SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 08-11-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  141030 5268 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   61LD- 011.89
2  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  138910 5323 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Điền Hải - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.79
3  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  141031 5268 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
4  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141032 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 29.7  Đường Cao Văn Lầu, Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 014.13
5  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141035 5427 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
6  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141036 5427 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 450  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
7  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141038 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Ấp Bửu 2, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 3637
8  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141039 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 109.5  Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 3637
9  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 141042 5573 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 017.50
10  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 141587 5479 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phú Lộc, Thạnh Trị, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-040.15
11  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 141602 5363 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.7  Kinh 4, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-028.17
12  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141610 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Số 310, Đường Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-010.55
13  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141611 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.1  Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01413
14  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141619 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03651
15  Công ty TNHH TĐS 141631 5585 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-014.13
16  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 141632 5413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-014.13
17  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141635 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04015
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141022 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 98  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 044.23
19  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141023 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 154  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 044.23
20  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141024 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 044.23
21  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141025 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 189  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
22  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141026 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
23  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141037 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.5  Ấp 9, An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85T- 3637
24  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 141589 5501 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30.6  Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-154.00
25  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 141590 5561 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-027.19
26  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141616 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42.8  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02485
27  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141617 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02485
28  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 141618 5564 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-09442
29  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141620 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02719
30  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 141625 5507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-027.10
31  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141614 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 111.6  Khu Hồ Tôm, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C-11553
32  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  138909 5394 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
33  Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam 138911 5380 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
34  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  138912 5428 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.17
35  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141012 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  69C- 048.58
36  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141013 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  69C- 048.58
37  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141014 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 127  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 025.73
38  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141015 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 85  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 025.73
39  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141016 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 85  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 025.73
40  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141034 5491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C- 070.67
41  Cơ sở sản xuất tôm giống Quang Thắng 141040 5263 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
42  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 141041 5494 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Khóm 9, Phường 6, TP Cà Mau , Cà Mau  79C - 070.67
43  Công ty TNHH GTS Cường Thịnh Việt Nam 141575 5538 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36.75  Giải Phóng, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
44  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 141583 5431 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.99
45  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 141584 5358 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Tân Hưng Tây, Phú Tân, cà Mau , Cà Mau  85C-033.79
46  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 141588 5405 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.99
47  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 141607 5375 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Cái Nước, Cái Nước, Cà mau , Cà Mau  85C - 039.99
48  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 141622 5592 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Ấp Tân Phú Thành, Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C-070.67
49  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 141623 5478 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 8.4  Ấp Tân Phú Thành, Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C-070.67
50  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  141626 5577 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  329/10, Hoàng Quốc Việt, P.An Bình, Ninh Kiêu, Cần Thơ , Cần Thơ   85C-027.19
51  Chi nhánh Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận 141636   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Số 11B, Đường số 8, KV 4, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C-01768
52  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  141577 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Đa Ngư, Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-01621 máy bay
53  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141613 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.4  Thủy Triều, Thủy Nguyên, hải Phòng , Hải Phòng   79C-09343 (máy bay)
54  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141630 5551 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 (máy bay)
55  Công ty TNHH GTS Nam MeKong 141028 5487 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Ấp Trà Phô, Giang Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   83C-005.55
56  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141033 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85T- 1976
57  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141580 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-027.10
58  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141597 5500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.46
59  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141598 5500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 020.26
60  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141603 5497 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-145.59
61  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141604 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-145.59
62  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141605 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-145.59
63  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141606 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-145.59
64  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141615 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   79C-09343
65  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141008 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C- 010.55
66  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141009 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Long Thượng, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C- 010.55
67  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 141027 5548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 024.85
68  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141581 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.4  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-014.95
69  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 141586 5479 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tân Kiêm, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-049.95
70  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 141591 5556 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Tân Đông, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-027.19
71  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 141592 5556 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Tân Đông, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-027.19
72  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 141594 5581 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.55  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-027.19
73  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 141634 5578 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 117  Tân Lập, Mộc Hóa, Long An , Long An   85T-3326
74  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  141578 5506 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  An Hải, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C-045.15
75  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141585 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-045.56
76  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  141600 5286 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-007.86
77  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141017 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 29  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 018.07
78  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141018 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 018.07
79  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141019 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 018.07
80  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141020 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 018.07
81  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141021 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 018.07
82  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  141029 5268 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  TT. Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   61LD- 011.89
83  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141609 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70.2  Khóm 6, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.91
84  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141612 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.4  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01413
85  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  141624 5590 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-033.79
86  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 141633 5581 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3347
87  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  141579 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.3  Đồng Sơn, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-027.10
88  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141582 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-027.10
89  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 141595 5580 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Phước Trung, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04250
90  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141007 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 73  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 008.67
91  Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận 141574 5579 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Bình An, Bình Khánh, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-02026
92  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141599 5500 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Bình Khánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 020.26
93  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141629 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85C - 00808 (máy bay)
94  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141010 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 020.71
95  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141011 5550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 67  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 020.71
96  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  141576 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.2  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02710
97  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 141593 5450 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Thuận Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-027.19
98  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 141596 5580 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Thanh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-024.85
99  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 141601 5413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Long Vĩnh, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-024.85
100  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 141608 5362 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Thạch Hoài Sơn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-154.00
101  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141621 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.68  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-036.95
102  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  141627 5577 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-024.85