SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 06-10-2021
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 45630 4891 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 160 Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C-052.81
2 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 45627 4917 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 44.4 Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H-001.09
3 Công ty TNHH GTS 79 45643 4844 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 8 Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H-001.09
4 Công ty TNHH GTS 79 45644 4844 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100 TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H-001.09
5 Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  44675 4936 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20 Vĩnh Trạch, T.p Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C 05477
6 Công ty TNHH PTTS Bình Minh Miền Trung 45647 4743 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 35 Vĩnh Trạch Đông, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85H-001.09
7 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45651   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37 Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79H-003.94
8 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45652   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84 Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79H-003.94
9 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45653   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9 Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79H-003.94
10 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45655   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28 Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79H-003.94
11 Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 45664 4916 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 21 Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-169.32
12 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 44716 4928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15 Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C 05974
13 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 44717 4928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20 Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C 05974
14 Công ty TNHH GTS Uni-President VN  45672   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50 Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79H-003.94
15 Công ty TNHH tôm giống O.P.S 44721 4836 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5 Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C 05477
16 Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  39041 4764 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30 Điền Hải - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 049.53
17 Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 45676 4861 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.5 Ấp Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-054.77
18 Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  39043 4764 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10 Điền Hải - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 049.53
19 Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  44727   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48.1 Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C 03642
20 Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 44729 4929 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28 Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c 03624
21 Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  44732 4905 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150 Vĩnh Mỹ, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c 04556
22 Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 44741 4931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6 5/4 KHU 4 P5 BẠC LIÊU , Bạc Liêu  85c 03624
23 CN Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản An Lộc CP 44748 4757 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50 Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c 03624
24 Chi nhánh Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận 44749 4837 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38 Sóc Dồn, Hưng Hội, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c 03624
25 Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 44759 4910 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50 P5, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C 06904
26 Công ty TNHH SX GTS Đào Thị 44761 4943 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4 P6, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C 01699
27 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 45634 4918 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11 Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-044.23
28 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 45635 4918 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 156.2 Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-044.23
29 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45636   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33 Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-044.23
30 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45637   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11 Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-044.23
31 Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 44681 4890 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.4 AN THỦY AN QUY THẠNH PHÚ BẾN TRE , Bến Tre   85C 05477
32 Công ty TNHH GTS Aqua - Post 44687 4932 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23 AN QUI THẠNH QUÝ BẾN TRE , Bến Tre   79C 09442
33 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44694   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8 Mỹ An ,Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85c 05535
34 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44695   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45 Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85c 05535
35 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44696   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.7 Vang Quới Đông, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85c 05535
36 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44697   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8 Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85c 05535
37 Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 44699 4927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.4 Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C 08542
38 Công ty TNHH GTS Aqua - Post 44703 4932 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25 THẠNH PHÚ ĐÔNG GIỒNG TRÔM BẾN TRE , Bến Tre   79C 09442
39 Công ty TNHH GTS Uni-President VN  45675   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60 TT Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79H-003.94
40 Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 45678   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28 Ấp Mắc Miễu, Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-024.00
41 Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 44739 4842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140.4 BÌNH THỚI BÌNH ĐẠI BẾN TRE , Bến Tre   85C 02026
42 Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  44750 4925 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15 BÌNH THỚI BÌNH ĐẠI BẾN TRE , Bến Tre   85C 02400
43 Chi nhánh Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận 44756 4837 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 96 Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C 02400
44 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45680   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 154 An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-042.67
45 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45681   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19 An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-042.67
46 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45682   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28 An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-042.67
47 Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 44763 4856 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80 Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85c 06085
48 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45696 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56 An Thuận, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-026.27
49 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45697 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56 An Thuận, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85H-000.33
50 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45698 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56 An Thuận, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85T-3604
51 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44691   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.8 Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C 03007
52 Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  44711 4838 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18 MỸ THÀNH PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH , Bình Định   85C 04904
53 Công ty TNHH tôm giống O.P.S 44720 4836 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 91.8 Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C 05611
54 Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 44664 4910 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50 Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C 03939
55 Công ty TNHH TĐS 44673 4808 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 09 (7-8mm) 100 Phường 6, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C 02388
56 Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  44679 4888 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30 Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85H 00109
57 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45648   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 219 Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-040.15
58 Cơ sở sản xuất tôm giống T&T 39040 4923 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20 Tắc Vân - Tp.Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
59 Công ty TNHH GTS Trung Nga 44700 4934 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 130 Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85c 03624
