SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 20-11-2021
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1 Công ty TNHH SX GTS Vinh Tâm Ninh Thuận 53282 5616 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40 Ô Long Vỹ, Châu Phú, An Giang , An Giang   85C - 01990
2 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51295 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100 Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   72C- 15466
3 Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 53234 5482 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 63 Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05014
4 Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 53236 5582 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 59 Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79H 00270
5 Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 53240 5599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15 Phó Sinh, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H - 00109
6 Công ty TNHH GTS Grobest VN 51272 5628 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10 Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 05016
7 Công ty TNHH GTS Grobest VN 51273 5628 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36 Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 05016
8 Công ty TNHH GTS Grobest VN 51274 5628 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 93 TT Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 05016
9 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51276 5472 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 25.2 Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H - 00109
10 Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 53245 5642 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 193.2 Tiền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C 01566
11 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51281 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12 Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H - 00109
12 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51282 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15 Cầu Rạch Thăng, Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H - 00109
13 CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận 53264 5647 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.03 Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C 03580
14 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51304 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45 Long Điền Đông A, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
15 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51305 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 46 An Phúc, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
16 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 53273 5601 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20 Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C -01604
17 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51306 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40 Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
18 Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 51318 5546 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140 Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-06904
19 Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 53276 5578 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.7 Kim Cấu, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C -01604
20 Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 53277 5578 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75 Vườn Cò, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C -01604
21 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 53278 5654 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40 Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03454
22 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51309 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150 Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H-00147
23 Hộ kinh doanh Phan Văn Dư 51322 5473 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100 Phong Thạnh Đông, Gái Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-06904
24 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  53291 5656 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22 Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C 16584
25 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  53292 5656 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25 Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05203
26 Chi nhánh Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận 53296 5490 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26 Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C -01604
27 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  53298 5656 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23 Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 040.15
28 Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 53237 5638 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60 Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C 00856
29 Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  53239 5681 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140 Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C 00856
30 Công ty TNHH GTS Grobest VN 51270 5628 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20 Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C- 05016
31 Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 53244 5642 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27 Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C 01566
32 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 53246   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8 Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85T - 3125
33 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 53248   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80.5 Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C 05611
34 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 51286   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34 Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Bến Tre   85H-00221
35 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 53249   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4 Vang Quới Đông, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C 05611
36 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 51288   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43 xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-15113
37 Công ty TNHH GTS Đông Thành VN 53253 5619 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5 An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03379
38 Công ty TNHH GTS Đông Thành VN 53254 5619 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6 Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03379
39 Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 53256 5615 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.4 An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C 11190
40 Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  53260 5676 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75 Long Phú, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03379
41 CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận 53263 5647 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.84 An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C 03580
42 Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 51312   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60 Ấp 6, Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85T-3125
43 Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 53269 5594 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77.4 Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02400
44 Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  53270   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6 An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02400
45 Công ty TNHH Tôm giống Phan Rang 53280 5464 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 05 (4mm) 31 Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C 11190
46 Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  44088 5586 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10 TT Thạnh Phú - Thạnh Phú - Bến Tre , Bến Tre   85C - 037.89
47 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 51323   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 800 Vĩnh Tân, Tuy Phong,Bình Thuận , Bình Thuận   50LD- 13847
48 Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 53241 5662 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60 Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c 03451
49 Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 53242 5661 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40 Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c 03451
50 CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 51285 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5 Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T-3128
51 Công ty TNHH TĐS 53250 5637 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50 Phường 6, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02388
52 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 51287   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56 Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85H-00221
53 Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 51294 5686 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200 Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 05526
54 Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  44083 5690 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70 Tắc Vân - Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.81
55 Công ty TNHH Giống thủy sản Thế giới Tôm giống 53266 5695 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20 Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C 03454
56 Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  44084 5666 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100 Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
57 Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  44085 5666 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100 Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
58 Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 53271 5602 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5 Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C -01604
59 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 53272 5601 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35 Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C -01604
60 Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  53274 5583 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.25 Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C -01604
61 Công ty TNHH GTS CP Tấn Tài 53275 5673 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50 Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C -01604
62 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51308 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35 Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85H- 00221
63 Công ty TNHH MTV Thành Kế 53279 5548 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60 Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c 16932
64 Công ty TNHH Tôm giống Phan Rang 53281 5464 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23 Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85H - 002.21
65 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 53286 5614 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100 Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c 16932
