SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 09-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133835 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 47  Vĩnh Trạch, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02119
2  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136382 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 3.6  Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 036.88
3  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136390 4958 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.6  8/494 Ấp Biển Tây B, Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 036.88
4  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136391 4958 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  3/539 Ấp Giáp Nước, Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 036.88
5  CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận 136396 4797 Tôm sú Ương giống Naupliius 450  Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 012.54
6  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136397 4989 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 038.93
7  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136406 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 038.93
8  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136407 4773 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 800  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 159.13
9  Công ty TNHH GTS 79 136410 4880 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 021.78
10  Công ty TNHH GTS 79 136411 4880 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 185.8  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 018.07
11  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136415 4815 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 042.52
12  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 136424 5017 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 12765
13  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136434 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 046.64
14  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 136436 4848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03519
15  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 136437 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
16  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136530 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00085
17  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 136542 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03580
18  Công ty TNHH TĐS 136544   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 000.85
19  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  136554 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03580
20  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 136556 4915 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3437
21  Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận 136561 4824 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Phường 5, Bạc Liêu, Bạc liêu , Bạc Liêu  79C - 15113
22  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136572 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-035.80
23  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 136575 4792 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00085
24  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133836 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02119
25  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136374 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.15
26  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136375 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85T- 1976
27  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136383 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 185.7  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 017.57
28  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136389 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  TT. Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 111.90
29  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136392 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Ấp 9, An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.15
30  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136393 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Ấp 1, Phú Long, Bình Đại, Bến tre , Bến Tre   85C - 024.15
31  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 136425 5017 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Bình Thạnh, Giồng Trôm, Bến tre , Bến Tre   79C- 154.00
32  Công ty TNHH GTS Việt Post  136513 4951 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-01980
33  Công ty TNHH ĐT GTS CP Bio Shrimp VN 136521 5007 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 199.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01255
34  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 136526 5009 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.2  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01255
35  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136534 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  An Qui, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   85C-000.09
36  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136535 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Định TRung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-000.09
37  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  136540 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03442
38  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 136559 4965 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-08419
39  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  136577 4996 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-000.09
40  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 136583 4764 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-15400
41  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 136520 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 109.2  Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C - 030.72
42  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136536 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.5  Cam Bình, Tân P)hước, Bình Thuận , Bình Thuận   86C-09851
43  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136378 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.2  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 036.88
44  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136399 4989 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 175  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  69C- 042.87
45  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136400 4989 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  69C- 042.87
46  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136401 4989 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  TT Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  69C- 042.87
47  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 136422 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
48  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 136514 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Tân Tây 4, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.80
49  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 136518 5026 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, cà mau , Cà Mau  79C - 05203
50  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  136550 4949 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
51  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 136551 5028 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 82  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.80
52  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 136560 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05499
53  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 136562 4965 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-05203
54  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 136569 5011 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Cái nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-034.51
55  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136570 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cái nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.80
56  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136571 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.80
57  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  136588 4784 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
58  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 136591 4917 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Ấp Giái Phòng, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 05203
59  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  136592 4862 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
60  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  136596 5004 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tân Bình, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  79C-05499
61  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  136598 5010 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05499
62  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  136555   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 900  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẳng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C - 008.08 máy bay
63  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136377 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65  Khóm An Tài, An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  95C- 009.98
64  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136426 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 71.5  Khóm An Tài, An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  95C- 009.98
65  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136574 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tân thạnh, Dương kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-008.08 máy bay
66  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136371 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59.5  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 111.90
67  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136376 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 023.93
68  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tong Wei - Farm 136519 4817 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02400
69  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136531 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.1  Minh Thuận, U Minh THuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02400
70  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 136537 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02400
71  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 136586 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3347
72  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  136594 5010 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13898
73  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  136595 5004 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13898
74  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  136597 5010 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13898
75  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133834 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An , Long An   85C - 01495
76  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136380 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 8.4  Tân Trụ, Cần Đước, Long An , Long An   85T- 1976
77  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136388 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phước Đông, Cần Đước, Long An , Long An   79C- 111.90
78  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  136523 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 01495
79  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 136538 5022 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140  Ấp kiểu Điền, tân Kiểm, cần Giuộc, Long an , Long An   85c - 04995
80  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 136581 4968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-000.09
81  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136567 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Kim trung, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   79C-093.43 máy bay
82  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136428 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26.4  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
83  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136429 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38.5  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
