SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 18-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137814 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   95C- 009.98
2  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137372 5064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15.6  Phường 8, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04952
3  Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận 137386 5176 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Đông Hải, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3125
4  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137455 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 153  310 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2364
5  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 137500 5049 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Gái Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
6  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137808 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 68  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
7  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137830 5081 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 250  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
8  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137832 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 32  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
9  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 137843 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
10  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  138029 5205 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-002.50
11  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 138039 5201 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01604
12  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137369 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 76.5  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 0.3379
13  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137370 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30.24  ấp Đại Thôn, Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01733
14  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137388 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.7  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02119
15  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 137467 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  An Đức, ba tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-021.19
16  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 137499 5049 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 15400
17  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137800 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 047.41
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137801 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 73  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 047.41
19  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137802 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 047.41
20  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137807 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 196  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
21  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137817 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65.5  Ấp 6, Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C- 111.90
22  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 137841 5082 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 017.99
23  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  138015 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63C-061.62
24  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 138017 5002 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63C-061.62
25  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  138021 5126 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63C - 061.62
26  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  138022 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C -037.89
27  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 138034 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63C - 06162
28  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 138038 5177 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29.64  Thanh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 009.03
29  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137389 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57.7  Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C - 00902
30  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137821 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.1  Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định , Bình Định   85T- 22.89
31  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137846 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận , Bình Thuận   61LD - 011.89
32  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133888 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
33  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133889 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
34  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133890 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
35  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133891 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
36  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133892 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85T - 3437
37  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133893 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85T - 3437
38  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133894 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85T - 3437
39  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133895 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85T - 3437
40  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133896 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.24
41  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133897 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.24
42  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133898 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.24
43  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133899 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.24
44  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 133900 4872 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Ông Trang - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  68C - 096.47
45  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 133902 4876 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  68C - 096.47
46  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 133903 4876 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  79C - 138.98
47  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133904 5089 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 017.07
48  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 133906 4843 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 038.93
49  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 133907 4843 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 038.93
50  Công ty TNHH MTV tôm giống Gia Bảo  133908 4953 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Đất Mới - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  68C - 096.47
51  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133909 5140 Tôm sú Ương giống Naupliius 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
52  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133910 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
53  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133911 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
54  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133912 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 027.79
55  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133913 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 027.79
56  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133914 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 027.79
57  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133915 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 027.59
58  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133916 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 027.59
59  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133917 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 027.59
60  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 133918 5188 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
61  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 133919 5188 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
62  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 133920 5188 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
63  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 133921 5188 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
64  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 133922 5188 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
65  Công ty TNHH GTS Biển Việt  133923 5189 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  68C - 096.47
66  Công ty TNHH GTS Biển Việt  133924 5189 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Phú Lâm - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  68C - 096.47
67  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  133925 5130 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Phú Tân - Phú Tân - Cà Mau , Cà Mau  79C - 138.98
68  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  133926 5130 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Phú Tân - Phú Tân - Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.21
69  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  133927 5188 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Phú Tân - Phú Tân - Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.21
70  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133929 5089 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  95D - 000.37
71  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133930 5092 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.04
72  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133931 5092 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 017.07
73  Công ty TNHH GTS Miền Tây  133933 5214 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  TT Phú Tân - Phú Tân - Cà Mau , Cà Mau  79C - 094.42
74  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 133934 4876 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  79C - 138.98
75  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 137363 5099 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 71  Viển An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.81
76  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 137364 5099 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.81
77  Công ty TNHH SX TG Quốc Huy Ninh Thuận 137366 5097 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 196  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 017.33
78  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137371 5064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Xã Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04952
79  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 137373 5207 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-00827
80  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 137374 5207 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01681
81  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137375 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01807
82  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137376 5141 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01807
83  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137377 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02187
84  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137378 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02187
85  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 137379 5105 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 196   Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-00467
86  Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận 137381 5171 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00085
87  Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận 137382 5171 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 22  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00085
88  Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận 137383 5171 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00085
89  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 137384 5208 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 196  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C 0- 04287
90  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 137390 5172 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3637
91  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 137391 5172 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Cái Nước, cái nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3637
92  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 137392 5144 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 162  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-04154
93  Công ty TNHH Thủy sản Hải Châu 137394 4993 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-010.55
94  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 137395 5144 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01566
95  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 137396 5144 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 144  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-01566
