DANH SÁCH NHẬP KHẨU TÔM BỐ MẸ NĂM 2022
STT Ngày nhập Số ĐKKD Tên công ty nhập khẩu tôm bố mẹ Loại động vật Số lượng Tổng Nguồn gốc Địa điểm cách ly Số giấy chứng nhận vận chuyển Ghi chú
Đực Cái Quốc gia Tên công ty
214 25/11/2022 5708 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Khiêm Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2236  
213 25/11/2022 5707 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Đăng Huy Phát Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2238 Khu bố mẹ Cty
Đông Thành
212 21/11/2022 5589 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT và PT Hạ My Tôm thẻ chân trắng 178 177 357 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Ninh Chữ, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2220  
211 19/11/2022 5597 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2206  
210 19/11/2022 5591 2022/E02/ĐK Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2203  
209 14/11/2022 5542 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2181  
208 12/11/2022 5481 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam - CN2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 350 350 700 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2171  
207 12/11/2022 5482 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam - CN2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 350 350 700 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2172  
206 05/11/2022 5379 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 170 170 340 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2136  
205 05/11/2022 5380 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2134  
204 05/11/2022 5377 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2135  
203 26/10/2022 5232 2022/E02/ĐK DNTN Tôm giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 132 132 264 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2090  
202 26/10/2022 5190 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Grobest (VN) Tôm thẻ chân trắng 110 110 220 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2091  
201 26/10/2022 5140 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2098  
200 22/10/2022 5111 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2063  
199 22/10/2022 5118 2022/E02/ĐK Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 169 169 338 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2064  
198 21/10/2022 5154 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2056  
197 21/10/2022 5159 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 177 177 354 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2057  
196 17/10/2022 5033 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX và Cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2035  
195 15/10/2022 4984 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2022  
194 15/10/2022 5027 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 353 352 705 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2023  
193 08/10/2022 4874 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1992  
192 07/10/2022 4854 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 200 199 399 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1984  
191 05/10/2022 5019 SBN-TS CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 130 142 272 Thailand SYAQUA SIAM CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1978  
190 05/10/2022 5018 SBN-TS Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 144 144 288 Thailand SYAQUA SIAM CO.,LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1977  
189 01/10/2022 4838 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1957  
188 01/10/2022 4801 2022/E02/ĐK CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1953  
187 26/09/2022 4728 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1630  
186 24/09/2022 4612 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1920  
185 24/09/2022 4613 2022/E02/ĐK DNTN Tôm giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1919  
184 22/09/2022 4606 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1895  
183 18/09/2022 4511 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1871  
182 18/09/2022 4516 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Grobest (VN) Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1872  
181 16/09/2022 4531 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1859  
180 16/09/2022 4488 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1857  
179 16/09/2022 4418 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 158 158 316 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1566  
178 10/09/2022 4445 2022/E02/ĐK Công ty TNHH TM-DV & SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1830  
177 02/09/2022 4251 2022/E02/ĐK Công ty TNHH DVTM & SX Thụy Duy Thục Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1781 Cty Duy Thịnh
176 02/09/2022 4258 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Tôm giống O.P.S Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1780  
175 27/08/2022 4107 2022/E02/ĐK Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1726  
174 27/08/2022 4184 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1728  
173 26/08/2022 4159 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT TS Newway Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1720  
172 26/08/2022 4186 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1721  
171 25/08/2022 4164 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần Bio Tonic Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1436  
170 25/08/2022 4148 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Giống thủy sản Thành Lộc Farm Tôm thẻ chân trắng 148 146 294 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1435  
169 20/08/2022 4002 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SXG Thâu Vinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1677  
168 20/08/2022 4000 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Phước Diêm, Thuận Nam, Ninh Thuận 1679  
167 19/08/2022 4001 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1672  
166 19/08/2022 4003 2022/E02/ĐK CN Công ty Cổ phần UV tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 102 101 203 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1673  
165 09.08.2022 3822 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1600  
164 08/08/2022 3951 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1598  
163 06.08.2022 3812 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 181 181 362 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1577  
162 29/07/2022 3658 2022/E02/ĐK Công ty TNHH PTTS B́nh Minh Miền Trung Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1507  
161 29/07/2022 3630 2022/E02/ĐK Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 168 167 335 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1505  
160 29/07/2022 3655 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 517 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1506  
159 28/07/2022 3613 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Đông Thành VN Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1502  
158 27/07/2022 3624 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam - CN2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 350 350 700 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1494  
157 27/07/2022 3623 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam - CN2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 350 350 700 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1493  
