SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 08-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136343 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C- 023.93
2  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 135963 5009 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77.7  Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 045.93
3  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  135970 4943 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80.6   Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-162.55
4  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 135986 4865 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.3  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-061.59
5  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 135998 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.5  Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03083
6  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 135999 4819 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 132.3  Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03083
7  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136334 4773 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 800  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-020.71
8  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 136340 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
9  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136341 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6  Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 030.83
10  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136344 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  2/159 A, Ấp Biển Đông B, Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 030.83
11  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136345 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Ấp Biển Đông A, Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 030.83
12  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136346 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Phường 5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 030.83
13  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136348 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 081.63
14  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136349 4815 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 050.26
15  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136365 5014 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Khóm Đầu Lộ A, Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 043.35
16  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 136366 4848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 017.50
17  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 136507 4864 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  P.Nhà mát, bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03083
18  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  136510 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, nhà mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03651
19  Công ty TNHH GTS Hoàng Ân 135968 4748 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
20  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tong Wei - Farm 135991 4817 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thạnh Phú, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   85C - 00250
21  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135996 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-00241
22  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135997 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-00241
23  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136317 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  TT. Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-151.13
24  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136330 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 82  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 025.59
25  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136331 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 025.59
26  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136332 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 121  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 038.15
27  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136333 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 146  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 038.15
28  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136342 4845 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 13.8  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 002.50
29  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136364 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 170  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 004.64
30  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  136505 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  An Qui, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   85C - 00917
31  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135965 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49.5  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-008.27
32  Công ty TNHH GTS Việt Post  135966 4951 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37  Khánh Tiển, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.80
33  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 135971   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.39
34  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135975 5004 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-161.59
35  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  135981 4949 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-015.47
36  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 135982 5011 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.69
37  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 135983 4776 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Thám Trời, Khánh Bình, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
38  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 135984 4776 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Việt Thắng, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
39  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 135990 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  79C-161.59
40  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136318 4989 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  TT Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  69C- 048.58
41  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136319 4989 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 67  TT Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  69C- 048.58
42  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136350 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C- 050.26
43  Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ 136353 4988 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.6  Xã Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-030.83
44  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 136358 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
45  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 136361 4987 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 050.26
46  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135959 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Đa Ngư, Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-014.95 máy bay
47  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135978 5004 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Tân lập, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-040.15 máy bay
48  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135974 5004 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-085.42
49  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135976 5004 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-085.42
50  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135977 5004 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-085.42
51  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135979 5010 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-085.42
52  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 135994 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02485
53  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 136363 4849 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 085.42
54  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 136509 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02485
55  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133830 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 037.89
56  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135949 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C-01733
57  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135954 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 130.2  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 017.33
58  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135960 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60.48  Ấp Nam, Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-037.89
59  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 135989 4923 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Long Thụ Đông, cần Đước, Long An , Long An   85C-00250
60  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  136501 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C-00250
61  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 135950 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   79C-09342 máy bay
62  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 135961 4942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   79C-02738 máy bay
63  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136347 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 050.16
64  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135972 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình , Quảng Bình   85C-042.42
65  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136354 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66  Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T- 2289
66  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136355 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66  Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 045.94
67  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135951 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 124.8  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-04290
68  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136316 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85LD - 000.07
69  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136335 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 94.6  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 022.37
70  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136336 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 117.44
71  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136337 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 79.2  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-035.66
72  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136338 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.1  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-016.03
73  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136339 4940 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53.9  Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-016.03
74  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 135952 4734 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C -030.83
75  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 135955 4972 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Gia hòa , Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03789
76  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135957 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.8  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-037.89
77  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135958 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.3  Xuân Hòa 2, Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Sóc Trăng   85C-037.89
78  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135962 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-037.89
79  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135964 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-020.17
80  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  135973 4778 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-014.13
81  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  135980 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 91.8  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-037.89
82  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 135987 4865 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.2  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-014.13
83  Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận 135988 4782 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-045.93
84  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135995 4825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Ấp Ngã 4, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00917
85  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136326 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 051.16
86  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136327 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Thạnh Quới, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 051.16
87  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136328 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 77  TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 051.16
88  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136329 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53  TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 051.16
89  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136351 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 38  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   65C- 070.37
90  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 136352 4851 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  An Lạc Sơn, Kế Sách, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 050.26
91  Công ty TNHH GTS 79 136356 4881 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  Ấp An Ninh, Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 050.26
92  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 136362 4849 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 124.20
93  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 136503 4925 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-01413
94  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 136504 4976 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-01413
95  Công ty TNHH TĐS 136508 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.28  An thạnh 3, cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
96  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133831 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Thạch Vĩnh Đông - Gò Công Tây - Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 045.93
97  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136320 4989 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Đồng Sơn, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 023.03
98  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136321 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 29  Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 023.03
99  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136322 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 023.03
100  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136359 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 023.03
101  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136360 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 023.03
102  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  136357 4959 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C-009.17
103  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  136502 4862 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  An Thới Đông, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-00250
104  Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận 136506 4824 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Ấp 2, Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C - 15113
105  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 135985 4728 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Đông Long, Tiến Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C-042.86 máy bay
106  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135993 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Cồn Vành, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C-008.08 máy bay
107  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135992 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Lăng cô, Phúc Lộc, Thừa thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 01653
108  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135956 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-037.89
109  Công ty TNHH GTS Việt Post  135967 4951 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 65  Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-024.54
110  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  135969 5006 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-151.13
111  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 136000 4819 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.7  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00250
112  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136323 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 034.05
113  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136324 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 034.05
114  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136325 4990 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 034.05