - Ninh Phước 2750
60 28/05/2019 2799 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED An  Hải - Ninh Phước 2741
61 27/05/2019 2789 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi CP tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED An  Hải - Ninh Phước 2714
62 23/05/2019 2713 SBN-TS Công ty TNHH GTS Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Tri Hải - Ninh Hải 2675
63 18/05/2019 2625 SBN-TS Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Trung Kiên Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải - Ninh Hải 2585
  64 23/08/2019 4294 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     30000 U.S.A   Thuận Nam - Ninh Thuận 3812
65 13/06/2019 3076 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú     36000 U.S.A   Thuận Nam - Ninh Thuận 2955
66 30/03/2019 1515 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm Sú giống     36000 U.S.A   Phước Dinh - Thuân Nam 1551
67 6/12/2018 5292 SBN-TS Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm Sú giống     32400 U.S.A   Thuận Nam - Ninh Thuận 5189