156 23/07/2022 3480 2022/E02/ĐK Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 179 178 357 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Ḥa, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1458  
155 23/07/2022 3481 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Phú Quư Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 130 130 260 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1460  
154 23/07/2022 3476 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1472  
153 22/07/2022 3492 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 192 192 384 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1240  
152 22/07/2022 3485 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 347 346 693 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1450  
151 22/07/2022 3444 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1452  
150 21/07/2022 2940 2022/E02/ĐK DNTN Tôm giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1447  
149 21/07/2022 3522 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL Tôm thẻ chân trắng 126 126 352 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1446  
148 09/07/2022 3213 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1353  
147 27/06/2022 3064 2022/E02/ĐK Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 U.S.A THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1279  
146 27/06/2022 2948 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 147 147 294 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1274  
145 27/06/2022 2997 2022/E02/ĐK Công ty TNHH DVTM & SX Thụy Duy Thục Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1275  
144 25/06/2022 2951 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 202 201 403 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1238  
143 25/06/2022 2979 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1240  
142 25/06/2022 3006 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1234  
141 25/06/2022 2949 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Đầu tư công nghệ cao Jumbo Shrimp Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1239  
140 16/06/2022 2811 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam - CN2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 400 400 800 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1171  
139 16/06/2022 2812 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 370 369 739 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1174  
138 15/06/2022 2815 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam - CN2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 400 400 800 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1166  
137 09/06/2022 2721 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT SX GTS CP Quốc Thịnh Tôm thẻ chân trắng 176 176 252 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1121  
136 04/06/2022 2558 2022/E02/ĐK Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1079  
135 04/06/2022 2550 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1092  
134 27/05/2022 2413 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 220 220 440 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1034  
133 26/05/2022 2504 SBN-TS Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1031  
132 26/05/2022 2505 SBN-TS CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 168 167 335 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1032  
131 21/05/2022 2186 2022/E02/ĐK Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1002  
130 21/05/2022 2174 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Tôm giống O.P.S Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 999  
129 20/05/2022 2329 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 224 223 447 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 814  
128 20/05/2022 2305 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 815  
127 07/05/2022 2073 2022/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 170 170 340 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 913  
126 07/05/2022 1989 2022/E02/ĐKB Công ty TNHH TM-DV & SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 914  
125 06/05/2022 2128 SBN-TS CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 145 130 275 Thailand SYAQUA SIAM CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 912  
124 06/05/2022 1976 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 672  
123 06/05/2022 2129 SBN-TS Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 911  
122 06/05/2022 1993 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 671  
121 05/05/2022 1992 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng Tôm thẻ chân trắng 171 178 349 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 669  
120 30/04/2022 1898 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 347 346 693 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 858  
119 30/04/2022 1935 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 222 221 443 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 859  
118 30/04/2022 1934 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT TS Newway Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 857  
117 28/04/2022 1826 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Grobest (VN) Tôm thẻ chân trắng 158 517 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 633  
116 28/04/2022 1827 2022/E02/ĐK Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 849  
115 23/04/2022 1768 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 400 400 800 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 800  
114 23/04/2022 1735 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 796  
113 23/04/2022 1741 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 795  
112 22/04/2022 1732 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 783  
111 21/04/2022 1723 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 571  
110 14/04/2022 1597 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 179 178 357 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 524  
109 14/04/2022 1598 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 168 167 335 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Phước Diêm, Thuận Nam, Ninh Thuận 525  
108 08/04/2022 1451 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX và Cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 659  
107 08/04/2022 1459 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 400 400 800 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 660  
106 08/04/2022 1442 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 220 220 440 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 661  
105 02/04/2022 1349 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Đông Thành VN Tôm thẻ chân trắng 168 168 326 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 606  
104 02/04/2022 1294 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần Echo Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 603  
103 02/04/2022 1295 2022/E02/ĐK DNTN Tôm giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 604 Khu bố mẹ Cty Đại Lộc
102 02/04/2022 1270 2022/E02/ĐK Công ty TNHH PTTS B́nh Minh Miền Trung Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 608  
101 01/04/2022 1246 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 598  
100 26/03/2022 1197 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 368 367 735 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 543  
