SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 10-02-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153620 519 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 31.1  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  95C- 009.98
2  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153621 519 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 5.5  Diêm Điền, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  95C- 009.98
3  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153629 488 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 138.98
4  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153630 489 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 13  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 138.98
5  Cơ sở Lê Văn Trà 153638 382 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 057.42
6  Công ty TNHH SX GTS Minh Khiêm NT 461 497 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 87.2  Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-13898
7  Công ty TNHH GTS Nguyễn Hoàng 464 552 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03083
8  Công ty TNHH TĐS 479 399 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 198  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00903
9  Công ty TNHH TĐS 480 399 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.2  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00903
10  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 489 536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00603
11  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 490 500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00603
12  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 491 479 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100.8  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00603
13  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 492 479 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.1  Hưng Thành, vĩnh lợi, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00603
14  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 507 426 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.25  Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00603
15  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 520 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Cây Gừa, Hồng Dân, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-015.47
16  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  530 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Phong Thanh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05742
17  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  148628 291 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  An Thuận - Thạnh Phú - Bến Tre , Bến Tre   85C - 015.47
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153601 513 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 145  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
19  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153607 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 131  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 034.34
20  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153608 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
21  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153609 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.03
22  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153610 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.03
23  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153611 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 86  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.03
24  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153613 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 68.4  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-094.42
25  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  484   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Bình Thăng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
26  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  511 360 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02442
27  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  513 360 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02442
28  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153605 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   86C- 093.53
29  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148626 318 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T- 2765
30  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 148627 549 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Rạch Gốc - Cái Nước - Cà Mau , Cà Mau  85C - 015.47
31  Cơ sở sản xuất tôm giống Quang Thắng 153624 372 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
32  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 153625 364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
33  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153626 366 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
34  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 153627 509 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 019.69
35  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153628 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 138.98
36  Công ty TNHH GTS 79 153634 490 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 2.7  Phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 027.10
37  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153635 517 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
38  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 468 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-02710
39  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  469 360 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
40  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  470 360 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-2765
41  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  471 360 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01547
42  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 472 495 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-2765
43  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  473 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02710
44  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  474 484 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 180  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
45  Công ty TNHH GTS Trung Tín Aqua 475 502 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03999
46  Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 476 525 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03999
47  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 477 523 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
48  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  502 485 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-04015
49  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 503 314 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
50  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  504 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  83C-00555
51  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 506 483 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-04015
52  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  510 478 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 040.15
53  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  512 485 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 040.15
54  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  515 485 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 040.15
55  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 521 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.67
56  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  526 360 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-3437
57  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153631 379 Tôm sú Ương giống Naupliius 400  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 094.42
58  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 528   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 450  P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ , Cần Thơ   85C - 00782
59  Công ty TNHH SX GTS Võ Đạt Ninh Thuận 482 425 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C - 04242
60  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148625 318 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Gang , Kiên Giang   85C- 00827
61  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153617 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 144  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 042.67
62  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153618 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 046.49
63  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153619 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 102.4  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 046.49
64  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  488 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Bình Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04250
65  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 497 476 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.42
66  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 498 476 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 042.50
67  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 501 493 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 042.50
68  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  505 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.42
69  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  508 478 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 145.59
70  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 518 533 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 145.59
71  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 519 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-024.42
72  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 524 493 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.42
73  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  525 487 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.42
74  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  527 360 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04250
75  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153100 513 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   79C- 016.55
76  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153633 547 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   79C-016.55
77  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153622 520 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Tân trụ, Cần Đước, Long An , Long An   95C- 009.98
78  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 465 468 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.7  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   79C-13898
79  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 466 468 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84  57B, Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Long An   79C-13898
80  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  483 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Mỹ Thuận, Châu Thành, Long An , Long An   85C-04250
81  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 485 401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Tân Trụ, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-04250
82  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  487 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-04250
83  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 459 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 108  Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định , Nam Định   79C-10702 máy bay
84  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153603 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1600  Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình , Quảng Bình   85C- 016.11
85  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 460 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-10702 máy bay
86  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153612 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6.6  Ấp Dương Kiểng, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-094.42
87  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153615 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70.2  Khu Ba, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 004.64
88  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153616 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Châu Thành, Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 004.64
89  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 153636 511 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phường 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-159.45
90  Công ty TNHH SX GTS Bình Minh - BMH 481 551 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 104  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02026
91  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 493 479 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-020.26
92  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 495 390 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 159.45
93  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 496   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Ấp Mỏ Ó, Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-159.45
94  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  499 532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.26
95  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 523 467 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.85  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 012.18
96  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153614 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180.9  Tân Thành 1, Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 048.60
97  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153623 520 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Trí Đồ, Bình Đông, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   95C- 009.98
98  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 467 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Bình Đông, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-02710
99  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 494 479 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.8  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 024.50
100  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 516 394 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   79C - 159.45
101  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 529 504 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   79C - 13969
102  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 478 390 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Châu Triều, Châu Hoàng, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-00767
103  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 514 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Đồng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85c-00808 Máy bay
104  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  463 406 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Hòa Duân, Phú Vang, Huế , Thừa Thiên Huế   85C-04952
105  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153602 513 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 007.22
106  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153604 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 95  Hiệp Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 007.22
107  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  458   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 86.4  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 014.95
108  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  462 391 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90.9  Long Khánh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02710
109  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  486 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
110  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 509 559 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.9  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
111  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  517 405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.5  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-012.18
112  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 522 467 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.65  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-012.18