SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 22-03-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Vinh Tâm Ninh Thuận  10203 1156 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  Tân Tiến Tri Tôn An Giang , An Giang   85C-02402
2  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10148 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40.5  song Vĩnh, Tân Phước, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C - 02710
3  Công ty TNHH Thiên Phú Group 10200 1085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Lộc An Đất Đỏ bà Rịa Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   79C-12765
4  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10149 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.6  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04593
5  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 10159 1283 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Kinh 4, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2765
6  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10167 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03688
7  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10169 1362 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03688
8  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 10170 1272 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c-03643
9  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 10181 1368 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Sậy Giá Rai Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03643
10  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 10185 1182 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01606
11  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10186 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, P. Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03651
12  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 10193 1363 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 5  Láng Tròn, Gia Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79c-13898
13  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10195 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 03643
14  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10197 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Phú Hòa, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-15952
15  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10201 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  An Trạch Đông,Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-13898
16  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10206 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03507
17  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 10209 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03083
18  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 10216 1330 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-15952
19  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10224 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05279
20  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10226 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-04896
21  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 10227 1368 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Ninh Hòa Hồng Dân bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03643
22  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10239 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-05279
23  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10240 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-03284
24  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10241 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-04896
25  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10242 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-05279
26  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10243 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-03284
27  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  6566 893 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Giá Rai - Bạc Liêu - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 023.88
28  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  6567 1268 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Vĩnh Trạch - Tp.Bạc Liêu - Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 138.98
29  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8793 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 015.47
30  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8799 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  3/539 Ấp Giáp Nước, Vĩnh Trạch, TP bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 015.47
31  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 8806 1315 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Ấp Kim Cấu, Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3128
32  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 8808 1133 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Giá Rai, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 048.96
33  Công ty TNHH GTS 79 8809 1313 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 81.2  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 027.10
34  Cơ sở Lê Đức Trí 8833 1259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 019.90
35  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 8839 1316 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21  P5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3128
36  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 8841 1195 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 048.96
37  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8846 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 138.98
38  Cơ sở SX GTS Hàn Châu 8849 1260 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 048.96
39  Hộ kinh doanh Dương Đức Phùng 8852 1135 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 057.42
40  Công ty TNHH Giống thủy sản Đồng Tâm - Ninh Thuận 8853 1343 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 25  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 159.52
41  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP 8856 1242 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Giá Rai, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 048.96
42  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8797 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.85
43  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8798 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Ấp Mắc Miễu, Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.85
44  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 10140 1397 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 13969
45  Công ty TNHH GTS Việt Post  10156 1281 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02400
46  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 10157 1290 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30.6  An Thủy, An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 12765
47  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10162 1396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.9  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02070
48  Công ty TNHH GTS An Phú Aqua 10204 1155 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04593
49  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 10228 1288 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Tân Thành tây Mỏ Cầy Bắc bến Tre , Bến Tre   79C-12765
50  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10235 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-01218
51  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8788 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.8  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 013.16
52  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8789 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  An Quới, Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 013.16
53  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8790 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 013.16
54  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8791 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.8  Ấp 5, Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 013.16
55  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8794 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 140  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 043.13
56  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8828 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 051.16
57  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8829 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 051.16
58  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8830 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 57  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 051.16
59  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8831 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 051.16
60  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8832 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 051.16
61  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 8840 1316 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85T - 3128
62  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  10142 1430 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hòa mỹ, Cái Nước, cà Mau , Cà Mau  79C - 15952
63  Công ty TNHH tôm giống Việt - Sing Ninh Thuận 10147 1394 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.3  Nghệ an, trần văn Thời, cà Mau , Cà Mau  85C - 03083
64  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 10158 1290 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.4  Tân Hưng , Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-13898
65  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10160 1362 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
66  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10168 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.9  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-03083
67  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10172 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01618
68  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10173 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01618
69  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 10180 1368 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c-03567
70  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 10184 1182 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01898
71  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  10189 1429 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42.5  An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà mau , Cà Mau  85C-03083
72  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10190 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
73  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10196 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-15952
74  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10198 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-15952
75  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 10205 1127 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01898
76  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 10237 1103 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
77  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 8834 1364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.67
78  Công ty TNHH SX GTS Xuân Cường 8835 1417 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 015.47
79  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8843 1408 Tôm sú Ương giống Naupliius 200  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C - 127.65
80  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8848 1302 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.5  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C - 127.65
81  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8792 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C - 043.13
82  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10161 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02026
83  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10163 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.9  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh THuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02026
84  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  10164 1291 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh THuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00248
85  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10182 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02026
86  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10191 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00248
87  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10192 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00248`