96  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 137397 5144 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 52  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01566
97  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 137398 5105 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
98  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 137399 5147 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 180  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01454
99  Công ty TNHH Việt Mỹ 137401 5108 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 196  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.31
100  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137403 5210 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.31
101  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 137404 5109 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 190  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  86C-098.15
102  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 137405 5206 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C - 094.42
103  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 137406 5162 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Thới Bình, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-050.26
104  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  137407 5145 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Tắc vân, Tp.cà mau, cà Mau , Cà Mau  85C -049.52
105  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 137408 5143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-010.55
106  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  137409 5103 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 48  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
107  Hộ kinh Doanh Xuân Thuận 137411 5048 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 03451
108  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137412 5210 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01904
109  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137413 5210 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.39
110  Công ty TNHH Châu Long 137415 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  68C - 09815
111  Công ty TNHH Châu Long 137416 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  68C - 09815
112  Công ty TNHH Châu Long 137417 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  68C - 09815
113  Công ty TNHH Châu Long 137418 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  68C - 09815
114  Công ty TNHH Châu Long 137419 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  68C - 09815
115  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 137424 5101 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02446
116  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 137425 5101 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 125  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02446
117  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 137426 5101 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02446
118  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  137428 4980 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 156  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03007
119  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  137429 4980 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03007
120  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  137430 4980 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 91  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03007
121  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137431 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04593
122  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137432 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03789
123  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137433 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03789
124  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137434 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04593
125  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 137435 5106 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 147  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02217
126  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 137436 5106 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 196  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02217
127  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 137437 5213 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 76.1  Phú Tân, cà mau, Cà mau , Cà Mau  85T-2368
128  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137441 5210 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01707
129  Công ty TNHH GTS Tín Phát Aqua 137442 4929 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 31  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
130  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 137445 5152 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Phú Thuận, Phú Tân , Cà mau , Cà Mau  85C - 02446
131  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 137446 4900 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 61.5  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02446
132  Công ty TNHH Thủy Sản Toàn Phát Ninh Thuận 137447 5204 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cái Nước, cái nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02446
133  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137448 5141 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05203
134  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137449 5141 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02750
135  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137450 5141 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02750
136  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  137451 5103 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 31  Đầm Cùng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-049.52
137  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 137452 5173 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-094.42
138  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 137453 5173 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 51  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-094.42
139  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 137457 4997 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Cái nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85c-024.85
140  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 137458 5096 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02485
141  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 137459 5096 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02485
142  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 137460 5023 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 51  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-00.603
143  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137461 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
144  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137462 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
145  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137463 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
146  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137464 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Cái nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
147  Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng  137465 5151 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C- 119.67
148  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 137466 4868 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 181  Tắc vân, Tp.cà mau, cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
149  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137469 5141 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2347
150  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137470 5141 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2347
151  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137471 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02754
152  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137472 5141 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02754
153  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 137473 5021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01733
154  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 137480 5146 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-02217
155  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 137481 5146 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 196  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-03112
156  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 137482 5146 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-03112
157  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 137483 5146 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-03112
158  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 137484 5098 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 196  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03398
159  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 137485 5098 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03398
160  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 137486 5098 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03143
161  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 137487 5098 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02217
162  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137488 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
163  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137489 5114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, Tp.Cà mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05026
164  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137490 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Tắc Vân, Tp.Cà mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 09442
165  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137492 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 13898
166  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137494 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05026
167  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137495 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05026
168  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137496 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05026
169  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 137498 5049 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 53  Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C - 09442
170  Cty TNHH SX GTS Phú Cường Ninh Thuận (CS2) 137786 5192 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Năm Căn, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  68C- 096.47
171  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 137809 5063 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 007.48
172  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 137810 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 03939
173  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 137811 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 03451
174  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137812 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 166.4  Ấp Biện Nhạn, Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85T- 1976
175  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137813 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 166.4  Ấp Biện Nhạn, Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C- 023.93
176  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 137825 5063 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
177  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 137828 5134 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 034.51
178  CS Nguyễn Hữu Thanh 137834 5080 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C- 050.26
179  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 137836 5184 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 170  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C-119.67
180  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 137838 5193 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.39
181  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 137839 5087 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 094.42
182  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 137842 5193 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 48  Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 094.42
183  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 138001 5111 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 180  Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-094.42
184  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  138006 4980 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Tắc vân, Tp.cà mau, cà Mau , Cà Mau  85C-039.39
185  Công ty TNHH tôm giống Phan Rang 138011 5209 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 132  tân Tiến, Đầm Dơi,Cà Mau , Cà Mau  85C-042.87
186  Công ty TNHH giống thủy sản HAWAII RED 138018 5211 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 91  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-042.87
187  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 138019 5023 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-00.603
188  Công ty TNHH GTS Thịnh Phát Hawaii 138020 5175 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 83.3  Ấp Đông Khởi, Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.50
189  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 138022 5170 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.50
