SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 12-02-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153751 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Bình Phú, Châu Phú, An Giang , An Giang   65C- 070.37
2  Công ty TNHH giống thủy sản HAWAII RED 1066 522 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 2835
3  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  1098 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-069.04
4  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 1100 536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2835
5  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1103 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
6  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1104 590 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
7  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1105 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
8  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1106 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 05259
9  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1107 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 05259
10  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1108 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 05259
11  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1114 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Phú Hòa, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 047.07
12  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1115 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
13  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 1121 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03507
14  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153710 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6.6  Khóm Trà Kha B, Phường 8, TP. Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 119.60
15  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153715 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Khóm Đầu Lộ, P. Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 119.60
16  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153730 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 750  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 008.67
17  Cơ sở Lê Văn Trà 153765 382 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 069.04
18  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 153766 509 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 069.04
19  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  717 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.7  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04952
20  Công ty TNHH TĐS 720 643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 198.9  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3637
21  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 735 588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Phú Lộc, Thạnh Trị, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 12139
22  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 738 630 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04707
23  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  749 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03651
24  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 772 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02817
25  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 782 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh trạch, bạc Liêu, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-049.52
26  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 1062 536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Bình Đại, Bình Đại , Bến tre , Bến Tre   68C - 09815
27  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 1068 505 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   68C - 09815
28  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 1069 505 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   68C - 09815
29  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  1073 557 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 58.8  Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.00
30  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1076 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   68C - 098.15
31  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 1094 583 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C-098.15
32  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 1095 583 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C-098.15
33  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 1123 555 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 157.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 06547
34  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153708 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.5  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   79C- 119.60
35  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153725 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 119.8  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
36  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153726 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 73  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
37  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153727 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 016.10
38  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153728 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 016.10
39  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153729 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 96  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 016.10
40  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153758 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
41  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  719 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.15  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04952
42  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 722 555 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04952
43  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 723 555 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 13922
44  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  725 640 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.5  Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02710
45  Công ty TNHH GTS Việt Post  726 404 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02485
46  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 731 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Định Trung, Bình Đại, bến Tre , Bến Tre   85C - 05105
47  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 732 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  THạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 05105
48  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 733 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Định Trung, Bình Đại, bến Tre , Bến Tre   85C - 05105
49  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 741 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Thanh Hải, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 11967
50  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  742 475 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 67  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02485
51  Công ty TNHH GTS Hoàng Khải Ninh Thuận 746 598 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 14559
52  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  747 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04086
53  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  768 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02710
54  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 771 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C - 09815
55  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 777 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C - 09815
56  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 778 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C - 09815
57  Hộ kinh doanh Nguyễn Quân  801 316 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 9  An Thuận - Thạnh Phú - Bến Tre , Bến Tre   79c - 119.67
58  Công ty TNHH Tôm giống Đại Tiến - Trại giống Đại Tiến 805 620 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 002.31
59  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  800 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Khu phố 1b, An Phú, Thuận An, Bình Dương , Bình Dương   85C-040.86
60  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153731 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 480  Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   60LD- 014.18
61  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153764 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 78  Tân Hải, La Gi, Bình Thuận , Bình Thuận   85T- 3604
62  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 793 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.4  Tân Hải, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C-095.47
63  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  1053 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
64  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 1054 583 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03662
65  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 1056 495 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03939
66  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 1060 553 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04952
67  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 1061 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 11960
68  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1081 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 124.20
69  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1082 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 124.20
70  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1083 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 124.20
71  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 1101 601 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8  Cái Nưới, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
72  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1110 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 11960
73  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1112 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 026.65
74  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1116 409 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 13447
75  Cty TNHH SX GTS Phú Cường Ninh Thuận (CS2) 153707 613 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, H. Năm Căn, T. Cà Mau , Cà Mau  85C - 002.31
76  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153723 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Tạ An Khương Nam,Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 042.67
77  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153724 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 111  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 042.67
78  Cơ sở sản xuất tôm giống Quang Thắng 153735 372 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
79  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 153736 422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 015.47
80  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 153737 509 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 036.62
81  Hộ kinh doanh Lê Mai 153738 614 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-036.62
82  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 153754 615 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.67
83  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153755 366 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.84
84  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 153757 364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.84
85  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153761 517 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.39
86  Công ty TNHH GTS Trung Tín Aqua 730 502 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
87  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 736 533 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
88  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  754 484 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.39
89  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 758 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.9  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
90  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  762 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.62
91  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  763 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 13447
92  Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 769 525 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
93  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 774 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
94  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 775 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 35  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
95  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 776 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
96  Công ty TNHH Châu Long 790 586 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.17
97  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  791 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
98  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 792 596 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 17  Viên An, Học Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
99  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  795 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Hòa Tân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
100  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 796 591 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
101  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  803 318 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Lâm Hải - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 002.31
102  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  804 573 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Đầm Dơi - Đàm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  85C - 002.31
103  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  1122   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  329/10 Hoàng Quốc việt, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85c - 00903
104  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153753 379 Tôm sú Ương giống Naupliius 400  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 119.60
105  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  1120 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Đồng Minh, Vĩnh bảo, Hải Phong , Hải Phòng   85C - 00808 (máy bay)
106  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  755 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Tân Tập, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   79C - 08064, máy bay
107  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 1052 594 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02485
108  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 1055 499 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02485
109  Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Thuận Thành 1057 439 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 140  Đông Thái, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C - 02485
110  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1058 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02485
111  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 1059 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02415
112  Công ty TNHH TM & SX Tôm giống Đức Thành CPK 1067 595 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79c - 08064
113  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 1077 628 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 11  Thanh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.64
114  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 1079 602 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.85
115  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1086 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.64
