SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 07-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 133828 4935 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19  Khóm 8, NHà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85- 03987
2  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135864 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60.3  Xuân Cán, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-028.42
3  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135865 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.1  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-028.42
4  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135875 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.3  Hiệp Thành, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-016.81
5  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  135881 4862 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Phường 8, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-019.80
6  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 135890 4804 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79c-080.77
7  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  135896 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3103
8  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 135919 4864 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  P.Nhà mát, bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01681
9  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136267 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
10  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136268 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phường 3, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
11  CN Công ty TNHH Số 1 tại Ninh Thuận 136272 4797 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 043.35
12  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136273 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 027.59
13  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136274 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Số 29, Ấp Cái Tràm B, Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 027.59
14  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 136288 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
15  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136292 4815 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Ấp Giồng Nhãn, Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D- 458.26
16  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 136315 4848 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.21
17  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135866 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 69.3  Ba Tri, Ba tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-016.21
18  Công ty TNHH GTS Hoàng Ân 135871 4748 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 170  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
19  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135877 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.4  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63C-140.46
20  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 135893 4975 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63C-140.46
21  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 135894 4975 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63C-140.46
22  Công ty TNHH GTS Việt Post  135901 4951 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01980
23  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135926 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63C - 140.46
24  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135928 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63C - 140.46
25  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 135929 4783 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00925
26  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 135931 4915 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63C - 140.46
27  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 135935 4802 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 111.3  An Đức, ba tri, Bến Tre , Bến Tre   63C - 14046
28  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 135936 4822 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63C - 14046
29  Công ty TNHH TG Trần Hậu Điển-Chi nhánh Ninh Thuận 136193 4936 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   86C - 034.29
30  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136254 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
31  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136255 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 144  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
32  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136256 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 107  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
33  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136257 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
34  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136258 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 171  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 034.34
35  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136259 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 76.8  Ấp Vĩnh Đức Trung, Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 022.21
36  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136260 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 73.8  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 022.21
37  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 136271 4846 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 63.7  Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 009.25
38  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135867 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Vĩnh Mỹ, Tam Quan Bắc, Bình Định , Bình Định   85T2289
39  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 135862 4758 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.99
40  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  135884 4949 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.99
41  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  135885 4980 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 017.07
42  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 135897 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-03643
43  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  135899 4967 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Hòa Mỹ Tây, Cầu Ngang, Cà Mau , Cà Mau  63C-140.46
44  Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận 135900 4824 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-036.43
45  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 135902 4925 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
46  Công ty Cổ phần GTS Tân Phát 135903 4981 Tôm sú Dưỡng giống PL 11 (9mm) 50  Phú Tân, Phú tân, Cà mau , Cà Mau  85T - 3103
47  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  135909 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02842
48  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135913 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Cái nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
49  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 135916 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phú thuận, phú tân, cà MAu , Cà Mau  85T - 3103
50  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 135917 4826 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.99
51  Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận 135920 4782 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.42
52  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135934 4907 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Tắc vân, Tp.cà mau, cà Mau , Cà Mau  85C - 03643
53  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 136194 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
54  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136199 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  69C- 045.43
55  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136200 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 177  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  69C- 045.43
56  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 136251 4962 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 171  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  69C- 022.32
57  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 136262 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 017.07
58  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136264 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  51D- 458.26
59  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136266 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  51D- 458.26
60  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136290 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80.4  TT. Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  51D- 458.26
61  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  135938   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 520  P.Hòa Hiệp Bắc, Liên chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C - 00808 (mây bay)
62  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135879 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Chấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng , Hải Phòng   79C-093.43 máy bay
63  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135887 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-008.08 máy bay
64  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 135898 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 002.31
65  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 135906 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3355
66  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 135910 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 03662
67  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 135911 4973 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 03662
68  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 135912 4792 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00231
69  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135921 4866 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
70  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  135925 4866 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Vĩnh thuận, Vĩnh thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
71  CN Công ty TNHH Billion Farm tại Phan Rang 136287   Tôm càng xanh Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp Ruộng Sạ 1, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3355
72  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133829 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 02178
73  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  135863 4781 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.3  Xuân Hòa 1, Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C-021.78
74  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135873 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-021.78
75  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 135908 4910 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02178
76  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  135914 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Cần Giuôc, Cần Giuộc, long An , Long An   85C - 02719
77  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 135918 4944 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02719
78  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135924 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   63C - 140.46
79  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 135927 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Phước dông, Cần Đước, Long An , Long An   79C - 08419
80  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 135930 4911 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   63C - 140.46
81  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 135948   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Ấp kiểu Điền, tân Kiểm, cần Giuộc, Long an , Long An   85c - 03547
82  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136198 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 77  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   63C- 140.46