66 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 53287 5614 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 22 Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c 16932
67 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  53289 5656 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23 Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C 16932
68 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  53288 5656 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20 Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C 03556
69 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 53293 5614 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20 Ấp 1, Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C 03556
70 Công ty TNHH MTV Thảo Anh 53295 5558 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40 Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c 01681
71 Công ty TNHH GTS Trung Nga 53297 5699 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70 Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T 3437
72 Công ty TNHH tôm giống O.P.S 53299 5620 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5 Long Chánh, Gò Công, Tiền Giang , Cà Mau  79C 11190
73 Công ty TNHH Công Nghệ Gene Xanh 53265 5641 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 78 Tân Hồng, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  79C 13922
74 Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  53257 5679 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 159.25 Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00639, máy bay
75 Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  53261 5676 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80 Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00639, máy bay
76 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51279 5524 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200 Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02393
77 Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 51293 5630 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14 Lung Lớn, Kiên Lương, kiên Giang , Kiên Giang   79C-11190
78 CN Công ty TNHH SX & TM Anh Tuấn tại Ninh Thuận 53262 5647 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.6 An Đông, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   85C -02415
79 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  53290 5656 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23 Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C 08542
80 Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 53235 5657 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.4 Ấp Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh Đông, Tân Thạnh, Long An , Long An   79C 05014
81 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51280 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 118.5 Tân Trụ, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 05250
82 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51296 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19 Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C 01488
83 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51297 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40 Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C 01488
84 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51298 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18 TT Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An , Long An   85C 01488
85 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51299 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32 TT Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An , Long An   85C 01488
86 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51300 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7 Ấp 5, Tân Lập, Mộc Hóa, Long An , Long An   85C 01488
87 Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  51311 5687 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21 Thanh vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85T-3125
88 Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 53267 5592 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.5 Tân Tập, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 02400
89 Công ty TNHH GTS Mạnh Hùng Hawaii 53284 5424 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70 Tân Hậu Cơ, Tân Hồng, Long An , Long An   79C 13922
90 Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  44087 5586 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40 Thanh Vĩnh Đông - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 037.89
91 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 51317 5682 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39 Duy Vinh, Duy Xuyên , Quảng Nam , Quảng Nam   79C-02627
92 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 51319 5682 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.2 Bình Hải, Thăng Bình , Quảng Nam , Quảng Nam   79C-02627
93 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 51320 5682 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4 Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C-02627
94 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 51321 5682 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.2 Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C-02627
95 Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  44086 5565 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17 TT Núi Thành - Núi Thành - Quãng Nam , Quảng Nam   85C - 030.07
96 Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 53243 5642 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 115.5 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T - 2289
97 Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 53258 5642 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 47.2 Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T - 2289
98 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 51324 5682 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-01603
99 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 51325 5682 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 71.5 Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-01603
100 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 51326 5682 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-00292
101 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 51328 5682 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.2 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-00292
102 Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  53238 5681 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12 P1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85H - 00109
103 Công ty TNHH GTS Grobest VN 51271 5628 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50 Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 05016
104 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51277 5472 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15.6 Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85H - 00109
105 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51278 5472 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 3.6 Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85H - 00109
106 CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 51284 5527 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5 Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3128
107 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 51289   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 69 Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-15113
108 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51283 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6 Khóm wathpich, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85H - 00109
109 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 51290   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23 An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-15113
110 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 51291   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37 Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-15113
111 Công ty TNHH GTS Việt Tiến NT  53251 5551 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84 Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
112 Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 53268 5592 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60 Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C 03580
113 Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 51313   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100 Ấp khu 1, xã Thạnh Phú ,Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3125
114 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51307 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5 Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04015
115 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 53247   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2 Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85T - 3125
116 Công ty TNHH PTTS Bình Minh Miền Trung 51292 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50 xã Phú Tân, Tân phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85H-00109
117 Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 53259 5582 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 158 Tam Thôn Hiệp, Cần giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 04154
118 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 51275 5472 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 13.2 Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85H - 00109
119 Công ty TNHH GTS Đông Thành VN 53252 5619 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8 Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03379
120 Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 53255 5615 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 102 Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 19442
121 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51301 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120 Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  61C - 43894
122 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51302 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13 Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  61C - 43894
123 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 51303 5632 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40 TT Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  61C - 43894
124 Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 51314   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16 Ấp chợ, X. Hiệp Mỹ Tây, H. Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85T-3125
125 Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 51315   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60 Khóm 1, Thị Xã Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85T-3125
126 Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 51316   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59.5 Ấp 11, Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85T-3125
127 Công ty TNHH SX GTS Vinh Tâm Ninh Thuận 53283 5616 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40 Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01990
128 Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  53285 5540 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110 Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 00856
129 Công ty TNHH SX GTS Dũng Bình Ninh Thuận 53294 5658 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16 Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C 09442