SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 14-02-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 1327 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Hưng Thành, Vĩnh lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01413
2  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 1345 659 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.4  Ấp Gia Hội, Hưng Thành, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03359
3  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 1357 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Ấp Kim Cấu, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03359
4  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 1361 676 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Xóm Lẫm, Hiệp Thành, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 05204
5  Công ty TNHH SX GTS Minh Khiêm NT 1379 497 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4  Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 05204
6  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 1380 630 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 170  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05359
7  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1381 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02710
8  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 1382 483 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05359
9  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1383 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 085.42
10  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1384 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 080.64
11  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1385 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 085.42
12  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1386 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 138.98
13  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1393 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Phú Hòa, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 042.87
14  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1394 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phú Hòa, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 042.87
15  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1401 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 138.98
16  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1402 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 138.98
17  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 1414 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03321
18  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153833 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.6  Cao Văn Lầu, P. Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
19  Công ty TNHH GTS 79 153857 490 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 14.3  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-027.10
20  Công ty TNHH GTS 79 153858 567 Tôm sú Ương giống Naupliius 350  Ấp 3, Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-027.10
21  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  153866 653 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 094.42
22  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153870 489 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 5  Khu 3, Phường 7, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
23  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153871 489 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 8.4  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
24  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153873 488 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 250  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
25  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153874 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
26  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153881 517 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 159.52
27  Cơ sở Lê Văn Trà 153882 382 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 053.59
28  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 153885 509 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 169.32
29  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 854 418 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  An Thạnh Đông - Vĩnh Trạch - Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 048.98
30  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 1293 396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   71C - 08889
31  Công ty TNHH GTS Việt Post  1297 681 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 83  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01830
32  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  1311 661 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   71C - 08889
33  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 1319 467 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01055
34  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 1324 394 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   71C - 08889
35  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 1325 471 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   71C - 08889
36  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 1329 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02446
37  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 1340 642 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Thanh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   68C - 10856
38  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 1341 642 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C - 10856
39  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 1350 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.05  An Bình, An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   68C - 10856
40  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1352 677 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C - 10856
41  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 1362 676 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01055
42  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 1363 676 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01055
43  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 1364 676 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01055
44  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1389 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   7C - 088.89
45  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1390 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   7C - 088.89
46  Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 1404 525 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04212
47  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153847 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 177  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
48  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153848 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
49  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153849 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 800  Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 007.41
50  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 153880 521 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  An Thủy, An Quy, Thạnh Phú, Bến tre , Bến Tre   51D- 458.26
51  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1298 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
52  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  1299 640 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.2  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-02842
53  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  1310 484 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
54  Cơ sở sản xuất giống thủy sản Tuấn Khoa 1312 627 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
55  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1314 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01904
56  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  1318   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 3  Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C-01547
57  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 1322 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 112.2  Thanh Tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  85C-02842
58  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 1331 523 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
59  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1333 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61.2  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02842
60  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 1335 468 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 05204
61  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1342 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01904
62  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 1346 659 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49.35  Phú Mỹ, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03359
63  Công ty TNHH SX GTS Đinh Thành Ninh Thuận 1347 526 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 19  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
64  Công ty TNHH TĐS 1348 643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.7  Cống Chàm, Phú Tân, Cà mau , Cà Mau  85C - 03359
65  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 1358 583 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
66  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  1359   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03359
67  Công ty TNHH giống thủy sản HAWAII RED 1360 522 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03359
68  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1388 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c - 159.52
69  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1391 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 159.52
70  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1392 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 159.52
71  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1400 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 151.13
72  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 153830 374 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 140  Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  51D- 458.26
73  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153835 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 196  Hòa Tân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 124.20
74  Công ty TNHH GTS 79 153856 490 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 28.3  Phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.42
75  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 153860 652 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.84
76  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 153862 509 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 038.51
77  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 153878 668 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  51D- 458.26
78  Cơ sở sản xuất tôm giống T&T 848 656 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Tắc Vân - Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
79  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 849 443 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Quách Phẩm - Đầm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.42
80  Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam 850 621 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
81  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  851 318 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.04
82  Hộ kinh doanh Mai Quốc Hùng 852 315 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân - Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.04
83  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  1411   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 450  Số 11B, Đường số 8, KV4, P. An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C - 02710
84  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153867 378 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   51D- 458.26
85  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153872 488 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  An Bình, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ , Cần Thơ   51D- 458.26
86  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 1408 648 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 108  Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C - 00808, máy bay
87  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 1371 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00639, máy bay
88  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  1410   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1200  Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00639, máy bay
89  Công ty TNHH Việt Mỹ 1308 527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 11  An Minh, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00604
90  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  1343 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
91  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 1344 601 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 4.5  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
92  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1355 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
93  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 1356 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
