SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 10-11-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141093 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 51.2  Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu , Bạc Liêu  95C - 009.98
2  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 141094 5596 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Khóm 8, phường 5, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 020.19
3  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  141098 5472 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 020.19
4  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141099 5427 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 450  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 042.52
5  Công ty TNHH GTS 79 141102 5388 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 24.2  Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 016.21
6  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 141712 5519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8  Ấp 12, Vĩnh Hậu A, Hòa Bình Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01718
7  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141727 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-04896
8  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141730 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00603
9  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141739 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03651
10  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141754 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00603
11  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141072 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 29  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 034.05
12  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141073 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 034.05
13  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141074 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 034.05
14  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141075 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 046.49
15  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141076 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 046.49
16  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141077 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 046.49
17  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141078 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 111  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 046.49
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141079 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 69  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 044.23
19  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141080 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 101  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 044.23
20  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141081 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 044.23
21  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141082 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 044.23
22  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  141700 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.9  Thạnh Phú, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   85C - 01621
23  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141705 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-02119
24  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 141731 5499 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-12765
25  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 141732 5499 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-12765
26  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 141738 5536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Thạnh Phú, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   85C - 02400
27  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 141744 5589 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02400
28  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141751 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 79.5  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02400
29  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 141097 5593 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 030.83
30  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  141708 5527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
31  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  141709 5506 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01621
32  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141714 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05279
33  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141717 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-08077
34  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 141723 5405 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
35  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 141737 5370 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
36  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 141726 5505 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Bình Thạnh HỒng ngự Đồng Tháp , Đồng Tháp  79C15952
37  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141750 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77  Gia Đức, Thủy Nguyên, hải Phòng , Hải Phòng   79C - 09343 (máy bay)
38  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141068 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 73.5  Hòa Lộc, TT Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 119.67
39  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141088 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65  Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 052.50
40  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141710 5500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02442
41  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141713 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
42  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141715 5497 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11967
43  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141716 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
44  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 141718 5526 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11967
45  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141728 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02442
46  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141735   Tôm càng xanh Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  An Minh, Kiên lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
47  Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Đào Thị 141736 5609 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 03662
48  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141747 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.1  Vĩnh Tiến, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
49  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141091 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Ấp Xuân Hòa 2, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành, Long An , Long An   85C - 020.19
50  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141092 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Bình Thạnh 1, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 020.19
51  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 141702 5533 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.15  Cầu Tre, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-02119
52  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141706 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.05  Bình Trinh Tân Trụ Long An , Long An   85C-02119
53  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141721 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  cần Đước, Cần Đước, Long An , Long An   77C-060.48
54  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 141753 5518 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 02400
55  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 141711 5562 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 195  Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-01822
56  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141069 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.2  Khu 2, Phường 1, TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 161.59
57  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141086 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 17.8  Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng , Sóc Trăng   95C - 009.98
58  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141089 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Số 39, Tỉnh Lộ 934, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.19
59  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141090 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  37A, Lê Lai, P.1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.19
60  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 141096 5596 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  TT Vĩnh Châu, H. Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 020.19
61  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  141699 5384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  An Hòa, Gia Hòa, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 04952
62  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141707 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.45  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
63  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141722 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   77C-060.48
64  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  141725 5412 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Mỹ Xuyên, mỹ Xuyên Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02119
65  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141703 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.25  Phú thạnh Tân Phú Đông Tiền Giang , Tiền Giang   85C-02119
66  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141740 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hoằng Lưu, hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00808 máy Bay
67  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141741 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.5  Quảng Khuê, quảng Xương, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00808 máy Bay
68  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 138918 5324 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03662
69  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141070 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 51  Ấp Chợ, Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 119.67
70  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 141083 5548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 024.00
71  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141087 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  95C - 009.98
72  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 141095 5596 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 020.19
73  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141100 5427 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Khóm Long Thạnh, Phường 1, TX. Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 042.52
74  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141101 5491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.5  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 042.52
75  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  141701 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36.5  Thuận hòa, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01621
76  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 141719 5589 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 107  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04290
77  Công ty TNHH SX GTS Trung Sơn Ninh Thuận  141720 5540 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  77C-060.48
78  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141724 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.5  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01718
79  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  141733 5286 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02400
80  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141745 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02400
81  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  141746 5286 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02400
82  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 141752 5509 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02400