190  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 138024 5174 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 8.1  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85t - 3103
191  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 138026 5170 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T-3125
192  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 138027 5149 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85-002.50
193  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 138028 5104 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 16.5  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-002.50
194  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 138030 5174 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 48  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
195  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 138035 5111 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05026
196  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137410   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C - 00808 (máy bay)
197  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137791 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 124  Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C- 020.71
198  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137792 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C- 020.71
199  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137793 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   85C- 020.71
200  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133905 5089 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  An Biên - Kiên Lương - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.15
201  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137414 5201 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
202  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 137438 5002 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-000.09
203  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 137439 5003 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 000.09
204  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137440 5201 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-000.09
205  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137478 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-000.09
206  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137479 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-000.09
207  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137491 5114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
208  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137493 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
209  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137497 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
210  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 137822 5042 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 000.09
211  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 137835 4987 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-111.90
212  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 138004 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-000.09
213  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  138037 5114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
214  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133928 5191 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 016.21
215  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  137359 5115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 022.37
216  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137387 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 111.3  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02119
217  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  137474 5001 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   79C - 15400
218  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137788 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Nguyễn Thị Bẹ, TT Cần Giuộc, Long An , Long An   79C-12.122
219  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137796 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C- 013.16
220  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137797 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 013.16
221  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137798 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 013.16
222  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137799 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 013.16
223  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137819 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   79C- 111.90
224  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137845 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Phước Đông, Cần Đước, Long An , Long An   61LD - 011.89
225  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 138014 5122 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An , Long An   63C-061.62
226  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  138032 5205 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An , Long An   63C-061.62
227  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 138036 5177 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Long Hữu Đông, Cần Đước, Long An , Long An   63C-06162
228  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 138002 5054 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 106.08  Hòa Thượng, Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85T-2289
229  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137789 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 017.19
230  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137790 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62.1  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 017.19
231  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 137362   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 033.28
232  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  137380   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 4.5  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12480
233  Công ty TNHH SX GTS Bình Minh - BMH 137420 5154 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 91  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3328
234  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137422 5177 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 88.9  Ngọc Đông, Mỹ xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
235  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 137427 4965 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02119
236  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 137443 5198 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
237  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137444 5153 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.7  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 03328
238  Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận 137456 5164 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02.119
239  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137476 5181 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04387
240  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137477 5181 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04387
241  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137787 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-12.122
242  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137815 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.2  Ấp Trương Công Nhựt, Xã Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 033.28
243  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137818 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.8  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 12.122
244  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  137826 4959 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 012.18
245  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137829 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 121.22
246  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137831 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 121.22
247  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137833 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 121.22
248  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137844 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 144  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.21
249  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 138003 5213 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 25.7  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-012.18
250  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 138007 5158 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 85  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   63C-144.05
251  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 138009 5177 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.36  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc trăng , Sóc Trăng   63C-114.05
252  Công ty TNHH ĐTTS 138010 5179 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.28  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   63C-144.05
253  Công ty TNHH TĐS 138012 5178 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48.36  Mỹ Thạnh 2, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-009.03
254  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  138013 5001 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   63C-144.05
255  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137423 5177 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.2  Bình Tân, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 00903
256  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 137454 5056 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phước Trung, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   63C-011.97
257  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 137468 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Bình Xuân, Gò Công,Tiền Giang , Tiền Giang   85C-021.19
258  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137794 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 81  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 034.34
259  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137795 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 034.34
260  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 137360 4942 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Bình Khánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C - 04995
261  Công ty TNHH GTS Tín Phát Aqua 137400 5038 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Bình An, Bình Khánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C - 15400
262  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 137823 5042 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   63C- 011.97
263  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  138016 5157 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hiệp Phước, Nhà Bè, T.p Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   63C-061.62
264  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  138031 5205 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  An Thới Đông, Cần giờ, T.p Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   63C-061.62
265  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 137361 5203 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Cầu 3, Cồn Vành, Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C - 00808 (máy bay)
266  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  137365 5112 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 033.79
267  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  137368 5112 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 033.79
268  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137421 5177 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.1  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00903
269  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137803 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 68  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 025.59
270  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137804 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 025.59
271  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137805 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 025.59
272  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137806 5196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 025.59
273  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137816 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Ấp Cái Cối, Long Khánh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 111.90
274  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137820 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.5  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63c- 011.97
275  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 137824 5042 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6  Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C- 011.97
276  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  137827 4959 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phường 2, TX. Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 012.18
277  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 137840 5197 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 040.15
278  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 138005 4965 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-080.64
279  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 138033 5152 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-061.62