94  Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Thuận Thành 1367 439 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Đông Thái, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C - 01830
95  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 1370 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
96  Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 1372 534 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Tổ 9, Khu 3, Long Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
97  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 1376 536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh THuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
98  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  1377 532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
99  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1387 673 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.77
100  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1395 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.77
101  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1396 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.64
102  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1397 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.64
103  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1405 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.64
104  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1406 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.64
105  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153834 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Hòa Lộc, TT. Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 004.64
106  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153869 489 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15  TT Thứ 3, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 050.60
107  Trung Tâm Giống Hải sản cấp I Ninh Thuận 153877 666 Cá Mú Nuôi thương phẩm >= 5cm 1.2  Hòn Nghệ, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   51D- 355.18
108  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153875 492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 017.19
109  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153876 492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 006.90
110  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153883 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 048.60
111  Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận 1307 680 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C-04332
112  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 1330 588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tân Kim, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 04995
113  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1351 677 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cần Đước, Cần Đước, Long An , Long An   68C - 10856
114  Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 1373 534 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Ấp 2, Phước Vĩnh Tây, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02799
115  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 1403 554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.4  Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02710
116  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153831 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.9  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   51D- 458.26
117  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 1304 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   79C - 107.02 (máy bay)
118  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  1303   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, NGhệ An , Nghệ An   79C - 107.02(máy bay)
119  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  153863 653 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An Hiệp, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85LD- 00007
120  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 1365 648 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85C - 04242
121  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153850 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1600  Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình , Quảng Bình   85C- 031.15
122  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 1294 396 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Phương An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 01621
123  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  1301 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.05  Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-00913
124  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  1323 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Bình Dương, Bình Giang, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 01653.
125  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 1305 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hà An, Sông Khoai, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 107.02 (máy bay)
126  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1321 677 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00639 (Máy bay)
127  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1366 677 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 03991
128  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  1295 464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  An Hòa, Gia Hòa, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02710
129  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 1306 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.65  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02446
130  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 1326 471 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 15113
131  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 1328 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51.3  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02446
132  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1334 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.4  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02710
133  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 1337 334 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02710
134  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 1349 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Khóm TRà Niên, Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02446
135  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 1369 504 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02446
136  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  1378 532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02446
137  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1398 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 151.13
138  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1399 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 151.13
139  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153840 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 104  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.05
140  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153841 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.05
141  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153842 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.05
142  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153843 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 174  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 027.54
143  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153844 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.05
144  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153845 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 025.59
145  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153846 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 174  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 025.59
146  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 153859 566 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Mỹ Thanh, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 027.10
147  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  153861 456 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 010.55
148  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 153879 668 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 052.04
149  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153884 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 123.3  Khu 2, Phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 042.67
150  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 1336 474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Gò Công, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02446
151  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153832 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.3  Tân Thành 1, Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   51D- 458.26
152  Công ty TNHH GTS Hoàng Ân 1296 682 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38   Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C - 01830
153  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 1320 467 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.6  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 01055
154  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  1409 683 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Ngan Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00639
155  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  1300 406 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Hòa Duân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 04952
156  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  1302 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29.4  Điền Hải, Phong Điền, TT. Huế , Thừa Thiên Huế   85C-00913
157  Công ty TNHH Việt Mỹ 1309 527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Phú Thuận, Phú Vang, TT. Huế , Thừa Thiên Huế   85C-04313
158  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  1313 406 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Hòa Duân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 04952
159  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153851 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.8  Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 035.66
160  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153852 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.8  Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 035.66
161  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153853 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.8  Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 035.66
162  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153854 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 035.66
163  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153855 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 035.66
164  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  1332 683 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6.72  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, TRà Vinh , Trà Vinh  85C - 01055
165  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 1338 500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  68C - 10856
166  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 1339 642 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Kim Sơn, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  68C - 10856
167  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 1353 602 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  68C - 10856
168  Công ty TNHH GTS Thịnh Phát Hawaii 1354 592 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  68C - 10856
169  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 1368 504 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  THuận Hòa, Cầu NGang, TRà Vinh , Trà Vinh  68C - 10856
170  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 1374 182 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  68C - 10856
171  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 1375 536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Long Vĩnh, Duyên Hải, TRà Vinh , Trà Vinh  68C - 10856
172  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1412 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01211
173  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 1413 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01211
174  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 153829 374 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-046.64
175  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153836 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 014.88
176  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153837 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 145  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 014.88
177  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153838 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 007.22
178  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153839 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 007.22
179  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  153864 653 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  51D- 458.26
180  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  153865 653 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Đại An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  51D- 458.26