SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 10-01-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149571 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20.6  Ấp Doanh Điền, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 052.81
2  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149572 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 26  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 052.81
3  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149574 6323 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 043.13
4  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149575 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 25.8  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 043.13
5  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149576 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Phường 5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-028.17
6  Công ty TNHH GTS 79 149578 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 144.7  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-021.78
7  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150117 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.1  Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04593
8  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 150119 97 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.35  Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04593
9  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150122 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Đường 23/8, Phường 8, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01699
10  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150132 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04593
11  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150136 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.2  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01699
12  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150170 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03651
13  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149580 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
14  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149581 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
15  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149582 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
16  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149590 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.6  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63C-014.75
17  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149591 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.8  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63C-014.75
18  Công ty TNHH GTS Hoàng Ân 150097 89 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85c-00009
19  Công ty TNHH GTS Việt Post  150099 21 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85c-00009
20  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150108 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60.48  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-03789
21  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150112 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02485
22  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150113 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02485
23  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150114 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02485
24  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 150118 97 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02178
25  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150140 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-015.96
26  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150141 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-015.96
27  Cơ sở sản xuất giống thủy sản Thanh Ý 150143 6366 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-000.09
28  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150147 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85c-00009
29  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150151 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-11190
30  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 150167   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Ấp 5, An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-11190
31  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 150173 6436 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04332
32  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  150189 6344 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Bình Thạnh, Bình Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-03328
33  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  150190 6344 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.8  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C-03328
34  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  150191 6407 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-03328
35  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149577 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 63  Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C-043.35
36  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  146250 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01904
37  Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam 148401 6204 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
38  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  148402 6346 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01699
39  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 148404 6384 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03987
40  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 149570 6351 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
41  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 149583 6396 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
42  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 149584 6297 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
43  HKD Lê Trọng Lịch 149585 6395 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 034.51
44  CS Lê Văn Vũ 149586 6394 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
45  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 149588 6417 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-145.59
46  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150095 83 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03999
47  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 150105 53 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 84  Đường Số 3, Khu Tái định cư, Cà Mau , Cà Mau  85C-00766
48  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 150111 19 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C-04104
49  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150123 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.32  Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01699
50  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 150134 107 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
51  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150135 83 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01904
52  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150146 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
53  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150154 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02232
54  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150155 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02232
55  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 150166 6334 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
56  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 150174 62 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01904
57  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 150175 6427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01699
58  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 150176 106 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Vân, Tắc Vân, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
59  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150177 55 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01699
60  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150178 55 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01699
61  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150192 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 01621 (máy bay)
62  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 150096 53 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  540, Lâm Văn Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00886
63  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 150104 53 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  540, Lâm Văn Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00766
64  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 150106 53 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 90  540, Lâm Quang Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00886
65  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150107 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.3  Thị trấn ngã 5, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11967
66  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 150149 62 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
67  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150152 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thuận yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11190
68  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150153 60 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11967
69  Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 150163 80 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
70  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150164 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
71  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150102 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Tu Bông, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C-04915
72  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 149589 65 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Long Hựu Tây,Cần Đước, Long An , Long An   85T-3437
73  Công ty TNHH GTS Việt Post  150098 21 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An , Long An   85c-00009
74  Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận 150142 73 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Bình Thới 1, Thuận Mỹ, Châu Thành, TÂn An, Long An , Long An   85C-000.09
75  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150160 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85c-00009
76  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150165 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An , Long An   85c-00009
77  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 150168 6435 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-04332
78  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150182 55 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-03328
79  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 150184 6375 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Tân Tập, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-03328
80  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 150187 39 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.2  Long Hộ Tây, Cần Đước, Long An , Long An   85C-03328
81  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 150188 39 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-03328
82  Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 150193 80 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Xóm 8, Quỳnh Bảng, quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C - 04286 (máy bay)
83  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149579 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 168.84
84  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149592 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-049.29
85  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149593 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-049.29
86  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149594 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-049.29
87  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149595 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-016.03
88  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150103 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-04556
89  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148403 6386 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C- 03390
90  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 150115 6402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-00913
91  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150120 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99.75  Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-00913
92  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150100 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 198  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02710
93  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150101 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 188.1  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02178
94  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150116 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.35  Gia Hòa 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02178
95  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150124 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c-02400
96  Công ty TNHH TĐS 150126 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99.9  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00903
97  Công ty TNHH TĐS 150127 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 134  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00903
98  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150129 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   77C-06048
99  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150130 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 160  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   77C-06048
100  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150131 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   77C-06048
101  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150137 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68.4  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
102  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150138 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.2  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
103  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150144 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-045.93
104  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150145 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-045.93
105  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 150162 11 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-16719
106  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 150179 7 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3326
107  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 150180 6427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 83  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
108  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150181 55 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
109  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150185 12 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 69  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
110  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150109 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.3  Đồng Sơn, Tiền Giang, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-03789
111  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150148 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-00009
112  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150172 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04332
113  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150171 56 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-04332
114  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 146249 102 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 13447
115  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149573 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11  Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 052.81
116  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 149587 30 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Đôn Châu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  84C-004.61
117  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150110 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04593
118  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150121 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85c-00009
119  Công ty TNHH TĐS 150125 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85c-00903
120  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 150128 111 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Thạnh Hoà Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00009
121  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150133 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02178
122  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150139 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85c-00009
123  Công ty TNHH SX GTS Dũng Bình Ninh Thuận 150150 6424 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-16719
124  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 150156 6379 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 44  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85c-00009
125  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150157 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85c-00009
126  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 150158 6434 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85c-00009
127  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150159 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85c-00009
128  Công ty TNHH TĐS 150161 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.1  Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00009
129  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150169 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04332
130  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150183 55 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-03328
131  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150186 12 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-03328