99 26/03/2022 1243 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 556  
98 26/03/2022 1187 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 168 167 335 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 551  
97 25/03/2022 1181 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 382  
96 25/03/2022 1164 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Tân Thuận Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 263 262 525 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 383  
95 19/03/2022 1010 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Giống Thủy sản 999 Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 489  
94 19/03/2022 1117 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 165 165 330 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.LTD Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 494  
93 19/03/2022 1080 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 501  
92 19/03/2022 1033 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 267 267 534 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 490  
91 19/03/2022 1029 2022/E02/ĐK Công ty TNHH TM DL GTS Minh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA INC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 493  
90 13/03/2022 962 2022/E02/ĐK CN Công ty Cổ phần UV tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 442  
89 13/03/2022 961 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Phú Quư Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 441  
88 13/03/2022 963 2022/E02/ĐK Công ty TNHH DVTM & SX Thụy Duy Thục Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 443  
87 11/03/2022 928 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 200 199 399 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 414  
86 11/03/2022 929 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 412  
85 09/03/2022 924 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 400 400 800 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 401  
84 05/03/2022 855 2022/E02/ĐK Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 179 178 357 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Ḥa, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 375  
83 25/02/2022 675 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 174 174 348 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 310  
82 25/02/2022 647 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 311  
81 19/02/2022 476 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 159 158 317 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 267  
80 19/02/2022 475 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng Tôm thẻ chân trắng 186 186 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 268  
79 18/02/2022 573 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 250  
78 18/02/2022 575 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Giống thủy sản Thành Lộc Farm Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 251 Khu bố mẹ Cty Thành Hưng
77 12/02/2022 506 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 210 210 820 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 217  
76 12/02/2022 436 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Trung Nam Tôm thẻ chân trắng 160 160 320 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 219  
75 12/02/2022 469 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐTTS Vĩnh Phát Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 213 Khu bố mẹ Cty Best Choice
74 11/02/2022 443 2022/E02/ĐK Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 218 218 436 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 205  
73 11/02/2022 423 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 204  
72 10/02/2022 434 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Moana Ninh Thuận Tôm sú bố mẹ     40 U.S.A MOANA TECHNOLOGIES Phước Dinh, Thuận Nam, Ninh Thuận 161/2022/E02  
71 10/02/2022 437 2022/E02/ĐK Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 198  
70 10/02/2022 426 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT SX GTS CP Quốc Thịnh Tôm thẻ chân trắng 184 184 368 Thailand TOP AQUACULTURE TECHNOLOGY CO.LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 199  
69 10/02/2022 501 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 203  
68 29/01/2022 350 2022/E02/ĐK Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 145  
67 27/01/2022 315 2022/E02/ĐK CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 214 214 428 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 132  
66 27/01/2022 308 2022/E02/ĐK Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 134  
65 27/01/2022 312 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 216 216 432 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 132/2022/E02  
64 27/01/2022 309 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Grobest (VN) Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 133/2022/E02  
63 24/01/2022 200 2022/E02/ĐK Công ty TNHH ĐT TS Newway Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 117  
62 22/01/2022 187 2022/E02/ĐK Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 100  
61 22/01/2022 188 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 101  
60 22/01/2022 190 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Khiêm Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 179 178 357 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 104  
59 22/01/2022 250 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 368 367 735 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 103  
58 21/01/2022 211 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Minh Phú  Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 88  
57 21/01/2022 207 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 250 250 500 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 99  
56 14/01/2022 141 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Tôm giống O.P.S Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 64  
55 14/01/2022 97 2022/E02/ĐK Công ty TNHH GTS Uni-President Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 53  
54 14/01/2022 90 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 169 169 338 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 50  
53 12/01/2022 93 2022/E02/ĐK Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 100 100 200 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 37  
52 09/01/2022 35 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương Tôm thẻ chân trắng 152 151 303 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 34  
51 08/01/2022 9 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Tùng Thuận An Tôm thẻ chân trắng 189 189 378 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 15  
50 08/01/2022 30 2022/E02/ĐK Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 205 205 410 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 24  
49 01/01/2022 4507 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH TM-DV & SX GTS Best Choice Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2473  
48 25/12/2021 4385 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Đông Thành VN Tôm thẻ chân trắng 171 171 342 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2443 năm 2021 chuyển sang
47 25/12/2021 4384 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐT GTS Thiên Long Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Phước Diêm, Thuận Nam, Ninh Thuận 2446 nt
