SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 14-01-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 150889 3 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C- 05250
2  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148465 163 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 02364
3  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 150543 97 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.5  Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-045.93
4  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150573 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 16719
5  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150627 131 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Phụng Hiệp, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-019.69
6  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 150636   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Khóm Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00808
7  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 150664 121 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Láng Tròn, Láng Tròn, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
8  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 150665 121 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3437
9  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 150886 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 77  Ấp Bửu 1, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 052.81
10  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 150887 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 052.81
11  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 150894 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 16  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 167.19
12  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 150897 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43.5  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 167.19
13  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 150899 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.5  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 167.19
14  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 150916 52 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Khóm 8, Phường 5, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 033.21
15  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 150928 113 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 017.50
16  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  142242 6346 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Ấp 4, An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03987
17  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 150541 6422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-014.88
18  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150572 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01218
19  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150601 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 043.87
20  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150605 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-012.11
21  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150633 176 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03328
22  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150634 176 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110.7  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03328
23  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 150638 6441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Giồng Kiềm, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 06125
24  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 150651 72 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-033.28
25  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150655 131 Tôm sú Dưỡng giống PL 12 (>9mm) 20  Thạnh Phú, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   79C-061.25
26  Công ty TNHH GTS 79 150872 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 48.4  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-049.95
27  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 150568 10 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 135  Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C-042.42
28  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 150924 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C-010.50
29  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150913 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.5  Tân Hải, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   85T- 3630
30  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150914 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   85T- 3630
31  Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ 150921 100 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Lô 51, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   79C- 121.39
32  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  142237 6346 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03987
33  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  142238 6346 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03987
34  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  142239 6346 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03987
35  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  142240 6346 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03987
36  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  142243 6388 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  TT Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C- 15945
37  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 142244 6384 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C- 02446
38  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  142245   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-02446
39  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  142246   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
40  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 142247 161 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 02446
41  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 142248 161 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 02446
42  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 142249 161 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 02446
43  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 142250 161 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 02446
44  Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam 148435 6204 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01969
45  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 148436 162 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79c-02573
46  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148451 160 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C -00601
47  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148452 160 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C -00601
48  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148453 160 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C -00601
49  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148454 160 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C -00601
50  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148455 160 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C -00601
51  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148456 160 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C -03624
52  Cơ sở sản xuất tôm giống Tùng Thiên 148457 159 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C- 03624
53  Cơ sở sản xuất tôm giống Tùng Thiên 148458 159 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C- 03624
54  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 148459 6321 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 15945
55  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 148460 6321 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 15945
56  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 148461 6321 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 15945
57  Hộ kinh doanh Mai Quốc Hùng 148462 6383 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03454
58  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148463 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 03454
59  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148464 160 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T- 3355
60  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 148466 63 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04593
61  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150536 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77.35  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-020.70
62  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 150540 6399 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.04  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-045.00
63  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150542 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 115.5  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
64  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 150545 142 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 45  Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 015.47
65  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 150546 142 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.69
66  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 150547 145 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C-01547
67  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 150549 107 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-027.99
68  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 150550 107 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-027.99
69  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  150551 6358 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.69
70  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 150553 172 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.80
71  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 150554 172 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 45  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.80
72  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150555 169 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-034.51
73  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150556 169 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.99
74  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 150557 6437 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 126  Ca Đồi Vàm, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.90
75  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 150559 6360 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 131  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-030.56
76  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 150560 132 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-000.85
77  Công ty TNHH tôm giống Phan Rang 150561 139 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 117  Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-045.00
78  Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận 150565 140 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-045.00
79  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 150567 147 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 88  Hàm Ròng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C-045.00
80  Công ty TNHH SX TG Quốc Huy Ninh Thuận 150569 168 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 130  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
81  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 150570 138 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 71  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03056
82  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 150571 138 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 71  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03056
83  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150574 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02119
84  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150575 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02110
85  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 150576 108 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02779
86  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150577 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02119
87  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 150578 108 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02779
88  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150581 176 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.7  Cống Đá Kênh 4, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01547
89  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 150582 148 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-04500
90  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 150583 146 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 22.5  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
91  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150584 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gối, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-05016
92  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150585 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gối, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-05016
93  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150586 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Rạch Gối, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-05016
94  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150587 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gối, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-05016
95  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150588 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gối, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-02754
96  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150590 173 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-02665
97  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150591 173 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-02665
98  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150592 171 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-02665
99  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150593 171 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-04500
100  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150594 171 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-02665
101  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150595 171 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-02665
102  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150596 171 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-15945
103  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  150597 6358 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.42
104  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 150604 141 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Thanh Tùng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
105  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 150614 84 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 5.25  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-000.85
106  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 150615 135 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 135  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-015.66
107  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 150616 135 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 27  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-015.66
108  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 150617 164 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Viên An, Học Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-167.19
109  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 150618 164 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 65  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.41
110  Công ty TNHH Việt Mỹ 150619 82 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.41
111  Công ty TNHH Châu Long 150620 133 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đâm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.41
112  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150621 136 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.41
113  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 150622 182 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Phú tân, Phú tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.41
114  Công ty TNHH Châu Long 150623 133 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đâm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.41
115  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150624 136 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 162  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-015.66
116  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150625 122 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Cái Nưới, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-030.56
