SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 17-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 137294 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Nhà Mát, Tp.bạc Liêu, bạc liêu , Bạc Liêu  85C - 02842
2  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137295 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 bạch Đằng, P.Nahf Mát, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 03651
3  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  137312   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3128
4  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 137313   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-07067
5  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 137315   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Khóm Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03519
6  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137320   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-033.21
7  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137359   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3128
8  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 137767 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
9  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137774 5081 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 350  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51C- 458.26
10  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137775 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 21  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51C- 458.26
11  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133883 5092 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 6  Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02710
12  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133884 5089 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21  Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02710
13  Công ty TNHH SX GTS Trung Nam 137269 5071 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Bình Thới, Bình Đại, Bến tre , Bến Tre   85C - 001.47
14  Công ty TNHH GTS Hoàng Ân 137273 5163 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01980
15  Công ty TNHH GTS Việt Post  137274 5116 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
16  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137277 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.2  Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02710
17  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 137289 5025 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Quí Đức, Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01413
18  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137305   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 122.4  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   51C-35753
19  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  137305   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-02400
20  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 137314   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-01596
21  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137321   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  An thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   51C - 35752
22  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  137361   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Bình Thới, Bình Đại, bến Tre , Bến Tre   51C - 35752
23  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137758 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6.8  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   51D- 458.26
24  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 137778 5061 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Bình Thái, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 025.73
25  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137780 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận , Bình Thuận   85C- 049.29
26  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137781 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận , Bình Thuận   85C- 049.29
27  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137782 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận , Bình Thuận   85C- 049.29
28  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137783 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Phú Hải, Phan Thiết, Bình Thuận , Bình Thuận   85C- 049.29
29  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 133880 4876 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  79C - 04500
30  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133881 5089 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03987
31  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133882 5089 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
32  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133886 5140 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 03083
33  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 137270 5055 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04500
34  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 137275 4917 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40.5  Trung Thành, Lương Thế trân, Cái Nước, cà mau , Cà Mau  79C - 04500
35  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137279 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
36  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137280 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03567
37  Hộ kinh Doanh Xuân Thuận 137281 5048 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 01969
38  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137285 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tân Hưng Đông, Cái Nước, cà mau , Cà Mau  85C - 03083
39  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137299   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04500
40  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137301   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.6  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà mau , Cà Mau  85T-3128
41  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  137301   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03083
42  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  137302   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03083
43  Công ty TNHH Châu Long 137306   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3128
44  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 137309   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03083
45  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 137310   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6.5  Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03083
46  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137314   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp.Cà mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16584
47  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137316   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp.Cà mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16584
48  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137353   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-16584
49  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137362   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3128
50  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137755 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 192.4  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  95C- 009.98
51  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 137761 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
52  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 137770 5134 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 019.69
53  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 137777 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.67
54  Công ty TNHH TS Minh Thịnh Post 137785 5193 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.67
55  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137292   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1300  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-008.08 máy bay
56  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 137288 5124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 65  Bình Thạnh, hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C-04104
57  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  137286 5126 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Đông Minh, Vĩnh Bảo, hải Phòng , Hải Phòng   85C-008.08 máy bay
58  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137283 5123 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
59  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137303   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
60  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  137311   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
61  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137323   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
62  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137352   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 14559
63  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137352   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  THuận yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
64  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137358   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
65  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137757 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 159.45
66  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 137771 5082 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 159.45
67  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 137776 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 085.42
68  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 137779 4987 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 024.00
69  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137351   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Dốc Đá Trắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C-03366
70  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133885 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Phước Lai, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 027.10
71  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 137291 5165 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.24  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C-045.00
72  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 137311   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Tân Ân, Cần Đước,. Long An , Long An   85C - 02710
73  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 137316   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An , Long An   51C-35752
74  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 137317   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Ấp 3, Vĩnh phước Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   51C-35752
75  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 137320   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49  Cần Giuộc, cần Giuộc, Long An , Long An   51C-35752
76  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 137321   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tân Kiên, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-00808
77  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 137322   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tân Kiên, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-00808
78  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137359   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Nhựt Ninh, Tân trụ, Long an , Long An   51C - 35752
79  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137754 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62.4  Tân Trụ, Cần Đước, Long An , Long An   85C- 023.93
80  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 137760 5042 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   51C- 35753
81  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137769 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.2  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   51C- 35753
82  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137773 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Ấp Hòa Bình, Đức Tân, Tân Trụ, Long An , Long An   51C- 458.26
83  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137784 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 73.5  Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85T- 3630
84  Công ty TNHH ĐTTS Nam Việt Aqua 133887 5094 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Lập 2- Nghi Quang - Nghi Lộc - Nghệ An , Nghệ An   85C- 02485(máy bay)
85  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137319   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Xuân Thọ, Sông Cầu, Phú Yên , Phú Yên   85C-016.53
86  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 137278 5009 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Hoàng Quế, Đông triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702 (máy bay)
87  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137297   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-03072
88  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137298   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-03072
89  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137308   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-03072
90  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137355   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-03072
91  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137762 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.6  Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   79C- 026.27
92  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137763 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.6  Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   79C- 026.27
93  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137765 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.9  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 016.03
94  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137766 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.6  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 016.03
95  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137276 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.7  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
96  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 137282   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 10  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   86C - 10919
97  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  137287 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C -02842
98  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 137290 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
99  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137293 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  P1, vĩnh châu, sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 01596
100  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  137299   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.7  118 Khu 1, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
101  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137303   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  An thạnh Đông, cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-2835
102  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137307   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.4  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-2835
103  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 137354   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 2835
104  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137355   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 2835
105  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 137356   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 2835
106  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137357   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
107  Công ty TNHH MTV CaVi Ninh Thuận 137357   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 2835
108  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137756 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 37.2  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 014.13
109  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137759 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.3  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   51D- 458.26
110  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137768 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.65  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 014.13
111  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137753 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Phú Đông, Tân phú Đông, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 023.93
112  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137296 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C- 08080 (Máy bay)
113  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137764 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.4  Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C- 026.27
114  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137271 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Ấp cái Đôi, Long Khánh, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02710
115  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137272 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 94.5  Thuận hòa, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02710
116  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137318   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  51C-35752
117  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 137319   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  51C-35752
118  Công ty TNHH TĐS 137362   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.8  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  51C-357.52
119  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137772 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  51C- 458.26