SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 09-11-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 138913 5514 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 021.78
2  Công ty TNHH Tôm giống Trí Dũng Ninh Thuận  141050 5600 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp Chùa Phật, Hòa Bình, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 094.42
3  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141060 5427 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
4  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141061 5427 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 280  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
5  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141063 5491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
6  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 141065 5573 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.21
7  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 141641 5530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Phường 8, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01413
8  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141652 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00748
9  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 141674 5536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04250
10  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141680 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02766
11  Công ty TNHH TĐS 141684 5585 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102  Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03580
12  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141692 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.2  Rạch Thăng, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3347
13  Công ty TNHH TĐS 141696 5585 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.8  Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03580
14  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141067 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120.4  Ấp 6, Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 022.21
15  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141646 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-02178
16  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141653 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00748
17  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 141661 5501 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  ấp 6, An Nhơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-15113
18  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 141664 5513 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  Giao Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
19  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141670 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
20  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141671 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
21  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 141682 5576 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Rạch Gừa, Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-03789
22  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  138916 5393 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
23  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 141057 5351 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 019.04
24  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  141637 5384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 47  Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-12122
25  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 141642 5530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01413
26  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141650 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00748
27  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141651 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00748
28  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  141656 5559 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  63C-075.86
29  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  141657 5559 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  63C-075.86
30  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 141663 5601 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20.4  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01413
31  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  141666 5527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
32  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 141669 5560 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  63C-07586
33  Công ty TNHH TĐS 141685 5585 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49.68  Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-03580
34  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 141686 5591 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01413
35  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 141640   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 800  439, Mỹ Lộc, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   51F-22284
36  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141046 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 69  Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C - 013.16
37  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141667 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C-01653
38  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  141639 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Đa Ngư, Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-01495 máy bay
39  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141681 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00639 (máy bay)
40  Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam 138917 5380 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11  Đông Hưng - An Minh - Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 159.45
41  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 141059 5495 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 160  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 018.30
42  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 141066 5573 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 035.07
43  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  141638 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Thế Sơn, Hoàn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13898
44  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  141658 5441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 2765
45  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 141678 5443 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76.3  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
46  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141688 5497 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79c-13898
47  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141689 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13898
48  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141690 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13898
49  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141691 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.2  Vĩnh Tiến, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
50  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141695 5500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
51  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141044 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 013.16
52  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141045 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 013.16
53  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141055 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 013.16
54  Công ty TNHH GTS 79 141056 5388 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 21.5  Phú Mỹ Tây, Cần Đước, Long An , Long An   85C- 021.78
55  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141064 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 013.16
56  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 141649 5502 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-03789
57  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  141679 5441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-04250
58  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 141058 5596 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Tổ 2, Khu Hiệp An 2, Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-039.45, máy bay
59  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 141643 5530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.8  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-10702 (máy bay)
60  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 141049 5426 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Mỹ Thanh 1, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 037.89
61  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141644 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Phước Hòa B, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02178
62  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 141648 5562 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 182  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01544
63  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 141654 5352 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 119  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3125
64  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  141659 5441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 2765
65  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 141660 5556 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Ấp Chợ, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.19
66  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  141662 5506 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03789
67  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 141665 5603 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Phú Thành, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-15113
68  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 141676 5539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.7  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
69  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 141683 5519 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   67L-6174
70  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141694 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 53  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-00231
71  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  141697 5286 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.6  B11/3277/1, Ấp 2, Đa Phước, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-02217
72  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141051 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 002.92
73  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141052 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 049.29
74  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141053 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 006.90
75  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141054 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C- 026.27
76  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  138914 5323 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
77  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  138915 5323 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
78  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141047 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 175  TT. Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 047.41
79  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141048 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 047.41
80  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141062 5491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52.5  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 094.42
81  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141645 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Mỹ Cẩm A, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02178
82  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  141647 5418 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.3  Hiệp Thành, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-15113
83  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  141655 5559 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-075.86
84  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141668 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
85  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141672 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
86  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 141673 5511 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
87  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 141675 5536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.9  Vĩnh Kim, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
88  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 141677 5539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Vĩnh Kim, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
89  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 141687 5513 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Long Hưng, Hòa Minh, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
90  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141693 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.2  Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00231
91  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  141698 5605 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hòa Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C 042.05