116  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1087 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 080.64
117  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  1097 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-024.85
118  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 1111 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02485
119  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1113 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 080.64
120  Trung Tâm Giống Hải sản cấp I Ninh Thuận 153759 413 Cá bóp Nuôi thương phẩm 10 - 12cm 0.8  Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 033.25
121  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 737 539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Tân Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85c - 02485
122  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 739 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
123  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 779 561 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10.5  Kinh 3, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02485
124  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 797 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02485
125  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153734 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Vạn thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 037.14
126  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 1070 647 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Thuận Mỹ, Châu Thành Long An , Long An   68C - 098.15
127  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 1071 647 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Thuận Mỹ, Châu Thành Long An , Long An   68C - 098.15
128  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1075 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  TT Cần Giuộc, Cân Giuộc, Long An , Long An   68C - 098.15
129  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1090 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C - 119.67
130  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  1093 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Tân Chánh, Cân Đước, Long An , Long An   85C-022.17
131  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153739 519 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 16.5  Tân Trụ, Cần Đước, Long An , Long An   85C- 052.50
132  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 153746 373 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 022.17
133  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153749 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C- 119.60
134  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 715 588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tân Kim Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 049.95
135  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 752 554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 04952
136  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 753 493 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 42  Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 04952
137  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 760 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 85.5  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-02400
138  Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đức Thịnh 764 501 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C - 05105
139  Công ty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh 1118 660 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định , Nam Định   85C - 06878(máy bay)
140  Công ty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh 1119 660 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  hải Châu, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C - 00878(máy bay)
141  Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng  740 635 Cua xanh Nuôi thương phẩm 2-3mm 30  Nam Hải, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85C - 047.47(máy bay)
142  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  750 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85C-00639, máy bay
143  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  751 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-00639, máy bay
144  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  756 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-00639, máy bay
145  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  757 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Quỳnh Thanh Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-00639, máy bay
146  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153732 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1600  Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình , Quảng Bình   85C- 007.22
147  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1091 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-052.09
148  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 1109 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 4.5  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04242
149  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153742 520 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 046.84
150  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 734 426 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 108.1  Tam Thành, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-00913
151  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  761 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00913
152  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  765 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Thôn Xuân Mỹ, Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-05209
153  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 766 504 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Tám Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04684
154  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 770 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 05209
155  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 785 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-042.42
156  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 786 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-042.42
157  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 787 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 2.5  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-042.42
158  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 788 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-042.42
159  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 789 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-042.42
160  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 1064 638 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Hiệp An 1, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808, máy bay
161  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153762 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38.5  Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T- 3604
162  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153763 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.7  Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T- 3604
163  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 1063 638 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  An Thạnh 3, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 14559
164  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 1072 626 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 3  Tăng Qui, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 111.90
165  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 1078 602 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.00
166  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 1080 636 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 25  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c - 024.00
167  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1085 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 145.59
168  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1088 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 145.59
169  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1089 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 145.59
170  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 1099 536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.00
171  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153711 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 119.60
172  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153712 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 022.17
173  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153713 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 022.17
174  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153714 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 022.17
175  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153721 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 038.15
176  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153722 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  TT Cù Lao Dung, Cùa Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 038.15
177  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  153733 380 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   60LD- 011.89
178  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 153743 373 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 022.17
179  Công ty TNHH GTS 999 153756 455 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Rạch Tráng, An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 119.60
180  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  716 464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  An Hòa, Gia Hòa, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04952
181  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  718 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56.7  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
182  Công ty TNHH TĐS 721 643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 79.2  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
183  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 727 642 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
184  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 743 609 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  An Hòa, Thạnh Thới An, Trần Đề, Sóc TRăng , Sóc Trăng   79C-14559
185  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 744 471 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-14559
186  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 759 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02817
187  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 767 504 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 14559
188  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 773 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02400
189  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 780 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.4  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
190  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 784 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-049.52
191  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 794 646 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-051.05
192  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 798 539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.00
193  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  799 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
194  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 1051 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.5  Ấp Tân Thuận, Bình Phan, Chợ Gạo, Tiền Giang , Tiền Giang   68C - 09815
195  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  1102 462 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Gò Công, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   68C - 09815
196  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153716 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 87  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 007.41
197  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153717 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 007.41
198  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153718 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 007.41
199  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153719 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Bình Tân, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 007.41
200  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153720 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 007.41
201  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 781 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-027.10
202  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  1065 532 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   68C - 09815
203  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 153744 373 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 022.17
204  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 153745 373 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 022.17
205  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 1117 474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71  Xóm 5, Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00808 (máy bay)
206  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1074 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  68C - 098.15
207  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 1092 639 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  68C-098.15
208  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 1096 499 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 59  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  68C-098.15
209  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 148650 418 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  TT Cầu Ngang, H. Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00231
210  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153709 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Sơn Lan, Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 119.60
211  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153740 519 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 2.2  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 052.50
212  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153741 520 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 144.1  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 052.50
213  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  153747 456 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Chợ Hàm Trâu, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 020.70
214  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  153748 456 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 020.70
215  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153750 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.2  Khúc Ngay, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 119.60
216  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153752 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 050.60
217  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 153760 511 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-145.59
218  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 724 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Hiệp Thạnh, Duyên hải, trà Vinh , Trà Vinh  85C-02400
219  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 728 644 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01211
220  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 729 644 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01211
221  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 745 580 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 17  Thạnh Hoài Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-11967
222  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  748 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04086
223  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 783 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-049.52
224  Hộ kinh doanh Nguyễn Quân  802 316 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 17  Đông Hải - Duyên Hải - Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 119.67