117  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150628 131 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-030.56
118  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150629 131 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Viên An, Học Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-030.56
119  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  150635 165 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 46.92  U Minh, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00085
120  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 150639 142 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01547
121  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 150646 6320 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42.5  Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01547
122  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150648 169 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3355
123  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150653 131 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Cái Nưới, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-030.56
124  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 150656 104 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71  Ấp 6, Tân thành, Tp.Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-045.93
125  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 150657 134 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Ấp 6, Tân thành, Tp.Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-045.93
126  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 150658 134 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 51  Ấp 6, Tân thành, Tp.Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-045.93
127  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 150659 106 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
128  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 150661 170 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-3355
129  Công ty TNHH SX GTS Lam Phương Ninh Thuận 150662 144 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-3355
130  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150663 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 024.42
131  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 150667 143 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 024.42
132  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 150668 143 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 024.42
133  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 150669 54 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 024.42
134  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 150670 6435 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  cái nước, cái nước, cà mau , Cà Mau  85C-024.42
135  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 150671 170 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 024.42
136  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 150672 167 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 37.5  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3437
137  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150673 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.42
138  Công ty TNHH TĐS 150674 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.42
139  CS Lê Văn Vũ 150873 6394 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
140  Công ty TNHH SX GTS Xuân Cường 150885 96 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.54
141  CS Nguyễn Hữu Thanh 150890 112 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 019.69
142  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 150891 155 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.54
143  Hộ kinh doanh Huỳnh Thái Bình 150893 156 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
144  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 150900 6297 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 16 (13mm) 150  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.54
145  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 150917 158 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 138.98
146  Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ 150920 5 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 002.01
147  Công ty TNHH MTV GTS Siêu Việt Ninh Thuận 150926 186 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  U Minh, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  79C- 159.45
148  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150612   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 450  Số 11B, Đường Số 8, KV4, An Bình, Ninh Kiêu, Cần Thơ , Cần Thơ   85C-019.80
149  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 150896 28 Tôm sú Ương giống Naupliius 230  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 167.19
150  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150650 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C - 01653
151  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 150677 209 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  yên Khê, Đại Yên, Chương Mỹ, hà Nội ,Trạm KDTS An Hải Hà Nội  85C - 00639 (máy bay)
152  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150666 131 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00639
153  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150589 173 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11190
154  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 150598 175 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.00
155  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150613 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  An Minh, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 043.87
156  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 150644 6397 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76  Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.00
157  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 150918 30 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-111.90
158  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 150925 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 35  Thới Quản, Gò Quao, Kiên Giang , Kiên Giang   65C- 070.37
159  Công ty TNHH MTV GTS Siêu Việt Ninh Thuận 150927 186 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 24.9  Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   65C- 070.37
160  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 148467 63 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 02710
161  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150538 181 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.9  Châu Thành, Châu Thành, Long An , Long An   85C-033.79
162  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150609 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.2  Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An , Long An   85C-012.11
163  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150610 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-012.11
164  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 150660 172 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Nhựt Ninh, tân trụ, Long An , Long An   85C-033.28
165  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 150874 153 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  TT Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-049.53
166  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 150875 153 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C-049.53
167  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 150876 153 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-049.53
168  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150548 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Hòa tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-045.56
169  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150579 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85T - 2289
170  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150535 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam , Quảng Nam   85T-2289
171  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150626 131 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-046.84
172  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150642 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Hải, Thănh Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03651
173  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150901 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6  Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
174  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150902 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
175  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150903 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 2.2  Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
176  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150904 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.1  Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
177  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150905 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 2  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
178  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150906 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.2  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
179  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150907 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
180  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150908 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
181  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150909 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.8  Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
182  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150910 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6  Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
183  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150915 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 002.92
184  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150630 176 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 66.2  Cổ Lũy, Tịnh Khê, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T - 2289
185  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150922 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 002.92
186  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150603 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 039.91
187  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150533 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 021.19
188  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150537 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.42
189  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 150552 6402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-167.19
190  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 150562 11 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-167.19
191  Công ty TNHH SX GTS Bình Minh - BMH 150563 177 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 195  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
192  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 150564 75 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-023.64
193  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 150566 78 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-167.19
194  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150580 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02119
195  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 150600 6423 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.62
196  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150606 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-012.11
197  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150607 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41.4  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-012.11
198  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150608 6428 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.8  liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-012.11
199  Công ty TNHH TĐS 150611 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Mỹ Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-012.11
200  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150631 176 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 74.7  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03328
201  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150632 176 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 174.6  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03328
202  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  150637 166 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 46.08  Đại Ân, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01218
203  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 150643 6397 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Nhu Gia, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.62
204  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 150647 41 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 136.5  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-015.44
205  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 150888 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 57  Ấp Trà Vôn, Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 052.81
206  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 150892 52 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.54
207  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 150895 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 34  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 050.60
208  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 150877 153 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   73C- 068.03
209  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 150878 153 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   73C- 068.03
210  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 150880 153 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   73C- 068.03
211  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 150881 153 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   73C- 068.03
212  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 150882 153 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-0 38.15
213  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 150652 121 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 51  Ấp 3, Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C - 061.25
214  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 150676 41 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72.8  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP.HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 01818
215  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150649 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 130  Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85C - 00808 (máy bay)
216  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150911 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C- 026.27
217  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150912 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C- 026.27
218  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150539 6444 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Hòa Duân, Phú Vang, Huế , Thừa Thiên Huế   85C-021.78
219  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150532 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 130  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 027.10
220  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150534 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 021.19
221  Công ty TNHH MTV GTS Phúc Lợi Phát NT 150544 6372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-021.19
222  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150599 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 043.87
223  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150602   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 043.87
224  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 150640 6441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70.2  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 06125
225  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150641 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 06125
226  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150645 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 023.64
227  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150654 122 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-061.25
228  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 150675 121 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 153  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00420
229  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  150678 208 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01544
230  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 150898 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 167.19