83  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136252 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   62C- 038.93
84  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 136253 4961 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 117  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   62C- 038.93
85  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136270 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.2  Long Hậu, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 009.25
86  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135939 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hải Triều, Hải Hậu, nam Định , Nam Định   85C-008.08(máy bay)
87  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135940 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hải Triều, Hải hậu, nam Định , Nam Định   85C-008.08(máy bay)
88  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135941 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6.3  Hải Triều, Hải hậu, nam Định , Nam Định   85C-008.08(máy bay)
89  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135942 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Hải Triều, Hải hậu, nam Định , Nam Định   85C-008.08(máy bay)
90  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135943 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Hải Triều, Hải hậu, nam Định , Nam Định   85C-008.08(máy bay)
91  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135944 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hải Triều, Hải hậu, nam Định , Nam Định   85C-008.08(máy bay)
92  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135872 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   79C-107.02 máy bay
93  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 135882 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-008.08 máy bay
94  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 135883 4966 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-008.08 máy bay
95  Công ty TNHH ĐT&PT Thủy sản Hoàng Thịnh Phát 136286 4716 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   70C- 093.42
96  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136298 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C - 016.03, máy bay
97  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136299 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
98  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136300 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
99  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136301 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.9  Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
100  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136302 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
101  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136303 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
102  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136304 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
103  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136305 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.6  Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
104  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136306 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 4.4  Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
105  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136307 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 3.3  Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
106  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136308 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.5  Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
107  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136309 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.8  Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
108  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136310 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
109  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136312 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.5  Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85T - 3604, máy bay
110  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  135870 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-045.15
111  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135880 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-118.19
112  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135946 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Sông cầu, Đông Hòa, phú yên , Phú Yên   85C - 04556
113  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136195 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 004.20
114  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136266 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60.5  Xuân Hòa, Sông Cầu, Phú Yên , Phú Yên   85C - 035.66
115  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  136289 4959 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 71.4  Khu Phố 6, Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-016.53
116  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136296 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 002.92
117  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136297 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 002.92
118  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135878 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85T-2289
119  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135868 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 168  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-107.02 máy bay
120  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  135874 4732 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.2  Hoàng Quế, Đông triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-107.02 máy bay
121  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135888 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  P7, Uông Bí, Quảng NInh , Quảng Ninh   85C-008.08 máy bay
122  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136294 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   71D- 13471
123  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136280 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 037.14
124  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136281 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6.6  Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 037.14
125  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136282 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 037.14
126  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136283 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 3.3  Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 037.14
127  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136284 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 3.3  Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 037.14
128  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136285 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 4.4  Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 037.14
129  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135889 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-043.60
130  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136263 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   61LD- 011.89
131  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136276 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49.5  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 006.90
132  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136277 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52.8  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 006.90
133  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136278   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 017.19
134  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136278 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 017.19
135  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136279 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 138.6  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 049.29
136  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 135876 4970 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Nhu Gia, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-019.80
137  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 135886 4777 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-016.81
138  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 135905 4738 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Hòa Đông, Mỹ Xuyên, sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01980
139  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 135907 4923 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hòa Đông, Khánh Hòa, Vĩnh Châu, sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01980
140  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  135915   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 1.05  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 016.81
141  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 135922 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-019.80
142  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136265 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   51D- 458.26
143  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 135937 4738 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiên giang , Tiền Giang   63C - 14046
144  Công ty TNHH GTS Grobest VN 136269 4885 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55.25  Phước Trung, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 009.25
145  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 136275 4884 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Ấp Tân Thạnh 2, Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 009.25
146  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136196 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.6  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   63C- 140.46
147  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 136197 4757 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Long Hòa, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   63C- 140.46
148  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  135945 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-008.08(máy bay)
149  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 136311 4939 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 69  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85T - 3604, máy bay
150  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136313 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   61LD - 013.05, máy bay
151  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  136314 4717 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   61LD - 013.05, máy bay
152  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 135904 4738 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Phú Xuân, Phú vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 04338
153  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 135869 4867 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-140.46
154  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 135891 4968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-140.46
155  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 135892 4968 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 65  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-140.46
156  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 135895 4731 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-140.46
157  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 135932 4802 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  vĩnh kim, Cầu Ngang, trà vinh , Trà Vinh  63C - 14046
158  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 135933 4853 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 17  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C - 140.46
159  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 136261 4886 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.4  Ấp Chợ, Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  51D- 458.26
160  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 136291 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  51D- 458.26
161  Công ty TNHH GTS 79 136293 4880 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 147.3  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-016.21