60 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 44706 4843 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 24 Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c 09140
61 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 44707 4843 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 25 Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c 03643
62 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  44709 4852 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23 Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c 03643
63 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  44710 4852 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30 Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c 09140
64 Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 44725 4813 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75 Đầm Cùng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85c 03624
65 Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  44728 4838 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40 Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85c 03624
66 Công ty TNHH GTS Trường Lộc - Ninh Thuận 44730 4853 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55 Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85H 00109
67 Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  44731 4935 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100 Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C 02939
68 Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 44742 4931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.45 Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85c 03624
69 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  44751 4873 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50 Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c 09140
70 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 44743 4928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110 Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85c 03624
71 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 44744 4928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25 Hòa Thành, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c 03624
72 Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 44747 4780 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 16 Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85c 03624
73 Công ty TNHH MTV Thành Kế 44754 4911 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 130 Khóm 3, P.6, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C 03939
74 Công ty TNHH MTV Thành Kế 44755 4911 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 106 Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C 03939
75 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45687 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 130 Phú Thành B, Tam Nông, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C-016.03
76 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45691 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39 Phú Thành B, Tam Nông, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C-037.14
77 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45692 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20 Phú Thành B, Tam Nông, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C-037.14
78 Công ty TNHH GTS Phúc Thịnh 44674 4778 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 24 Tân Thành Dương Kinh Hải Phòng , Hải Phòng   85c 03892, máy bay
79 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 44762 4928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30 Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85c 00639, máy bay
80 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 45628 4917 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200 Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-022.09
81 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45642   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000 Dương Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-050.22
82 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45649   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 126 Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   85H-000.79
83 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 44704 4843 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80 Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79H 00110
84 Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 44705 4843 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30 Thuận yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79H 00110
85 Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  44708 4852 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27 Thứ 7 An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C 08542
86 Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 45667   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.5 Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79H-001.10
87 Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 44740 4842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6 Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C 02070
88 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45650   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 210 Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   86C-117.44
89 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45657 4913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.1 Vạn Giả, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C-016.03
90 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 45629 4891 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61.2 Tân Trụ, Cần Đước, Long An , Long An   85C-045.93
91 Công ty TNHH PTTS Bình Minh Miền Trung 45645 4743 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20 Xuân Hòa 2, Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85H-001.09
92 Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 44733 4857 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 53 Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C 02400
93 Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  44736 4908 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40 Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C 02026
94 Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  44737 4838 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36 Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C 02026
95 Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  44676 4814 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120 Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định , Nam Định   51D 29562, máy bay
96 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44689   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.6 NAM ĐIỀN NGHĨA HƯNG NAM ĐỊNH , Nam Định   79c 09343, máy bay
97 Công ty TNHH GTS Anh Phát Ninh Thuận 44746 4719 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30 Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định , Nam Định   85c 00639, máy bay
98 HKD Thúy Nga 45683 4922 Cá Mú Nuôi thương phẩm 5-6cm 3.6 Mai Hùng, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   79C-146.95
99 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45656 4913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60 Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-035.66
100 Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 44662 4907 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10 Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00071
101 Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 44663 4907 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10 Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00071
102 DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 44683 4713 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 136.5 Tam Tiến , Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85c 04086
103 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44690   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63.1 Tam Tiến , Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C 03007
104 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45658 4913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 29.4 Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   79H-007.71
105 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45659 4913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.3 Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   79H-007.71
106 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45660 4913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49 Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79H-007.71
107 Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 44719 4856 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.02 BÌNH HẢI THẮNG BÌNH QUẢNG NAM , Quảng Nam   60C 36605
108 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45688 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26 Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-049.29
109 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45689 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 41.6 Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-049.29
110 Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 44667 4907 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.48 P4 Uông Bi Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C 00639
111 Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 44668 4729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60 Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C 10702, máy bay
112 Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 44684 4929 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110 P4, HẠ LONG QUẢNG NINH , Quảng Ninh   85c 00639, máy bay
113 Chi nhánh Công ty TNHH Đại Nam  44660 4930 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20 Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C 04242
114 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 44718 4928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30 PHỔ AN ĐỨC PHỔ QUẢNG NGÃI , Quảng Ngãi   85C 04242
115 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45690 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.5 Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-049.29
116 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45693 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 47.3 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-002.92
117 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45694 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-002.92
118 Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 45695 4914 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.5 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-002.92
