SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 07-11-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 139977 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C- 023.93
2  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 138903 5514 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Vĩnh Trạch, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 09543
3  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 139976 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 25.3  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 052.50
4  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 139980 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 045.00
5  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  139989 5268 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 085.42
6  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 139994 5427 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 450  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 085.42
7  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  140993 5384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03789
8  Công ty TNHH GTS 79 141004 5388 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11.9  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 045.93
9  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 141006 5573 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.04
10  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 141521 5507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04593
11  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 141523 5413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Khóm Kinh Tế, Nhà Mát, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01980
12  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141545 5368 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03020
13  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 141559 5421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01413
14  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141565 5551 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01980
15  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 138904 5514 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  An Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01621
16  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 139972 5348 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 119.60
17  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 139984 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 034.05
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 139985 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 171  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 034.05
19  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 139986 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 046.49
20  Công ty TNHH SX GTS Xuân Cường 139988 5565 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.2  An phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.54
21  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 139992 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.5  Ấp 9, An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 027.64
22  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 139993 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180  Ấp Bình Đức Trung, Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 027.64
23  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 140998 5368 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
24  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 141501 5501 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 63  Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-11967
25  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  141511 5277 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00827
26  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 141522 5507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01621
27  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141529 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63.2  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
28  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141530 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 74.4  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
29  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141538 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00748
30  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 141541 5308 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-00872
31  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  141549 5354 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
32  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 141567 5558 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
33  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 141570 5561 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.5  Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C - 03322
34  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 139999 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62.5  Tân Hải, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   85C- 002.92
35  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 140000 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Tân Tiến, La Gi, Bình Thuận , Bình Thuận   85C- 002.92
36  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141001 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Tân Tiến, La Gi, Bình Thuận , Bình Thuận   85C- 002.92
37  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141002 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 71.5  Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận , Bình Thuận   85C- 016.03
38  Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam 138906 5380 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
39  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  138907 5393 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03939
40  Hộ kinh doanh Mai Quốc Hùng 138908 5462 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
41  Công ty TNHH Sản xuất Giống Trọng Tâm 139973 5549 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C- 085.42
42  Công ty TNHH SX GTS Xuân Cường 139987 5565 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.8  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 028.17
43  Công ty Cổ phần GTS Tân Phát 140985 5477 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03454
44  Cơ sở sản xuất giống thủy sản Tuấn Khoa 140987 5377 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
45  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 140988 5431 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
46  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 140990 5358 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Tân Hưng Tây, Phú Tân, cà Mau , Cà Mau  85C-04593
47  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 141502 5375 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Cái Nước, Cái Nước, Cà mau , Cà Mau  85C - 01980
48  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  141503 5527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
49  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  141520 5506 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-04593
50  Công ty TNHH Thủy Sản Toàn Phát Ninh Thuận 141524 5448 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01980
51  Công ty TNHH SX GTS Đinh Thành Ninh Thuận 141543 5306 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 61  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
52  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 141544 5395 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10.2  Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01980
53  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141558 5497 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05279
54  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  141560 5496 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
55  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141564 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01980
56  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 141566 5443 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01980
57  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 141571   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 650  273D/8 Nguyễn Văn Cừ, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85c - 01681
58  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141516   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C - 00808 (máy bay)
59  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 141561 5355 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  AN Long, Tam Nông, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C-00748
60  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141506 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Tân Tập, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 04015
61  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141548 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 (máy bay)
62  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 139971 5548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85T- 2765
63  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 139996 5490 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49  Lũng Lớn, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 070.67
64  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141505 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  An Đông, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04387
65  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141507 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11190
66  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141508 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11190
67  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141509 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11190
68  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  141546 5441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 2765
69  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141547 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 2765
70  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141568 5500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02415
71  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141003 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Cam Hải Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 035.66
72  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141550 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C - 04556
73  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 139981 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 195  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C- 047.41
74  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 139982 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   79C- 159.13
75  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 139983 5525 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   79C- 159.13
76  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 139991 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Ấp Xuân Hòa 2, Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 043.13
77  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 139995 5491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   79C- 119.60
78  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  140984 5529 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54.1  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 01621
79  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 140996 5368 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.4  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-00903
80  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 140997 5368 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.2  Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An , Long An   85C-00903
81  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 141526 5276 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.5  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C-11967
82  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 141534 5447 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Xuân Hòa 1, Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 02454
83  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 141540 5513 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Nhựt Ninh, Tân trụ, Long An , Long An   85C - 02454
84  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 141572 5290 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Phước Đông, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 04332
85  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 141573 5290 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Tân Ân, Cần Đước,. Long An , Long An   85C - 04332
86  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141551 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C - 00808 (máy bay)
87  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141552 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C - 00808 (máy bay)
88  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141553 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Giao Thủy, Quất Lâm, Nam Định , Nam Định   85C - 00808 (máy bay)
89  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 141512 5509 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  kim Hải, Kim Sơn, Nình Bình , Ninh Bình   85C-00808 (máy bay)
90  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 139997 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.8  An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
91  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 139998 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
92  Công ty TNHH GTS Việt Post  141527 5534 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-04242
93  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141554 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Hồng Thái, Đông TRiều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
94  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141555 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.5  Hồng Thái, Đông TRiều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
95  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141556 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Cẩm Phả, Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
96  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141557 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
97  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141504 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 03991
98  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 138905 5514 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04952
99  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 139974 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11  An Thạnh Nhì, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 052.50
100  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 139975 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 4.4  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 052.50
101  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 139978 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38.4  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 052.50
102  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 139979 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An Thạnh Nhì, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 052.50
103  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 139990 5471 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Số 205, Chợ Cũ, Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 043.13
104  Công ty TNHH giống thủy sản Việt Phú Tiến 140983 5535 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  TX Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 13969
105  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 140989 5358 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 63  Tắc Vân, Mỹ Xuyên Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04593
106  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 140992 5530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3437
107  Công ty TNHH TĐS 140994 5365 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00903
108  Công ty TNHH TĐS 140995 5365 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 142.8  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00903
109  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 141000 5501 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Ấp Tham Chu, Vinh Tân, Châu THành, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-04252
110  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 141510 5502 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
111  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141513 5553 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 39.4  Đại Ân, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
112  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141514 5553 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 26.9  An Thạnh , Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
113  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 141517 5405 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 51  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00603
114  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  141519 5506 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
115  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 141525 5447 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Lẫm Thiết, Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00603
116  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141528 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.3  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 00603
117  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 141531 5561 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
118  Công ty TNHH TĐS 141532 5365 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
119  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141533 5368 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
120  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 141535 5539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
121  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141537 5547 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
122  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 141542 5420 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01593
123  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 141562 5378 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 108  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00603
124  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141563 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
125  Công ty TNHH ĐT TS CP Trọng Tâm 141005 5425 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  469, Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C-016.53
126  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141515 5356 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100.8  Lý Nhơn, Cần giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 00827
127  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 140986 5533 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5.25  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85c - 02842
128  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 140991 5530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02454
129  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 140999 5368 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.4  Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00903
130  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  141518 5506 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01621
131  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 141536 5539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
132  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 141539 5413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454
133  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 141569 5564 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  36 Bạch Đằng, P4, TP. Trà Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02303