88  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10194 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08542
89  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10199 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
90  Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Thuận Thành 10202 1202 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 104  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00248
91  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10225 1362 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02026
92  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10233 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02026
93  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10238 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
94  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 8807 1314 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 052.50
95  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  10154 1282 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.05  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02710
96  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 10171 1354 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tân Kim, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-00604
97  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10177 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-02400
98  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 10217 1359 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02799
99  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10218 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C -02799
100  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  10236 1291 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Tân Tập, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-02799
101  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8814 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 046.49
102  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8815 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70.5  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 046.49
103  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8816 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 91.5  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 046.49
104  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8817 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 046.49
105  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8818 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 046.49
106  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8819 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 023.03
107  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8820 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 117  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 023.03
108  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8821 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 023.03
109  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8822 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 023.03
110  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8844 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   79C - 127.65
111  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8845 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C - 127.65
112  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10141 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 133  Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C - 04611 (máy bay)
113  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10179 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   79C-09343 (máy bay)
114  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10144 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76.4  mai Hùng, hoàng mai, nghệ An , Nghệ An   18B- 01800 (máy bay)
115  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8836 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.1  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   63C - 014.75
116  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8837 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   63C - 014.75
117  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8838 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   63C - 014.75
118  Công ty TNHH Tôm giống Trí Dũng Ninh Thuận  8803 1411 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38  Bình Nguyên, Tân Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh , Quảng Ninh   43C - 204.45
119  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10188 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.36  tịnh khuê, tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-04242
120  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10230 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Đông Lễ, Đồng Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-05209
121  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10231 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Đông Giang Đông Hà Quảng Trị , Quảng Trị   85C-05209
122  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8800 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 74.3  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   79C - 026.27
123  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8802 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 87.8  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 035.66
124  Công ty TNHH GTS 79 8810 1313 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 81.2  Hiền Lương, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 046.84
125  Công ty TNHH GTS 79 8811 1313 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 81.2  Huỳnh Hạ, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 046.84
126  Công ty TNHH GTS 999 8854 1404 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 21.7  Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 046.84
127  Công ty TNHH GTS Việt Tiến NT  10145 1422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 08077
128  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 10146 1401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
129  Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận 10151 1398 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
130  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  10153 1282 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.5  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c - 02710
131  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 10155 1384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thạnh Quới, mỹ Xuyên, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 02710
132  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 10165 1274 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04593
133  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10207 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
134  Công ty TNHH TĐS 10208 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  An Thạnh 3, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
135  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 10210 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
136  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 10211 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
137  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 10212 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  An Thạnh 3, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
138  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10213 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
139  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10214 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
140  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 10215 1186 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02070
141  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10234 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01218
142  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 8805 1315 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.5  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3128
143  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 8842 1136 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 127.65
144  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8847 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59.2  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 050.60
145  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8850 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 012.18
146  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP 8855 1242 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 045.93
147  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 10152 1423 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.9  Phú thành, Tân phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02710
148  Công ty TNHH ĐT TS Bio Farm 10174   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 1.5  Bình Tâm Gò Công Tây Tiền Giang , Tiền Giang   85C-02400
149  Công ty TNHH GTS Nhật Nam Ninh Thuận 10183 1391 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-01218
150  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8795 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 043.13
151  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8823 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 133.5  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.93
152  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8824 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.93
153  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  10223 1328 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50.4  Ấp 2, hiệp Phước, nahf bè, TP.HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 02799
154  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8812 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.5  Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 007.22
155  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8813 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 007.22
156  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10229 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  THụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85c - 00639, máy bay
157  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 10150 1333 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  TT.phong Điền, phong Điền, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 04242
158  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10232 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Phú Thuận, Phú Vang, TT. Huế , Thừa Thiên Huế   85C-05209
159  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8801 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.2  Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C - 026.27
160  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  10143 1430 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02710
161  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 10166 1274 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04593
162  Công ty TNHH ĐT TS Bio Farm 10175 1126 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Long Khánh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02400
163  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10176 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Long Hữu, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02400
164  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10187 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04915
165  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 10219 1252 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Hòa Minh, Châu Thành, trà Vinh , Trà Vinh  85c -02400
166  Công ty TNHH GTS Triệu Long Anh 10220 1392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02400
167  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 10221 1353 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85c -02400
168  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 10222 1353 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà VInh , Trà Vinh  85c -02400
169  Công ty TNHH MTV GTS Phú Lộc An 6565 1339 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Kim Hòa - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 085.42
170  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8796 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 043.13
171  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8825 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 044.23
172  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8826 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 044.23
173  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8827 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.5  Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 044.23
174  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8851 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Hiệp Mỹ Tây, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 012.18