84  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136430 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.9  Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
85  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136431 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.6  Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
86  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136432 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 4.4  Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
87  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136433 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.5  Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
88  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  136524 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   79C-107.02 máy bay
89  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136427 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  Xuân Cảnh, Sông Cầu, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
90  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  136547 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  An Hải, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C - 04915
91  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136517 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Tân Định, Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85C-04360
92  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136385 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Tam Tiến , Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 030.07
93  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136386 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Lộc Ngọc, Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 030.07
94  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136416 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 006.90
95  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  136529 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-03991
96  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 136539 4804 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04338
97  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 136512 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  Khu 2, Phường Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 107.02(máy bay)
98  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 136525 5009 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.2  Hoàng Quế, Đông triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-107.02 máy bay
99  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 136573 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  P4, Hạ long, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.08 máy bay
100  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 136582   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Tổ 20, Khu 2, Tuần Châu, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.08 máy bay
101  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136417 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 006.90
102  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136418 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 57  Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 006.90
103  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136419 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49.5  Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 002.92
104  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136420 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42.9  Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 002.92
105  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136421 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 93.5  Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 049.29
106  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136367 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61.6  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
107  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136368 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 64.9  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
108  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136369 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 77  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 017.19
109  Công ty TNHH GTS 79 136412 4880 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 19.5  Năm Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   79C- 027.38
110  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  136543 4996 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-02738
111  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136372 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 036.88
112  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136381 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11.4  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 036.88
113  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136384 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.2  Khu 2, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 042.52
114  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136398 4989 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 127  TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 049.53
115  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136405 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 049.53
116  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  136511 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33.3  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
117  Công ty TNHH GTS Việt Post  136516 4951 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  An Thạnh , Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02799
118  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 136527 4915 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00147
119  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136532 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.3  An Thanh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
120  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 136533 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76.5  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
121  Công ty TNHH TĐS 136545 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100.98  An thạnh 3, cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
122  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 136546 4976 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
123  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 136552 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 170  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.10
124  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 136553 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-016.21
125  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 136557 4792 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.6  Ngọc Đông, Mỹ xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3437
126  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  136558 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3347
127  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  136563 4778 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
128  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 136564 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02710
129  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 136565 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01621
130  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 136566 4804 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00872
131  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 136568 4972 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Gia hòa , Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02.119
132  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  136593 4862 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03580
133  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133832 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Tiền Giang   85C - 02119
134  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133833 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 03139
135  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136402 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 016.11
136  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136403 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 016.11
137  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136404 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 149  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 016.11
138  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136435 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 118  Ấp Cây Bàng, Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 013.16
139  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 136589 4917 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21  Ấp Bình Thành, Đông Bình, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   79C- 13898
140  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136387 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 024.15
141  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 136423 4987 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 09 (7-8mm) 30  Ấp Bình An, Bình Khánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85T- 3347
142  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  136548 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-008.08 máy bay
143  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  136549 5012 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Quảng Khê, Quảng Xương, THanh Hóa , Thanh Hóa   85C-008.08 máy bay
144  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136370 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.8  Vĩnh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 017.19
145  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  136522 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 147  Lộc Thủy, Phú lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 01483
146  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136373 4991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  TT Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 024.15
147  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136379 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Long Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85T- 1976
148  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136394 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Ấp Rạch, Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 024.15
149  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136395 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp Rạch Sâu, Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 024.15
150  Công ty TNHH GTS 79 136408 4880 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 74.5  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 021.78
151  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  136413 4959 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56  Phường 2, TX. Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-008.72
152  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  136414 4959 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-008.72
153  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  136528 4943 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.6  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-13898
154  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  136576 5001 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  vĩnh kim, Cầu Ngang, trà vinh , Trà Vinh  85C - 000.09
155  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 136578 4819 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-000.09
156  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 136579 4968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-000.09
157  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 136580 4968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Long Hưng, Hòa Minh, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-000.09
158  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  136584 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Duyên hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-000.09
159  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 136585   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73  Thạnh Hoài Sơn, Duyên Hải, trà Vinh , Trà Vinh  79C - 13898
160  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 136590 4917 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Ấp Hồ Ồ, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 13898