SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 14-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137622 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85T- 1976
2  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137641 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 130  Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   61LD- 011.89
3  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 136951 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03507
4  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  136961 4943 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.5  Xóm Lá, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-02573
5  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 136983 5025 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Xã A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01413
6  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  136984 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01413
7  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137002 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01413
8  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 137003 5022 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Phú Lộc, Thạnh Trị, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00085
9  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tong Wei - Farm 137004 4817 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Phường 8, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03939
10  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137609 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.6  Phường 3, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
11  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137621 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 7.2  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 3125
12  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137627 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.4  Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc liêu , Bạc Liêu  85T- 3125
13  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 137632 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
14  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 137633 5042 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-039.87
15  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137635 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phường 2, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
16  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  136953 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.15  An Tri, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-03789
17  Công ty TNHH GTS Việt Post  136960 4951 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01980
18  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136976 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
19  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136977 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
20  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  137017 5033 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-00009
21  CN Công ty TNHH Billion Farm tại Phan Rang 137606   Tôm càng xanh Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Thạnh phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.54
22  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137610 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   51D- 458.26
23  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137615 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 154  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-013.16
24  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137618 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 034.05
25  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137619 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 034.05
26  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137620 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 143  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 041.54
27  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137625 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33.6  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85c- 024.54
28  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP 137636 4909 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-021.19
29  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136979 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100.8  Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận , Bình Thuận   86C-09851
30  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137006 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Hàm Tân, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   85C-00009
31  Công ty TNHH MTV tôm giống Gia Bảo  133848 4953 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03567
32  Hộ kinh Doanh Xuân Thuận 136962 5048 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
33  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 136964 5067 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-02573
34  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  136966 4949 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03567
35  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136972 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 66.3  Hưng Phú, cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01413
36  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136981 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Hưng Phú, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01413
37  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 136982 5025 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Tân Dân, Đầm Dơi, Cà mau , Cà Mau  85C - 01413
38  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 136988 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05026
39  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  136990 5010 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05026
40  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  136991 5010 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05026
41  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 136992 4965 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-12765
42  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  136993 5001 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.2  Ấp Đông Khâm, Tân Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-02573
43  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  136994 4980 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03567
44  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136995 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01413
45  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137019 4949 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
46  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137616 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 195  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  69C- 041.32
47  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137617 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  69C- 041.32
48  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 137626 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
49  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 137637 5063 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
50  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 136950   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   51F-22284
51  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  136968   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 900  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 Máy bay
52  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137624 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Khóm An Tài, An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85c- 009.25
53  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137011 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   79C-06048
54  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137012 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   79C-06048
55  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137013 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   79C-06048
56  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137014 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   79C-06048
57  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 136965 5002 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
58  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 136967 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
59  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tong Wei - Farm 136985 4817 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
60  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 136987 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-07067
61  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  136989 5010 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
62  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  137000 5034 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  vĩnh Bình bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
63  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137016 5004 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
64  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137018 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02442
65  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 137639 4987 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 024.00
66  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137015 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vạn Hưng, vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C-02266
67  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133849 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 01495
68  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133850 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Long Hòa - Cần Đước - Long An , Long An   85C - 04287
69  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  136952 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Nhật Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-03789
70  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  136954 4818 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tân Lập, Tân Thành, Long An , Long An   85C-01621
71  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  136955 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.9  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-03789
72  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 136963 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Bình Thới 2, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-02119
73  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 136986 5024 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Ấp 3, Vĩnh phước Tây, Cần Giuộc, long An , Long An   85C-01495
74  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 137005 5003 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-00009
75  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137009 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C-00009
76  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 136956 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.2  Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định , Nam Định   79C-10702 (máy bay)
77  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137021 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Hưng Hòa, Tp.Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85C-008.08 máy Bay
78  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136973 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-00902
79  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136974 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-00902
80  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137001 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  An Hải, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 03651
81  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137608 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 63  Phước Long, Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 159.13
82  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136980 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76  Phú Thạnh Tây, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-09343 (máy bay)
83  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136999 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
84  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137010 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   79C-06048
85  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137607 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.8  Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 009.02
86  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 136957 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
87  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  136958 4818 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  An Hòa, Gia Hòa, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
88  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 136970 4972 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
89  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  136971 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00085
90  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136975 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Nhu Gia, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00085
91  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136996 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00085
92  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 137020 4865 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 62  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 04287
93  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137628 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40.8  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T- 3125
94  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137629 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T- 3125
95  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137634 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   51D- 458.26
96  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136978 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-02454
97  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137623 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phú Đông, Tân phú Đông, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85c- 024.54
98  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137631 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Vĩnh Hữu, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 024.54
99  Công ty TNHH GTS Hoàng Trình 136969   Ốc hương  Nuôi thương phẩm 2-3mm 200  Long Thạnh, Long Hòa, Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C-02738
100  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  137640 4959 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 119  Khu Phố 6, Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên , TP. Hồ Chí Minh   85C- 03072
101  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 136959 4917 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Mỹ Cẩm B, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79c - 15400
102  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136997 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh Kim, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00009
103  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136998 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00009
104  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137007 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00009
105  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137008 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  51C-30641
106  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137611 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-007.22
107  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137612 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-007.22
108  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137613 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-007.22
109  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137614 5046 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-007.22
110  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137630 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.5  Ấp Sẻo Lu, Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85T- 024.54
111  Công ty TNHH GTS 79 137638 4880 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 31.5  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  51D- 458.26