119 Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  44680 4888 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8 Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C 03007
120 Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 44712 4842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.16 Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C 03007
121 HKD Cơ sở SX Giống cá biển Dũng Đạt 45700 4939 Cá Mú Nuôi thương phẩm 8 - 9 cm 2.5 Phương Lang, Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   79C-126.81
122 Công ty TNHH SX GTS Lý Sơn Mỹ Việt 44661 4885 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 340 Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03454
123 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45639   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 63.8 Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85H-001.85
124 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45640   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44 TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85H-001.85
125 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45641   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33 Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-051.05
126 Công ty TNHH GTS Đông Thành VN 44669 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.9 Phường 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 04593
127 Công ty TNHH GTS Đông Thành VN 44670 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.7 Vĩnh Phước,Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 04593
128 Công ty TNHH PTTS Bình Minh Miền Trung 45646 4743 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 7 Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85H-001.09
129 Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 44677 4907 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7 Hòa Tú 1 , Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 04593
130 DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 44682 4713 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 182 TỐNG CÁN LIÊU TÚ TRẦN ĐỀ SÓC TRĂNG , Sóc Trăng   85C 00903
131 Công ty TNHH GTS Aqua - Post 44686 4932 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30 THẠNH PHÚ MỸ XUYÊN SÓC TRĂNG , Sóc Trăng   79H 00110
132 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45654   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72 Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79H-003.94
133 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44692   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 66.6 Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c 05535
134 Công ty Cổ phần Đầu tư S6 44693   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 74.7 ngọc tố mỹ xuyên sóc trăng , Sóc Trăng   85c 05535
135 Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 44698 4899 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60 Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 04593
136 Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 44701 4849 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17 Tham Đôn, Mỹ Xuyên Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C 09442
137 Công ty TNHH Phú Quý Ninh Thuận 45663 4924 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75 TT Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-124.20
138 DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 44713 4712 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.3 Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 00903
139 Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 45665 4916 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 6.5 Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-094.42
140 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 44715 4928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150 Cù Lao Dung, Cùa Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 05974
141 Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 45666   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50 An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-094.42
142 Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  45668 4897 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15 Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3437
143 Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  45669 4897 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25 Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3437
144 Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  45670 4897 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12 Phường 1, Tx. Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3437
145 Công ty TNHH GTS 999 45671 4859 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21 An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79H-003.94
146 Công ty TNHH GTS Uni-President VN  45673   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20 Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79H-003.94
147 Công ty TNHH tôm giống O.P.S 44722 4836 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42 Vĩnh Phước,Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C 09442
148 Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  44723 4870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50 Tham Đôn, Mỹ Xuyên Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 01699
149 Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  39042 4764 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30 TT Mỹ Xuyên - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 049.53
150 Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 44724 4842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 64.8 Tham Đôn, Mỹ Xuyên Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 01699
151 Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 44752 4906 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.5 Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C 01699
152 Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 44758 4931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.5 Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T 3128
153 Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 45679   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 252 An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-034.34
154 Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  44735 4908 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80 Tân Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C 02026
155 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45684   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 71.5 Phú Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-038.15
156 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45685   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33 Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-038.15
157 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45686   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 95.7 Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-038.15
158 Công ty TNHH Phú Quý Ninh Thuận 45661 4924 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33 Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C-126.88, máy bay
159 Công ty TNHH Phú Quý Ninh Thuận 45662 4924 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 140 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C-126.88, máy bay
160 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 45631 4918 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90.2 Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-054.42
161 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 45632 4918 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.1 Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-054.42
162 Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 45633 4918 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80 Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-054.42
163 Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 45638   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 198 Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  84H-002.74
164 Công ty TNHH GTS Đông Thành VN 44671 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.9 đông hải duyên hải trà vinh , Trà Vinh  85C 04593
165 Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 44678 4907 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9 Vĩnh Kim ,Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 04593
166 Công ty TNHH GTS Aqua - Post 44685 4932 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50 Duyên hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79H 00110
167 Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 44702 4793 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42 Vĩnh kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 04593
168 CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 44714 4869 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18 Vĩnh kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 05477
169 Công ty TNHH GTS Uni-President VN  45674   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20 Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79H-003.94
170 Công ty TNHH ĐT GTS Trung Sơn 44726 4881 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23 HỒ TÀU DUYÊN HẢI TRÀ VINH , Trà Vinh  79C 12420
171 Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 45677   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99 Ấp 11, Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-024.00
172 Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 44734 4857 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60 LON THÀNH DUYÊN HẢI TRÀ VINH , Trà Vinh  85C 02400
173 Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 44738 4813 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40 Duyên hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 02400
174 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 44745 4928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15 Vĩnh kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 02026
175 Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  44753 4908 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200 Ấp Cái Già, Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85c 05526
176 Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng Phát  44757 4816 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 44 Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 02400
177 Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 44760 4906 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60 Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 02400