46 18/12/2021 4239 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Uni-President Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 161 160 321 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2411 nt
45 18/12/2021 4206 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Hisenor Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 578 577 1155 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2410 nt
44 18/12/2021 4242 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ Tôm thẻ chân trắng 160 159 319 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2412 nt
43 18/12/2021 4243 2021/E02/ĐKB DNTN Tôm giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 166 165 331 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2413 nt
42 18/12/2021 4244 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2414 nt
41 17/12/2021 4238 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1115/2021/E02 nt
40 10/12/2021 4157 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1074/2021/E02 nt
39 10/12/2021 4132 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1076/2021/E02 nt
38 08/12/2021 4157 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Tôm giống Quang Vinh Tôm thẻ chân trắng 180 160 340 Thailand SYAQUA SIAM CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2366 nt
37 04/12/2021 4996 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 410 410 820 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2351 nt
36 04/12/2021 4997 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 410 410 820 Thailand CHAROEN POKPHAND FOODS PULIC CO.LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2350 nt
35 03/12/2021 4090 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH PTTS B́nh Minh Miền Trung Tôm thẻ chân trắng 105 15 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 1045/2021/E02 nt
34 03/12/2021 4091 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần Đầu tư S6 Tôm thẻ chân trắng 231 231 462 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2343 nt
33 03/12/2021 4089 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1044/2021/E02 nt
32 01/12/2021 4054 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 216 216 432 U.S.A KONA BAY MARINE RESOURCES Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 1035/2021/E02 nt
31 27/11/2021 3947 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần Echo Việt Nam Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2317 chuyển từ An Tài
30 27/11/2021 3945 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF Tôm thẻ chân trắng 159 159 318 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2319 năm 2021 chuyển sang
29 26/11/2021 4897 SBN-TS Công ty TNHH SX và Cung ứng GTS Rạng Đông Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2314 nt
28 26/11/2021 3944 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 162 161 323 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2310 nt
27 13/11/2021 4718 SBN-TS Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2265 nt
26 11/11/2021 3785 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH thủy sản Hùng Tú Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Ḥa, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2251 nt
25 11/11/2021 3767 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung Tôm thẻ chân trắng 207 207 414 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2250 nt
24 10/11/2021 3251 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 151 150 301 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2241 nt
23 10/11/2021 3769 2021/E02/ĐKB CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2243 nt
22 05/11/2021 3672 2021/E02/ĐKB Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh Tôm thẻ chân trắng 161 160 321 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2226 nt
21 04/11/2021 3610 2021/E02/ĐKB DNTN Tôm giống Tuấn Vân Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Hiệp, Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2218 nt
20 04/11/2021 3589 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2217 nt
19 30/10/2021 3583 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Thành Công Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 200 200 400 U.S.A BENCHMARK GENETICS USA  Mỹ Ḥa, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2199 nt
18 29/10/2021 3575 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 168 168 336 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2193 nt
17 29/10/2021 3578 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận  Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2185 nt
16 29/10/2021 3572 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Phú Quư Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2184 nt
15 29/10/2021 3577 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Giống thủy sản Việt Post Tôm thẻ chân trắng 210 210 420 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2186 nt
14 28/10/2021 3579 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  Tôm thẻ chân trắng 147 147 294 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2182 nt
13 28/10/2021 3573 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH ĐT TS Newway Tôm thẻ chân trắng 137 136 273 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2183 nt
12 22/10/2021 3547 2021/E02/ĐKB CN Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản Minh Phú AquaMeKong tại NT Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Ḥa Thạnh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 885/2021/E02 nt
11 22/10/2021 3501 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  Tôm thẻ chân trắng 158 157 315 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 873/2021/E02 nt
10 16/10/2021 3385 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Ḥa Thạnh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2137 nt
9 16/10/2021 3437 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh Tôm thẻ chân trắng 150 150 300 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Hội, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2139 nt
8 16/10/2021 3438 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà Tôm thẻ chân trắng 205 205 410 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2140 nt
7 15/10/2021 3407 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH TM DL GTS Minh Thuận Tôm thẻ chân trắng 180 180 360 Thailand THAI UNION HATCHERY CO.LTD Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2132 nt
6 15/10/2021 3405 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 105 105 210 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Tường, Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2134 nt
5 14/10/2021 3221 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Toàn Thắng Tôm thẻ chân trắng 130 130 260 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải 2123 nt
4 08/10/2021 3356 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2101 nt
3 08/10/2021 3355 2021/E02/ĐKB Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P VN - CN 2 tại Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 420 420 840 Thailand CP MERCHANDISING CO.,LTD An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận 2100 nt
2 08/10/2021 3314 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận Tôm thẻ chân trắng 126 126 262 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2097 nt
1 08/10/2021 3309 2021/E02/ĐKB Công ty TNHH GTS Đông Thành VN Tôm thẻ chân trắng 126 126 252 U.S.A SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 2096 nt